Topotecan, behandling med

Til patienter med kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. 

Behandlingen

Du tilbydes behandling med Topotecan, som er kemoterapi.

Vi giver behandling en gang om ugen i 3 uger, derefter holdes en uges pause. Dette kaldes en serie. Vi vurderer effekten af behandlingen efter hver 3. serie med scanning, blodprøver og eventuel gynækologisk undersøgelse. 

Før hver behandling skal du have taget blodprøver, så vi kan være sikre på, at knoglemarven kan tåle behandlingen. Topotecan gives i en blodåre over ca. ½-1 time. 

Behandlingen er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger. 

Samtale med læge og sygeplejerske 

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. 

Mulige bivirkninger 

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne.

Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen. Da Topotecan ikke kun påvirker kræftcellerne, men også kroppens raske celler der deler sig, kommer der bivirkninger, der varierer fra patient til patient. Følgende bivirkninger kan komme i forskellige grader.

Forbigående påvirkning af knoglemarven  kan forekomme og resultere i et fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader, samt i blodmangel. Et fald i antallet af de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød og blødning i huden. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød. 

Vigtigt!

Hvis du får 

  • feber over 38,5 grader
  • blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv 
  • små røde prikker i huden (petekkier) på arme og ben

er det vigtigt at kontakte afdelingen. 

Kvalme og opkastning  kan forekomme i forbindelse med behandlingen og de følgende dage. Du vil få udleveret forebyggende kvalmemedicin til at modvirke disse bivirkninger. 

Hårtab  er beskedent med denne behandling og kræver almindeligvis ikke paryk. 

Slimhinder  i øjne, næse, mund, svælg og tarm kan blive irriterede med gener som mundbetændelse, mavesmerter, diarre og forstoppelse. Hvis disse gener opstår, kan de afhjælpes med medicin. 

Træthed  er almindeligt forekommende og kan være udtalt. Det er vigtigt at holde sig fysisk aktiv. Moderat motion med udførelse af daglige gøremål vil sædvanligvis være tilstrækkeligt. Vi anbefaler ikke intensiv træning under behandlingen.

Det lyder altid overvældende, når alle de mulige bivirkninger remses op, men det er vigtigt at huske på, at én patient ikke får alle bivirkningerne. 

Tal gerne med sygeplejerskerne, der behandler dig om bivirkningerne. De kan give dig støtte, råd og vejledning.

Forholdsregler 

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må også gerne nyde øl eller vin til maden, og spise hvad du kan lide. Der er ingen begrænsninger i din omgang med andre mennesker.

Redaktør