Tivozanib, behandling med

Til patienter med nyrekræft, der har spredt sig.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om behandling med stoffet Tivozanib, som du er blevet tilbudt for din sygdom - og om hvordan behandlingen foregår.

I øvrigt henviser vi til afdelingens øvrige skriftlige informationsmateriale.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over behandlingen med Tivozanib. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Fremskreden nyrekræft kan behandles med Tivozanib. Formålet med behandlingen er at lindre eventuelle symptomer og at forlænge livet – for mange patienter i flere år. I nogle tilfælde kan behandlingen få kræften til at svinde delvist i en kortere eller længere periode. Hos andre mindskes kræften ikke, men behandlingen holder sygdommen på samme niveau (stabil) i en kortere eller længere periode.

Hvad er Tivozanib

Tivozanib er en målrettet behandling, som hæmmer dannelsen af nye blodkar til kræftcellerne. På den måde forhindres tilførsel af ilt og næring, så kræften stopper med at vokse og sprede sig yderligere. 

Behandlingen

Tivozanib udleveres som tabletter af enten 1340 mikrogram eller 890 mikrogram.

 • Du skal tage 1 tablet dagligt på samme tidspunkt i 21 dage (3 uger), hvorefter du skal holde 7 dages (1 uge) pause. 
 • Tabletterne skal sluges hele med et glas vand. 
 • Hvis du glemmer at tage en Tivozanib, skal du ikke tage den senere. Tag den næste dosis dagen efter, som du plejer.
 • Behandlingen foregår i klinikken, hvor du skal møde til frem hver 4. uge.

Effekten af behandlingen vurderes hver 12. uge med en CT-scanning af lunger og bughule, blodprøver og en klinisk vurdering ved lægen. Behandlingen ophører, hvis 

 • CT-scanningerne viser, at Tivozanib ikke er tilstrækkelig virksom overfor sygdommen
 • du får uacceptable bivirkninger
 • du selv ønsker at stoppe behandlingen.

For at vi kan forebygge og behandle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at din behandling sættes på pause for en periode, og at det kan blive nødvendigt at mindske dosis af Tivozanib. 

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion for eksempel: kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter. 

 • Hvis du får feber over 38,5 grader, eller tegn til blødning skal du kontakte afdelingen. Det kan være nødvendigt, at vi behandler infektionen eller tendensen til blødning eventuelt under indlæggelse.

Hvis du tager anden medicin

Du bør oplyse din læge/sygeplejerske, om hvilken anden medicin du tager, da det kan være at den ikke kan tages samtidig med Tivozanib.
Fortæl det altid, inden du tager anden medicin, kosttilskud eller naturlægemidler. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tivozanib kan fungere mindre godt eller øge sandsynligheden for bivirkninger, hvis det tages sammen med visse lægemidler 
Det gælder: 

 • dexamethason (et kortikosteriod/binyrebarkhormon)
 • rosuvastatin (sænker kolesterolindholdet i blodet)
 • phenobarbital, phenytoin, carbamazepin (bruges i behandling af epilepsi)
 • nafcillin, rifampicin, rifabutin, rifapentin (antibiotika)
 • perikon – også kendt som Hypericum perforatum – et naturlægemiddel, som bruges til behandling af depression og uro.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Du skal blot have en almindelig god hygiejne 

Der udskilles kun ubetydelige mængder af Tivozanib via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Tivozanib kan skade et foster, så du eller din partner skal bruge svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter ophør. Du må ikke amme, når du er i behandling med Tivozanib. Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du møder til behandling, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Elektrokardiogram

Før start af behandlingen og efter de første 28 dages behandling får du lavet et elektrokardiogram, da tidligere undersøgelser har vist, at Tivozanib i sjældne tilfælde kan påvirke hjerterytmen.

Blodprøver

Behandling med Tivozanib kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller og påvirke leverens funktion, derfor skal du have taget blodprøver hver 14. dag de første 12 uger, herefter hver 4. uge svarende til, hver gang du begynder en ny behandlingsserie. Blodprøverne kan enten tages på et lokalt sygehus eller på Herlev Hospital. Du skal bare fortælle lægen eller sygeplejersken, hvor du foretrækker at få taget blodprøver.

