Tecfidera, behandling med (Dimethylfumarat)

Denne patientinformation beskriver kort anvendelsen af Tecfidera som forebyggende behandling ved MS. Tecfidera er en relativ ny behandling, der ofte er det første valg når diagnosen MS stilles.

Hvem kan tilbydes behandling?

Tecfidera er en såkaldt 1. linje-behandling til attakvis multipel sklerose (RRMS), der har været anvendt siden 2014. 

Hvordan virker Tecfidera?

Ved multipel sklerose (MS) angriber immunsystemet fejlagtigt hjernen og rygmarven, hvor betændelsesreaktioner beskadiger nervefibre og deres isolerende fedtlag (myelin). Tecfidera kan dæmpe betændelsesreaktioner og gøre hjernen og rygmarven mindre sårbar ved at stimulere såkaldte ”antioxidanter”. I behandlingsforsøg kunne Tecfidera nedsætte antallet af attakker med op mod 50 % i forhold til en ubehandlet kontrolgruppe. Der var også en vis effekt på udvikling af permanente MS-symptomer.

Dosering

Tecfidera kapsler findes i 2 størrelser (120 mg og 240 mg). Dosis er 120 mg 2 gange om dagen i de første 1-2 uger, hvorefter dosis øges til 240 mg 2 gange om dagen. Om nødvendig kan langsommere optrapning benyttes. Dosis kan også nedsættes midlertidigt, hvis der opleves generende bivirkninger. Kapslerne tages med lidt vand og sluges hele. De må ikke deles, knuses, suttes, tygges eller opløses, idet dette kan øge forekomsten af bivirkninger. Tecfidera bør indtages samtidig med lidt mad, da det nedsætter forekomsten af mavegener. Indtagelse af stærk alkohol skal undgås i den første time efter indtagelse af Tecfidera, da det kan forværre irritationen i maven.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger, der ses hos over 10 %, er rødme (”flushing”) og maveproblemer (diaré, kvalme og mavesmerter). Disse bivirkninger ses oftest indenfor den første måned af behandlingen med Tecfidera, men kan også forekomme senere. ”Flushing” kan reduceres ved indtagelse af 75 mg hjertemagnyl dagligt. 

Andre bivirkninger er tarmirritation, opkastning, dårlig fordøjelse, mavekatar, brændende fornemmelse i huden, hedeture eller varmefornemmelse, hudkløe, udslæt, lyserøde eller røde pletter på huden. Der kan forekomme fald i antallet af hvide blodlegemer, protein i urinen eller forhøjede levertal, men som regel er disse bivirkninger begrænsede, og forhindrer ikke at behandlingen kan fortsætte.

Hvis lymfocytterne falder til under 0,5 skal du have målt blodprøver hver måned. Hvis lymfocytterne holder sig under 0,5 i 3-6 måneder, bør du stoppe med Tecfidera. Det hjælper ikke at sænke dosis af Tecfidera, da det i givet fald vil være usikkert om behandlingen overhovedet hjælper. Hvis lymfocytterne falder til under 0,2 skal behandlingen helt ophøre.

Stiger leverenzymet ALAT i dine blodprøver til mere end 3 gange øvre grænse og bilirubin til mere end 2 gange øvre grænse, skal du holde pause med behandlingen og screenes for anden årsag til leverpåvirkningen. 

Allergiske reaktioner ses sjældent (hos mindre end 1 %). Hvis du oplever hævelse af ansigt, læber, mund og tunge eller vejrtrækningsbesvær, skal du stoppe med Tecfidera og omgående kontakte læge.

Alvorlige bivirkninger

Alvorlige bivirkninger er ekstremt sjældne ved behandling med Tecfidera. Der er dog beskrevet tilfælde med alvorlig hjerneinfektion med dødelig udgang (PML) hos enkelte patienter med langvarig (flere år) alt for lave lymfocytter, hvorfor lymfocytniveauet i blodet kontrolleres jævnligt. Bliver dine lymfocytter for lave, vil vi opdage det og kontakte dig, og i nogle tilfælde vil det blive nødvendigt at skifte til anden forebyggende behandling. 

Forsigtighedsregler

Da Tecfidera kan påvirke funktionen af leveren og nyrerne og antallet af hvide blodlegemer, skal der tages blodprøver før og under behandlingen.

Du må ikke have en kronisk infektion, nedsat immunforsvar eller nedsat nyre- eller leverfunktion i svær grad, hvis du skal starte behandling med Tecfidera. Du må heller ikke få Tecfidera samtidig med andre forebyggende behandlinger mod MS, og du skal fortælle lægen det, hvis du får anden medicin der indeholder fumarater (mod psoriasis), litium, p-piller (hvis effekt måske kan nedsættes af Tecfidera, hvorfor anden prævention anbefales, for eksempel kondom) eller medicin, der kan påvirke nyrefunktionen (for eksempel visse antibiotika, smertestillende eller vanddrivende medicin). 

Vaccination

Infektioner øger risikoen for nye attakker ved MS. Vaccination kan derfor være en god ide. Inaktiverede vacciner er generelt sikre, også ved brug af forebyggende MS-behandlinger, herunder Tecfidera. Influenza vaccine er for eksempel sikker uafhængig af den forebyggende behandling, men levende svækkede vacciner frarådes derimod generelt. Du bør ikke blive vaccineret under et MS-attak (vent 4-6 uger).

Graviditet, amning og sædkvalitet

Tecfidera må ikke anvendes under graviditet eller hvis du ammer. Behandling med Tecfidera menes ikke at påvirke sædkvaliteten. Tecfidera bør stoppes før du forsøger at blive gravid. Behandlingsskift til Copaxone (eller interferon-beta) frem til graviditet opnås bør overvejes.

Før start af behandling

Der skal tages blodprøver og foretages lægeundersøgelse, før du kan starte behandling med Tecfidera. Når det er besluttet, at du skal starte på Tecfidera, får du en tid hos sygeplejersken, som vil give dig yderligere information om behandlingen og hvordan kapslerne skal tages og opbevares.

Behandlingsskifte

Tecfidera er ude af kroppen efter 24-36 timer. Er lymfocytterne i blodet nedsat afventes opstart af anden forebyggende behandling til disse er normaliseret (eller mindst er steget til 0,8). 

Efterfølgende kontroller

Kontroller hos sygeplejersken foregår efter 1 måned og derefter hver 3. måned. Sygeplejersken spørger til bivirkninger og symptomer, sørger for bestilling af blodprøver og udleverer medicinen. Du skal ses af læge efter 3 og 6 måneders behandling, og herefter hvert halve år. Ved mistanke om attak eller uventede symptomer bedes du kontakte sklerosesygeplejersken telefonisk, så der kan aftales tid til vurdering i klinikken. Der vil som regel blive bestilt en MR-skanning 3 måneder efter, at du er startet på behandling. Herefter foretages MR-skanning én gang årligt, så effekten af behandlingen kan følges.

Redaktør