Topkateter, pleje og behandling af

Læs om, hvordan du håndterer dit topkateter i dagligdagen.

Topkateter til blære

Forskellige sygdomme kan påvirke blærens evne til at tømme sig. Det kan derfor være nødvendigt at anlægge et kateter enten som midlertidig behandling eller i visse tilfælde som livslang behandling. 

Et kateter er en blød slange, som består af vævsvenligt materiale. Det er lagt ind i blæren via et lille snit i maveskindet. 

Gennem et siderør fyldes en ballon med steril væske, der sikrer, at kateteret ligger fast i blæren. 

Når kateteret skal fjernes, tømmes ballonen for væske, og kateteret kan trækkes ud. 

Gener ved topkateter

De første dage vil der normalt komme lidt blodtilblandet væske fra såret og kanalen, hvor kateteret ligger. Såret dækkes af en forbinding, som kan fjernes, når det ikke væsker mere. 

En hjemmesygeplejerske kan tilse og skifte forbindingen. Hvis huden er syet med en tråd, skal den fjernes efter 7- 10 dage hos din læge eller af hjemmesygeplejersken. 

Kateterventil

Kateterventilen åbnes ved vandladningstrang, eller hver 3.-4. time, og urinen udtømmes i toilettet. Efter tømning lukkes ventilen og aftørres med toiletpapir. 

Til natten kan kateteret tilsluttes en større urinpose med en lang slange, som placeres i en poseholder, der kan hænge på sengen. 

For at sikre bedst muligt afløb skal posen placeres under blæreniveau. 

Kateterpose

Kan anvendes i stedet for ventil. Kateteret kobles til en pose, som anbringes på låret eller læggen. Der findes desuden en pose, som kan anbringes på maven. 

Posen tømmes, når den er ¾ fuld ved at åbne bundventilen. 

Til natten tilsluttes en større urinpose med lang slange, som afkobles og tømmes om morgenen.

Udskiftning af kateterpose og ventil

Kateterpose og ventil skal mindst skiftes 1 gang ugentlig samt efter behov, evt. af en hjemmesygeplejerske. 

Placering af kateteret

Der må ikke komme træk eller knæk på kateteret. Læg det derfor i en blød bue i underbukserne. Tætsiddende underbukser eller nettrusser er bedst egnede til at holde kateteret på plads.
 
Kateterslangen kan fikseres med plaster på låret. 

Personlig hygiejne

Foretag altid håndvask før og efter berøring af kateter og urinpose. 

En gang dagligt bruses eller vaskes omkring kateteret med mild sæbe. 

Er der sekretion fra kanalen, kan der påsættes forbinding, evt. af hjemmesygeplejersken.

Væskeindtagelse

Vi anbefaler væskeindtag på 1½-2 liter i døgnet for at skylle kateteret igennem. 

Kateterproblemer

Urinen kan af og til blive grumset, uklar og ildelugtende. Dette kan som regel afhjælpes ved at drikke rigeligt, ca. 1 liter ekstra. 

Hvis der kommer feber, blod i urinen, smerter i blæren, tilstopning af kateteret eller utæthed med siven langs kateteret, skal du kontakte din læge, hjemmesygeplejerske, klinikken eller Akuttelefonen 1813. 

Hvis kateteret falder ud

Skal du straks kontakte det sted, hvor kateteret normalt bliver skiftet eller 1813 (udenfor dagtimerne), da kateterkanalen hurtigt lukkes til. 

Udskiftning af kateter

Kateteret skal skiftes med mellemrum, oftest hver 3. måned. 

Det første kateterskift foregår i ambulatoriet, og derefter hos din læge, af hjemmesygeplejersken eller i klinikken. 

Kateterposer og ventiler 

Hvis dit kateter er en midlertidig løsning, får du kateterposer og ventiler fra hospitalet. Er dit kateter en permanent løsning, får du hjælpemidlerne fra kommunen. Klinikken eller afdelingen ansøger om de hjælpemidler, du har brug for. 

Kan man leve normalt med kateter?

Du skal vænne dig til at have kateter, men det behøver ikke at medføre store ændringer i din hverdag. 

Det er vigtigt, at du ikke ændrer din levevis, men fortsat er sammen med din omgangskreds og dyrker dine fritidsinteresser. 

Du må gerne gå i svømmehal, hvis der anvendes ventil, og der ikke er utæthed langs kateteret. Blæren tømmes inden, og kateteret anbringes indenfor badetøjet, evt. dækket til med et vandskyende plaster. 

Kan jeg have et aktivt seksualliv?

Ja! Men du og din partner kan måske føle det som en hindring, at du har et kateter. Det kan derfor være en god ide at dele de tanker, I hver især har med hinanden. 

Det er bedst, du tømmer din blære inden samleje. Er din blære fuld, kan urinen sive ud langs kateteret. 

Plejer du ikke at afklemme kateteret, kan du alligevel godt gøre det i forbindelse med samleje. 

Redaktør