Terapiskanning - PET-CT med 18F-FDG

For at lokalisere det område, der skal strålebehandles, bliver der foretaget en PET-CT-skanning, evt. med radioaktivt sporstof.

Kort om undersøgelsen

Du skal have lavet en PET-CT-skanning med et radioaktivt sporstof (18F-Fluor-deoxy-glukose). Skanningen kan lokalisere det område, som skal strålebehandles.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer 2-3 timer.

Hvis du melder afbud

Du skal være opmærksom på, at hvis du aflyser undersøgelsen, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde selve behandlingen af dig inden for de maksimale ventetider.

Vigtig forberedelse

Mød fastende

Du skal møde fastende. Det betyder, at du ikke må spise de sidste 4 timer før din aftale. Du må dog gerne drikke vand. 

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer. Hvis du har diabetes, gælder særlige forholdsregler.

Forholdsregler, hvis du har diabetes

Hvis du har diabetes, skal du:

  • faste i 4 timer før undersøgelsen
  • holde pause med medicin, der indeholder metformin, de sidste 48 timer inden undersøgelsen
  • tage øvrige tabletter mod diabetes, som du plejer
  • tage din vanlige dosis insulin, før du begynder at faste. Du må ikke tage ekstra insulin, mens du faster
  • fortsætte med din basalinsulin, mens du faster, hvis du bruger insulinpumpe.

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Vi giver dig sporstoffet i en blodåre i din arm, og herefter skal du hvile dig i 1 time i et roligt rum med dæmpet belysning, mens sporstoffet fordeler sig i kroppen. Inden vi skanner dig, skal du gå på toilettet.

Under skanningen skal du ligge stille på ryggen med armene over hovedet. Når du ligger i skanneren, giver vi dig eventuelt også kontraststof i blodåren. Kontraststoffet kan kortvarigt give en følelse af varme i kroppen. Du er alene i rummet, mens du bliver skannet, men vi kan se og tale med dig hele tiden.

Skanningen varer cirka 30 minutter.

Billede af en PET-CT-skanner uden patient i.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Kontakt din egen læge, hvis du får det dårligt

Hvis du har fået kontraststof og får udslæt, kløe eller rødme på huden eller bliver utilpas, kan det være tegn på, at din krop reagerer på kontraststoffet. Kontakt din egen læge eller Akuttelefonen 1813.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om en PET-skanning på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’FDG-PET-skanning’ og ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør