Tilbud om samtale 2 måneder efter endt kemoterapi

Til patienter i behandling mod brystkræft.

Nu afslutter du snart din forebyggende behandling med kemoterapi for brystkræft, og derfor får du et tilbud om en rehabiliteringssamtale med en sygeplejerske. Hensigten med samtalen er, at give dig mulighed for at tale om de ting, du kan få behov for efter din sygdom og behandling.

Hvad skal vi tale om?

Under samtalen taler vi om, hvordan du har det, og vi finder i fællesskab ud af, om du har brug for støtte eller vejledning til at komme videre i dit forløb. Hvis du har behov for det, kan vi f.eks. hjælpe med at henvise til den rette instans. Du kan også vælge at bruge samtalen til at få talt dit forløb igennem, ud fra hvordan du har det nu – fysisk, psykisk og socialt.

Der er afsat 30 minutter til samtalen, og derfor anbefaler vi, at du på forhånd har en ide om,hvilke emner du gerne vil tale om. Brug gerne skemaet ” Støtte til livet med kræft”. Sygeplejersken vil desuden spørge dig om:

  • Hvordan går det?
  • Har du bivirkninger/senfølger efter behandlingen?
  • Har du nogle særlige behov, som du skal bruge en henvisning til?

Hvis du problemer, som ikke kan vente til din næste lægetid, kan du kontakte os om en lægetid.

Ved afbud

Hvis du bliver forhindret eller ikke føler, at der er noget, vi kan hjælpe dig med, når vi nærmer os tidspunktet for samtalen - bedes du aflyse tiden ved at ringe til os.

Redaktør