Til dig der overvejer at stoppe dialysebehandling

Denne patientinformation er skrevet for at besvare de spørgsmål, som hyppigst stilles omkringophør af dialyse. Hvis du stadigvæk har spørgsmål efter du har læst dette, er du megetvelkommen til at tale med lægen og plejepersonalet herom.

Du har ret til at stoppe dialysebehandling 

Når du er i dialysebehandling, har det både fordele og ulemper. Dialyse er en livsforlængende behandling, der gør det mulig at leve, selvom dine nyrer ikke fungerer. Men behandlingen kan hen ad vejen også blive så belastende og tidskrævende, at den ikke længere opretholder eller forbedrer din livskvalitet. Hvis det sker, skal du vide, at du har mulighed for at stoppe behandlingen. Det er svært at træffe en beslutning om at stoppe i dialysebehandling, da konsekvensen er, at livet afsluttes kort tid efter.  

Du har ret til at stoppe din dialysebehandling, hvis du ønsker det, men det er vigtigt, at du har et ordentlig grundlag for at kunne beslutte, om det er det bedste for dig.

Inden du træffer en beslutning, anbefaler vi, at du taler med din læge og plejepersonalet om dine overvejelser. De vil informere dig om muligheder og konsekvenser ved de valg, du har. Det kan være, at der kan ske ændringer i din aktuelle behandling, som kan forbedre din situation og eventuelt påvirke din beslutning om at stoppe dialysebehandlingen. 

Tal med dine nærmeste pårørende om dine overvejelser 

Som led i at træffe en beslutning, er det vigtigt, at du taler med din familie og eventuelt dine venner om, hvordan du har det, og om baggrunden for dine overvejelser. Der er mange følelser på spil, og det kan være naturligt at forsøge at undgå at tale om din situation, fordi både du og dine pårørende kan blive kede af det og bange. Men når I taler sammen, kan I mindske unødige misforståelser og bekymringer, og det kan i sidste ende også blive nemmere for alle at acceptere den endelige beslutning.

Vi opfordrer derfor til, at dine nære pårørende deltager i nogle af de samtaler, du skal have med din læge og plejepersonalet, så vi i fællesskab kan tale om din situation. Vi anbefaler også, at dine pårørende læser denne information.

Hvis du vælger at stoppe dialysebehandling, kan du få lindrende behandling

Hvis du stopper dialysebehandling, kan du overgå til lindrende behandling. Lindrende behandling er ikke livsforlængende, men kan give livskvalitet i den sidste levetid. Det varierer fra person til person, hvor længe man kan leve uden dialyse. Det afhænger bl.a. af, om der stadig er lidt funktion i dine nyrer og af din generelle helbredsmæssige tilstand.  Det betyder, at livet kan fortsætte i dage, uger og nogle gange i måneder efter, du er stoppet i dialyse. Hvis du oplever kvalme, smerter eller lignende, vil medicin kunne lindre dit ubehag. 

Den sidste tid 

Når du har truffet en beslutning om at stoppe dialysebehandling, vil vi tale med dig og dine pårørende om, hvor og hvordan du gerne vil tilbringe din sidste tid. Det kan være i hjemmet, på hospice, på hospitalet eller på aflastningsplads. 

Når du stopper i dialyse, vil du opleve, at du bliver tiltagende træt og den sidste tid vil du glide ind i bevidstløshed. Dine ønsker for, hvor du gerne vil dø, vil blive opfyldt i det omfang, det er muligt at efterkomme.

Hjemme

Nogle foretrækker at tilbringe den sidste tid i hjemmet og i familiære omgivelser, hvor de føler sig trygge. Hvis du vælger dette, kan du og din familie få hjælp og støtte af kommunen. 

Når du er i dit eget hjem, bliver din pleje og behandling varetaget af kommunens hjemmepleje og hjemmesygeplejerske. Kommunen kan desuden assistere med bl.a. hjælpemidler og eventuel plejeorlov til pårørende. Plejepersonalet på hospitalet er gerne behjælpeligt med at få kontakt til kommunen.

Der er også mulighed for, at du kan blive tilknyttet et udgående hospice-team. Et udgående hospice-team har fokus på at lindre symptomer fra sygdom eller behandling og yder støtte, vejledning og omsorg til både dig og dine pårørende.  

Hospice

I nogle tilfælde kan man blive henvist til et hospice. Et hospice er et sted, der yder omsorg, pleje og lindrende behandling til uhelbredelig syge og døende mennesker. 

På hospice bliver din pleje og behandling varetaget af et tværfagligt team af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, og evt. præst eller psykolog. Forskellen på at være hjemme og på et hospice er, at der på hospice er personale til stede i hele døgnet. Der er også god mulighed for, at dine nærmeste pårørende kan få hjælp i den sidste tid under dit sygdomsforløb og i den efterfølgende sorgproces.

Hospitalet

Det er også muligt at tilbringe den sidste tid på hospitalet, hvis livsudsigten er kort . Hvis du ønsker dette, vil du og dine pårørende planlægge din sidste tid sammen med en læge og sygeplejerske på hospitalet. Du vil få en enestue, og personalet vil sørge for din pleje og lindrende behandling. Dine nærmeste pårørende har mulighed for at være til stede i det omfang, de kan og har lyst.

Aflastningsplads

Hvis du ikke ønsker at tilbringe den sidste tid hjemme, på hospice eller på hospitalet, eller hvis disse muligheder ikke gælder for dig, så kan du blive henvist til en aflastningsplads. En aflastningsplads er en midlertidig plads, oftest på et plejehjem, hvor der er mulighed for hjælp døgnet rundt.

Plejepersonalet vil fortsat stå til rådighed for dig

Hvis du beslutter dig for at stoppe dialysebehandling, vil plejepersonalet fortsat stå til rådighed for dig og dine nærmeste. Det er en stor beslutning at vælge at stoppe i dialyse. Det er derfor ikke ualmindeligt, at man kan blive i tvivl om, hvorvidt det var den rigtige beslutning. Har du eller dine pårørende behov for at tale med os om tanker og bekymringer, så står vi altid til rådighed for jer. 

Redaktør