Temsirolimus, behandling med

Til patienter af kræft i nyrerne.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om behandling med stoffet Temsirolimus, som du er blevet tilbudt for din sygdom.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Fremskreden kræft i nyrerne kan behandles med Temsirolimus. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde delvist i kortere eller længere tid.

Hvad er Temsirolimus

Temsirolimus tilhører en ny type målrettede lægemidler i kræftbehandlingen. Temsirolimus virker ved at bremse væksten af kræftsvulsten.

Behandlingen 

Medicinen gives gennem en kanyle i en åre (intravenøst) 1 gang om ugen. Hver behandling tager 30-60 min. På grund af mulighed for allergisk reaktion får du antihistamin intravenøst, en ½ time før du får Temsirolimus. Behandlingen foregår i klinikken, hvor du taler med en læge og/eller sygeplejerske. 

Før hver anden behandling får du taget blodprøver. Når du har fået behandlingen, kan du tage hjem. Der bliver foretaget status af behandlingen hver 12. uge. Din sygdomsstatus vurderes på baggrund af lægens undersøgelse og scanninger.

Behandlingen ophører, hvis CT-scanningerne viser, at Temsirolimus ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Undersøgelser 

Før du begynder behandlingen, er det nødvendigt at foretage en række undersøgelser. Du bliver undersøgt af en læge, får taget adskillige blodprøver og et elektrokardiogram (EKG). 

Din hjertefunktion bliver undersøgt ved en MUGA undersøgelse, hvor man ved hjælp af radioaktivt stof undersøger hjertets pumpeevne. Du får også foretaget en lungefunktionsundersøgelse. Vi foretager disse undersøgelser, fordi tidligere undersøgelser har vist, at Temsirolimus i sjældne tilfælde kan påvirke hjertets pumpeevne og lungefunktionen.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du møder til behandling, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Her får du lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. 

Blodprøver 

Behandling med Temsirolimus kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, derfor skal du have taget en blodprøve, hver anden gang du kommer til behandling. 

Scanning 

Du får foretaget en scanning hver 12 uge. Undersøgelsen vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom.

Bivirkninger 

Temsirolimus påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan forekomme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig. Vi kan dog ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. 

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan det blive nødvendigt, at du sygemelder dig helt eller delvist i den periode, du får behandling.

Blodmangel, infektion og blødning  Temsirolimus nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller. Du vil derfor kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig som træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektion kan vise sig ved feber og influenza. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker eller røde mærker i huden. 

Diarre  Kan opstå på grund af påvirkning af slimhinden i tarmen. Diarre defineres som en øgning til 4-6 afføringer om dagen og/eller afføring om natten. Hvis du får diarre, skal det behandles. Det er vigtigt, at du følger afdelingens anbefaling for behandling af diarre.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og evt. opkastning. Disse gener kan forebygges og behandles med kvalmestillende medicin, som du vil få udleveret af afdelingen.

Hudreaktioner og negleforandringer  Du kan få acne (bumser), tør hud og udslet i ansigtet eller på kroppen. Derudover kan du få negleforandringer af vekslende karakter. Personalet vil hjælpe med gode råd vedrørende behandling.

Nedsat appetit, smagsændringer og vægttab Du kan opleve nedsat appetit og smagsændringer i forbindelse med behandlingen. Hvis du får vægttab, vil personalet hjælpe med råd vedrørende ernæring.

Smerter  Smerter kan omfatte hovedpine, ryg-, led- eller brystsmerter. Smerter kan behandles med smertestillende medicin.

Åndedrætsbesvær og hoste  Behandlingen kan påvirke lungerne og i yderst sjældne tilfælde give en betændelsestilstand i lungerne, som kan være livstruende. 

Forhøjede kolesteroltal, blodsukkerniveau, levertal og nedsættelse af nyretal og kaliumindhold i blodet  Behandlingen kan føre til forhøjelse af kolesteroltal, blodsukkerniveau, levertal og nedsættelse af nyretal og kaliumniveau i blodet. Du får derfor regelmæssigt kontrolleret dette ved blodprøver. 

Mund- og halsbetændelse  Mund- og halsbetændelse viser sig ved ømhed og smerter i mund og svælg. Der kan også forekomme blister eller sårdannelse. Personalet vil instruere dig i brug af mundplejemidler, hvis du får symptomer. 

Søvnbesvær og depression  Din søvn og dit humør kan blive påvirket. Det kan også skyldes, at du er i en fysisk og psykisk belastende situation.

Allergiske reaktioner  Nogle patienter kan risikere at udvikle allergi overfor Temsirolimus. For at nedsætte risikoen, giver vi forebyggende anti-allergimedicin. På grund af den anti-allergiske forebyggelse er bivirkningen sjælden. 

Forhøjet blodtryk  Da Temsirolimus påvirker karvæggen (blodårerne), kan der forekomme forhøjet blodtryk. Du får derfor regelmæssigt målt dit blodtryk. 

Tarmperforation (hul i tarmen)  er en meget sjælden, men alvorlig bivirkning ved behandlingen.

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at din behandling udsættes, eller det kan blive nødvendigt at mindske dosis af Temsirolimus. 

Hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, vil behandlingen blive afbrudt.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på blødning eller infektion for eksempel: kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter. 

  • Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at vi behandler infektionen – evt. under indlæggelse.

Hvis du tager anden medicin

Omsætning af Temsirolimus i kroppen kan påvirkes af en række forskellige stoffer, hvilket kan have betydning for både virkning og bivirkninger. 

Du bør derfor oplyse din læge/sygeplejerske om hvilken anden medicin/naturmedicin du evt. tager, da der kan være uforligelighed mellem Temsirolimus og anden medicin. Du bør undgå at indtage grapefrugt, grapefrugtjuice og naturlægemidler, der indeholder Perikum, da disse stoffer påvirker omsætningen af Temsirolimus i kroppen.

Forholdsregler 

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Du skal blot have en almindelig god hygiejne. Der udskilles kun ubetydelige mængder af Temsirolimus via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Temsirolimus kan skade et foster, så du og din partner skal anvende svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter ophør. 

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen.

Du vil modtage et brev, der kan afleveres til din læge, med en liste over medicin, der kan have betydning for din behandling.

Redaktør