Til dig der overvejer at stoppe dialysebehandling

Denne patientinformation er skrevet for at besvare de spørgsmål, som hyppigst stilles omkringophør af dialyse. Hvis du stadigvæk har spørgsmål efter du har læst dette, er du megetvelkommen til at tale med lægen og plejepersonalet herom.

Dialyse er en livsforlængende behandling med både fordele og ulemper. Måske kommer der et tidspunkt, hvor ulemperne bliver for mange.

Du føler måske, at dialysebehandlingen ikke længere opretholder eller forbedrer din livskvalitet. Hvis dette sker, er det vigtigt at vide, at du har retten til at tage en beslutning om at stoppe dialysebehandling.

Men før du tager denne beslutning, er det vigtigt, at du diskuterer det omhyggeligt med dine pårørende og personalet.

Kan jeg virkelig stoppe dialysebehandling, hvis jeg ønsker?

Ja. Dialysepatienter har ret til at stoppe deres behandling, hvis de ønsker det. Der er vigtigt, at du diskuterer dine bevæggrunde for at stoppe dialyse med lægen, plejepersonalet og dine nærmeste, før den endelige beslutning træffes.

Hvis jeg beslutter at stoppe dialysebehandling, hvordan vil personalet så reagere?

Personalet vil støtte dig i dit valg, men vil også undersøge om der eventuelt kunne laves forandringer i behandlingen, som ville kunne påvirke denne beslutning. Det er muligt, at personalet vil bede dig om at tale med en psykiater for at sikre, at din beslutning om at stoppe behandlingen ikke skyldes en midlertidig depression. Vi vil også opfordre dig til at tale med dine pårørende om det.

Hvordan diskuterer jeg min beslutning med min familie og mine venner?

Fortæl din familie og venner, hvordan du har det og vis dem eventuelt spørgsmålene og svarene i dette informationsmateriale. Du og dine pårørende har måske et forskelligt udgangspunkt til dette spørgsmål, og det vil altid være en proces at nå frem til fælles accept af beslutningen.

Kan der ske forandringer i behandlingen, som kunne forbedre min livskvalitet?

Hvis du tænker på at stoppe i dialyse på grund af specielle problemer med din behandling eller på grund af medicinske problemer, kan lægen måske ændre i din behandling eller forelægge nogle muligheder, som kunne forbedre din situation frem for at slutte behandlingen.

Anses det for selvmord at stoppe i dialyse?

Nej. Alle har ret til at fravælge behandling og derfra lade naturen gå sin gang. Du kan måske have brug for at tale med din præst eller anden religiøs rådgiver, hvis du har bekymringer om dette.

Hvor længe vil jeg leve, hvis jeg vælger at stoppe i dialyse?

Dette varierer fra person til person. Folk der stopper med at dialysere lever fra dage til uger, afhængig af graden af restnyrefunktion og deres øvrige medicinske tilstand.

Hvad kan jeg forvente, hvis jeg holder op med at dialysere?

Uden dialysebehandling vil du blive tiltagende træt og sidst i forløbet ukontakt-bar. Væskeophobning kan give dig problemer med at trække vejret, men lægen kan tilbyde dialysebehandling, som kun vil trække væske og dermed forbedre din vejrtrækning.

Hvis du oplever kvalme, smerter eller lignende, kan der tilbydes medicin.

Hvad må jeg spise og drikke?

Du må spise lige præcis det du har lyst til. Men det kan være nødvendigt stadig at overholde væskerestriktion.

Vil personalet blive ved med at hjælpe mig?

Absolut. Plejepersonalet vil stå til rådighed for dig og dine nærmeste. Lægen og sygeplejersken kan råde dig om din pleje på hospitalet, og din kommune kan råde dig om din pleje i hjemmet. Plejepersonalet vil også stå til rådighed for at tale med dig og dine pårørende, uanset hvilken slags bekymring du måtte have.

Kan jeg vælge, hvor jeg vil dø?

Dine ønsker for hvor du vil dø vil blive opfyldt i det omfang, det er muligt at efterkomme. Nogle mennesker foretrækker at dø hjemme i familiære omgivelser, hvor de føler sig bedre tilpas. Hvis du vælger denne mulighed, kan kommunens socialrådgiver og hjemmeplejen hjælpe dig og din familie med eventuelt plejeorlov, hjælpemidler og lignende. Plejepersonalet på afdelingen vil være behjælpelig med at formidle denne kontakt.

De fleste vælger at forblive på hospitalet, hvor de kender plejepersonalet og er trygge. Du vil få tilbudt enestue når behov opstår eller i din sidste tid. Dine pårørende kan komme og gå, som de har lyst til, og én nærtstående kan blive medindlagt.

Hvis jeg skifter mening, kan jeg så starte dialysebehandling igen?

Du kan godt starte dialysebehandling igen, hvis du skifter mening. Hvis du har haft en længere dialysepause, kan du føle ubehag, når du opstarter behandling igen.

Hvis du har flere spørgsmål, kan du altid tage kontakt til lægen eller plejepersonalet.

Redaktør