Taxol og Xeloda, behandling med

Til patienter med kræft i hoved-halsområdet.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved kræft i hoved-halsområdet. I øvrigt henviser vi til afdelingens generelle skriftlige patientinformation om kemoterapi. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, vi tilbyder dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Hvordan foregår behandlingen

Behandlingen med kemoterapi består af to stoffer, Taxol og Xeloda. De to stoffer gives i kombination.

Taxol (et planteekstrakt fra takstræet) giver vi i en blodåre i armen hver 3. uge. Selve behandlingen tager ca. 2½ - 3 timer. Behandlingen foregår i klinikken.

Xeloda giver vi som tabletter. Du får tabletterne med hjem. Tabletterne indtages 14 dage i træk, to gange om dagen, morgen og aften. Tabletterne skal synkes hele. Hvis du har svært ved at synke, kan tabletterne til en vis grad opløses i et glas vand. De opløste tabletter kan eventuelt tages i en ernæringssonde. Hvis du ikke kan spise/synke. De opløste tabletter skal du selv administrere. Du får udleveret en vejledning af os. Herefter skal du holde en uges pause og genoptage behandlingen.

Perioden på 3 uger kalder vi en behandlingsserie. Inden du starter behandlingen bliver du undersøgt af en læge, og du får desuden foretaget hjertediagram (EKG), blodprøver, scanning og røntgenundersøgelse.

Hver gang du kommer til kemoterapi, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver hver gang, du får kemoterapi. 

Røntgenundersøgelse/scanning

Efter hver tredje serie skal du have foretaget røntgen og/eller CT- scanningsundersøgelser. Undersøgelserne vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom. Behandlingen fortsætter, så længe din sygdom er uforandret eller i bedring, medmindre du ønsker at stoppe behandlingen, eller der opstår alvorlige bivirkninger. Hvis sygdommen forbliver uforandret gives højst 6 serier.

Mulige bivirkninger ved behandlingen

De mest almindelige bivirkninger  er træthed, hårtab, diarre, udtørring af huden (specielt hænder og fødder) og slimhindereaktioner herunder mundbetændelse. Let kvalme kan 
forekomme. Der kan også opstå muskelsmerter ca. 3-4 dage efter behandling. Disse bivirkninger vil oftest kunne afhjælpes med medicin.

Boldmangel, infektion og blødning  Imellem behandlingerne kan knoglemarven være påvirket, så din modstandskraft overfor infektion og blødning er nedsat. Dette kan kræve både blodtransfusion og behandling med antibiotika, hvis du får feber. 

Vigtigt!

Ved 

•     blødning
•     feber (over 38,5)

skal du kontakte afdelingen.

Allergisk reaktion  Behandling med Taxol kan give allergiske reaktioner, der viser sig som varmefølelse og rødme i huden eller i værste fald som påvirkning af blodtrykket og/eller åndenød. For at undgå disse reaktioner bliver du behandlet med forebyggende medicin (binyrebarkhormon), før du bliver behandlet med Taxol.

Påvirkning af hjertet  I enkelte tilfælde er der set påvirkning af hjerteaktionen. Hvis du skulle få symptomer på påvirket hjertefunktion, bliver behandlingen afbrudt, og du vil blive behandlet for de opståede symptomer.

Af andre sjældne forbigående bivirkninger  kan nævnes følelsesløshed i fingre og tæer, led-, muskel- eller knoglesmerter, hovedpine og ændret smagsfornemmelse.

Eventuelle forholdsregler

På grund af risiko for fosterskader får kvinder i den fødedygtige alder foretaget en graviditetstest (blodprøve) inden kemoterapi påbegyndes. Mænd og kvinder i den fertile alder, skal anvende sikker svangerskabsforebyggelse i behandlingsforløbet med kemoterapi og 3 måneder efter, at denne behandling er afsluttet.

Sikre svangerskabsforebyggende midler er for kvinder: spiral eller p-piller og for mænd: kondom (Sundhedsstyrelsens anvisning). Kvinder, der ammer, skal stoppe med at amme for at beskytte barnet mod kemoterapien.

Affaldsstoffer fra kemoterapien udskilles gennem urin, afføring, opkast og sved. Du kan omgås din familie og venner, som du plejer, når blot du har en god hygiejne.

Det er vigtigt, du fortæller lægen og sygeplejersken, hvordan du har haft det i perioden mellem behandlingerne. Brug eventuelt en huskeseddel, og tag gerne en pårørende med til samtalerne på hospitalet.

Redaktør