Til dig som pårørende

Information til pårørende.

Besøgstid

Vi har fri besøgstid indtil kl. 22.00.

Hviletiden mellem kl. 13.00-14.00 bør respekteres.

Af hensyn til medpatienterne skal besøgene, så vidt det er muligt, foregå i dagligstuen.

Daglig telefontid

Forespørgelse om din pårørende er bedst mellem

kl. 13.00-14.00

kl. 19.00-21.00

Tavshedspligt

Personalet har tavhedspligt og må udtale sig til dig med din pårørendens accept.

Lægesamtale

Det er muligt at planlægge en lægesamtale med dig og din pårørende, hvis du ønsket dette.

Tidspunktet aftaler du med plejepersonalet.

Redaktør