Taxotere, behandling med

Til patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om kemoterapi.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser. Tilbagefald af kræft i lungerne kan i nogle tilfælde behandles med et kemoterapistof, der hedder Taxotere.

Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde helt i kortere eller længere tid.

Det er meget vigtigt, at du kender baggrunden for og føler dig tryg ved lægens valg af behandling.

Behandlingen

Behandlingen vil normalt bestå af 3-6 serier med Taxotere. En serie strækker sig over 3 uger. Det vil sige, at den samlede behandling maksimalt varer 4½ måned.

Behandlingen får du i en blodåre i armen. Du får behandlingen i klinikken. Det vil sige, at du kan tage hjem, så snart behand-lingen er afsluttet.

For at mindske bivirkningerne i forbindelse med behandlingen, skal du dagen før behandlingen starte med at tage Prednisolon - se bagsiden af det skema du får udleveret.

Dag 1: På dag 1 skal du have behandlingen med Taxotere. Dette i en blodåre i armen, og det tager ca. 1 time.

Du skal ikke møde på hospitalet mellem hver behandling.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du møder til kemoterapi, kommer du til at tale med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her lejlighed til at stille spørgsmål eller drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. 

Behandlingen stoppes, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver, hver gang du får kemoterapi. Hvis dine blodprøver ikke er i orden til behandling, vil den blive udskudt i en uge.

Røntgenundersøgelse/scanning

Efter den 3. serie vil du få foretaget en CT-scanning af lungerne og bughulen. Undersøgelserne vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom. Efter endt behandling vil du igen blive scannet. Hvis din sygdom fortsat er i ro, vil du komme i et kontrolforløb, hvor du bliver scannet hver 3 måned.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Kemoterapi påvirker ikke kun på kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme.

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du i sjældne tilfælde blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende medicin. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig. Spørg os gerne om kostråd. Vi henviser desuden til kostpatientinformationen ”Mad under kræftsygdom og behandling”.

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden. Ved feber over 38.5 eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Allergisk reaktion  Taxotere kan udløse en overfølsomhedsreaktion. Risikoen for det nedsættes med forebyggende medicin. En overfølsomhedsreaktion kan opstå, umiddelbart efter at behandlingen er startet. Oftest er reaktionen mild i form af rødme og varmefornemmelse. 

Overfølsomhedsreaktionen kan i sjældne tilfælde være voldsom og medføre lavt blodtryk, besværet vejrtrækning og forstyrrelser i hjertets rytme. Du vil derfor blive observeret af en sygeplejerske under de første to behandlinger. Hvis du skulle få en voldsom overfølsomhedsreaktion, vil den blive behandlet straks. For at mindske risikoen for overfølsomhedsreaktion, skal du have Prednisolon-tabletter (binyrebarkhormon). Du skal have Prednisolon morgen og aften i 3 dage. Du starter med at tage Prednisolon 24 timer før hver behandling med Taxotere.

Irritation af slimhinderne i mund og svælg
Irritation af slimhinderne kan vise sig som for eksempel tørhed, små sår, blister, hvide belægninger og svie og ubehag ved indtagelse af især sure og stærke madvarer. Generne kan behandles med medicin.

Hårtab  Behandlingen kan medføre, at du helt eller delvist taber håret på hovedet. Derfor vil du få tilskud til en paryk eller en kasket. I nogle tilfælde kan du også tabe håret andre steder på kroppen. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Væskeophobning  Behandlingen kan føre til væskeophobning i kroppen. Det viser sig ved hævede ankler og vægtstigning og kan behandles med vanddrivende medicin.

Neglene  Neglene kan blive rillede, fortykkede og misfarvede. Derudover kan der komme tendens til flossede og knækkede negle. I værste fald kan neglen løsne sig. Generne ophører, når du afslutter behandlingen.

Påvirkning af nervesystemet  I sjældne tilfælde kan der opstå prikken og stikken i fødder og hænder. De gener forsvinder oftest inden for det første år efter behandlingens ophør.

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Det kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Det betyder, at din evne til at få børn mindskes forbigående. I nogle tilfælde genvindes din evne til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for få yderligere information.

Til yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information. 

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger, kan du komme ud for, at din behandling udsættes. Hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, vil behandlingen blive afbrudt.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion som for eksempel: kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter. Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens patientinformation om kemoterapi).

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal derfor anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Redaktør