Scanning

Du får foretaget CT-scanning efter hver 12. behandlingsuge. Undersøgelsen vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Tivozanib påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan forekomme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, og vi kan ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Medicin og andre præparater, der kan blive nødvendige under behandlingen med Tivozanib, bliver udleveret af os, og vi vejleder i brugen af det enkelte præparat.

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan det blive nødvendigt, at du sygemelder dig helt eller delvist.

Blodmangel, infektion og blødning  Tivozanib kan nedsætte knoglemarvens produktion af blodceller. Du kan derfor risikere at få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel (lav blodprocent) kan vise sig som træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektion kan vise sig ved feber og influenzalignende symptomer. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker og røde prikker i huden. Ved tegn på feber eller blødning, er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Forhøjet blodtryk  Da Tivozanib påvirker blodårernes, karvæg kan der forekomme forhøjet blodtryk. Du skal derfor regelmæssigt have målt dit blodtryk (se dagbog hvor ofte blodtrykket skal måles). Hvis blodtrykket stiger under behandlingen, skal du kontakte din egen læge for at få medicin, der kan sænke dit blodtryk. Hovedpine og/eller sløret syn kan være symptomer på forhøjet blodtryk, hvis disse symptomer opstår, skal du kontakte afdelingen.

Diarre  Diarre er en meget almindelig bivirkning. Diarre defineres som en øgning til 4-6 afføringer om dagen og/eller afføring om natten. Hvis du får diarre, skal den behandles. Det er vigtigt, at du følger afdelingens anbefaling for behandling af diarre, som er Imolope og/eller HUSK.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få nedsat appetit, kvalme og eventuelt opkastning. Disse gener kan vi forebygge og behandle med kvalmestillende medicin, som du får udleveret i afdelingen.

Hudreaktioner  Udslæt i ansigtet eller på kroppen af vekslende karakter. Vi vil hjælpe med gode råd vedrørende behandling af udslæt.

Hånd/fodreaktion  Hånd/fodreaktion er en hudreaktion, der giver prikken i håndflader og fodsåler, og som kan ledsages af rødme, hævelse, vabler, ømhed, smerter, revner i og udtørring af huden. Vi hjælper med gode råd vedrørende behandling af hånd/fod- reaktion. Det kan eventuelt blive nødvendigt at mindske dosis af Tivozanib. 

Mundbetændelse  Mundbetændelse viser sig ved ømhed, smerter i munden, ændret og/eller nedsat smagssans og eventuelt blister eller sårdannelse i munden. Vi vil vise dig, hvordan du skal bruge mundskyllevæske, spray eller gel, hvis du får symptomer.

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær mindskes. Det kan skyldes, at du er i en fysisk og psykisk belastet situation.

Hjertepåvirkning  Tivozanib kan påvirke hjerterytmen (QT-forlængelse), hvilket hos nogle personer kan udvikle sig til en potentiel alvorlig hjertetilstand, der er kendt som ”torsade de pointe”. Risikoen for dette kan være højere for personer, som allerede har hjerteproblemer, eller som tager anden medicin. Du bliver undersøgt for hjerteproblemer, mens du er i behandling med Tivozanib.

Problemer med skjoldbruskkirtlen  Tivozanib kan nedsætte mængden af stofskiftehormon, der produceres i skjoldbruskkirtlen. Du vil løbende blive undersøgt for dette (i en blodprøve), mens du er i behandling med Tivozanib.

De hyppigste bivirkninger som blev set hos mindst 25 % af patienterne omfattede 
forhøjet blodtryk (47,6 %), hæshed (26,9 %), træthed (25,8 %) og diarre (25,5 %). 

Oversigt - Mulige bivirkninger ved Tivozanib

Meget almindelige bivirkninger

Disse bivirkninger forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter:

 • Hæshed
 • Diarre
 • Tab af appetit; vægttab
 • Hovedpine
 • Åndedrætsbesvær; åndenød under anstrengelse; hoste
 • Smerter (herunder i mund, knogler, ekstremiteter, på siden af kroppen, lyske, tumor)
 • Betændelse i munden; lette smerter i munden eller ubehag; ubehag og trykken i maven
 • Hånd-fod syndrom med rød hud, hævelse, følelsesløshed og skallende hud på håndflader og fodsåler
 • Rygsmerter
 • Træthed og mangel på energi 
 • Fornemmelse af at være syg.

