Temozolomid, behandling med

Til patienter med modermærkekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved modermærkekræft. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om kemoterapi.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Vi håber, du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

For patienter med modermærkekræft med spredning findes der ikke medicinsk behandling, som med sikkerhed har effekt. Vi har vurderet, at du bør tilbydes behandling med Temozolomid. Det er kemoterapi, der angriber kræftcellerne direkte, og som har vist sig at have effekt på modermærkekræft i nogle tilfælde.

Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde helt eller delvist i kortere eller længere tid.

Behandlingen

Temozolomid gives i behandlingsperioder også kaldet serier. Hver serie varer 4 uger, hvorefter der startes forfra. Behandlingens varighed afhænger af, om du har effekt af behandlingen. Vi tilstræber et behandlingsforløb over 6 måneder, men det kan i enkelte tilfælde strække sig op til et års behandling.

Temozolomid er en tablet, som du skal tage dagligt i en uge, efterfulgt af en uges pause. Tabletterne får du udleveret i vores klinik hver 4. uge inden start på hver serie.

Du skal tage tabletterne om aftenen evt. til sengetid med et glas vand. De skal synkes hele, og der skal være gået minimum 2 timer siden sidste måltid.

Efter 3 behandlingsserier foretages en ny CT-scanning, der skal vise, om du har effekt af behandlingen, enten ved at svulsten svinder eller holdes i ro. Behandlingen ophører, hvis CT-scanningen viser, at Temozolomid ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang, du kommer til start på en ny serie, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver inden start på en ny serie. Herudover skal du have taget blodprøver på dag 22 i hver behandlingsserie. Disse blodprøver kan du eventuelt få taget på dit lokale sygehus.

Røntgenundersøgelse/scanning

Efter hver 3. serie skal du have foretaget en CT-scanning. Undersøgelsen vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom.

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Træthed Du vil kunne opleve en betydelig træthed og et behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende medicin. Hvis du kaster op, efter du har taget Temozolomid, skal du ikke tage en ny dosis.

Blodmangel, infektion og blødning Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Ved feber eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Øvrige gener Du kan få diarre og forstoppelse, udslæt og hovedpine. Disse gener kan behandles med medicin. Meget sjældent kan behandlingen medføre, at huden bliver brunpigmenteret ved sollys.

Samliv og seksualitet Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Hos mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Det betyder, at din evne til at få børn mindskes eller ophører helt. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information. 

Hos yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket vil påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information. 

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger, eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at din behandling udsættes. Hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, bliver behandlingen afbrudt.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion som fx: kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter.

  • Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens patientinformation om kemoterapi).

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal anvende et svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Dette skema viser 1 serie med Temozolomid. En serie svarer til en periode på 4 uger. De efterfølgende 3 serier foregår på samme måde.

Redaktør