Almindelige bivirkninger

Disse bivirkninger forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter: 

 • Underaktiv skjoldbruskkirtel, som kan give symptomer som f.eks træthed, sløvhed, muskelsvaghed, lav hjertefrekvens, vægtforøgelse.
 • Søvnløshed.
 • Nerveskader som følelsesløshed, prikken og stikken, sensitiv hud eller følelsesløshed og svaghed i arme og ben.
 • Synsproblemer, som omfatter sløret syn.
 • Hurtig hjertefrekvens; trykken i brystet; hjerteanfald/reduceret blodstrøm til hjertet; blodprop i en arterie (blodkar).
 • Blodprop i lungerne. Symptomer omfatter hoste, brystsmerter, pludselig åndenød eller blodigt opspyt.
 • Blodprop i en dyb vene som f.eks. i ben.
 • Meget højt blodtryk som kan føre til et slagtilfælde.
 • Næseblødning; løbende næse; tilstoppet næse.
 • Gener fra slimhinderne i mavetarm-kanalen som omfatter opsvulmet og smertefuld tunge; betændte smertefulde og/eller blødende gummer; ændring eller tab af smagssans; vanskelig og smertefuld synkning; ondt i halsen; halsbrand; vanskelig og smertefuld synkning; oppustet mave; luftafgang fra endetarmen.
 • Svimmelhed; ringen for ørerne; svimmelhed og en fornemmelse af at alt kører rundt (vertigo).
 • Blødning, f.eks. i hjernen, fra mund, gummer, lunger, mave, tarmsår, kvindelige kønsorganer, endetarmsåbning, binyre.
 • Ophostning af blod; opkastning af blod.
 • Bleghed og træthed pga. overdreven blødning
 • Kløende hud; udslæt; kløe på kroppen; afskallende og tør hud; hårtab; rød hud inklusiv på hænder og krop; akne (bumser).
 • Feber; brystsmerter; hævede fødder og ben; kuldegysninger og lav kropstemperatur.
 • Ledsmerter; muskelsmerter.
 • Øget mængde protein i urin.
 • Unormale blodprøveresultater for lever, bugspytkirtel, nyrer og skjoldbruskkirtel.
 • Inflammation af bugspytkirtlen, som fremkalder stærke mavesmerter, der kan sprede sig til ryggen.

Ikke almindelige

Disse bivirkninger kan opstå hos op til 1 ud af 100 patienter:

 • Udslæt med pus; svampeinfektioner.
 • Huden får nemt blå mærker, blødning i huden.
 • Overaktiv skjoldbruskkirtel (som kan give symptomer såsom øget appetit, vægttab, intolerance over for varme, øget sveden, rystelser, hurtig hjertefrekvens); udvidet skjoldbruskkirtel.
 • Forhøjet antal røde blodlegemer.
 • Hukommelsestab.
 • Midlertidig reduceret blodstrømning til hjernen.
 • Øjne der løber i vand.
 • Tilstoppede ører.
 • Manglende blodstrøm gennem hjertets blodkar.
 • Mavesår i tyndtarmen.
 • Rød, opsvulmet og smertefuld hud; hud med vabler; overdreven sveden; nældefeber.
 • Muskelsvaghed.
 • Hævede eller irriterede slimhinder.
 • Unormalt elektrokardiogram (EKG), hurtig og/eller uregelmæssig hjerterytme.
 • Hjertesvigt. Symptomer omfatter åndenød eller hævede ankler. Hævelse i lungerne på grund af ophobning af væske.

Sjældne

Disse bivirkninger kan opstå hos op til 1 ud af 1.000 patienter:

 • Posterior reversibelt encefalopati-syndrom (PRES). Symptomer med hovedpine, slagtilfælde, manglende energi, forvirring, blindhed eller andre visuelle og neurologiske forstyrrelser.
 • En udvidelse og svækkelse af en blodårevæg eller en rift i en blodårevæg (aneurismer og arterielle dissektioner).

Hvis du får bivirkninger

Tal med lægen, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre. Tal også med lægen, hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Redaktør