TACE-Behandling med Doxorubicin (kemoembolisering)

Til patienter med primær kræft i leveren.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved primær kræft i leveren. 

Kræft, der udgår fra leverens celler, kan i visse tilfælde behandles med kemoterapi, hvis det bliver givet direkte i karrene omkring kræften i leveren. I dit udredningsforløb er sygdommens spredning og din samlede helbredstilstand blevet vurderet på en tværfaglig konference på Rigshospitalet, og her har man vurderet, at behandling med kemoterapi er det mest hensigtsmæssige i dit tilfælde. Din behandling består af kemoterapi, som hedder Doxorubicin. Du får behandlingen gennem et blodkar, der går direkte til leveren.

Vi giver kemoterapi for at ramme kræftceller forskellige steder i kroppen. Der opstår bivirkninger, fordi kroppens raske celler også reagerer på kemoterapi. Der er størst risiko for bivirkninger under behandlingen, og de kan i sjældne tilfælde være livstruende. Der kan også opstå sene bivirkninger. På trods af behandlingen er der fortsat risiko for, at din sygdom udvikler sig.

Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den kan lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde helt eller delvist i kortere eller længere tid.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, og vi håber, at denne information kan hjælpe dig til at få overblik over behandlingen og forløbet med kemoterapi. Vi anbefaler, at dine pårørende også læser informationen.

Kontrol inden behandling

Samtale  I forbindelse med hver behandling taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. 

Blodprøver  Før vi kan planlægge din behandling, skal du have kontrolleret dine blodprøver. Blodprøverne er afgørende for, om vi kan give dig kemoterapien. For at vi kan give dig behandlingen skal du have en god leverfunktion og du skal kunne danne tilstrækkeligt med blodplader (trombocytter). Du kan få taget blodprøverne på hospitalets laboratorium senest en time før behandling eller lægekonsultation. Hvis du ønsker det, kan du få taget prøverne på et andet hospital eller laboratorium. Dette skal du aftale med lægen eller sygeplejersken.

Blodfortyndende medicin

Det er vigtigt, at du taler med lægen, hvis du tager blodfortyndende medicin, da du skal holde pause i et bestemt antal dage inden behandlingen.

Behandlingsforløbet

Du får anlagt et kateter i leveren gennem en blodåre i lysken. Kateteret bliver anlagt den dag, du begynder på behandlingen. Kateteret sikrer, at du får behandlingen direkte i et blodkar, som sørger for blodforsyningen til leveren. Kateteret bliver fjernet, når du har modtaget behandlingen.

Efterfølgende er du indlagt på vores sengeafsnit (Afdeling for Kræftbehandling, sengeafsnit 1) til næste morgen. 

Ca. 14 dage efter din behandling skal du tale med en læge i klinik 2 om behandlingen og bivirkninger ved behandlingen. Ved dette besøg planlægges dit videre forløb. Det vil sige, om du skal have mere behandling, eller om du skal fortsætte i et opfølgningsforløb. 

  Din forberedelse til behandlingen

  Du skal sikre dig 

  • at du har drukket mindst 1½ liter væske om dagen i dagene forud for behandlingen.
  • at du dagen før anlæggelsen af kateteret har barberet hårvæksten væk i begge dine lyskeområder og cirka 1/3 af kønsbehåringen i begge sider.

  Behandlingsdagen

  På dagen, hvor behandlingen med TACE foregår, skal du hjemmefra

  • tage et brusebad om morgenen
  • spise et let morgenmåltid 4 timer før behandlingen begynder
  • faste 4 timer før og tørste 2 timer før behandlingens begynder
  • tage den udleverede medicin (Prednisolon, Ondansetron og Pantoloc) 2 timer, før du møder i klinik 2.

  Når du møder i klinik 2 (Tidspunktet står på dit mødekort, i Min Sundhedsplatform eller er sendt i e-Boks) skal du

  • skifte til hospitalstøj
  • have anlagt en iv-kanyle i din arm til væske
  • 1 time før indgrebet have afslappende og smertestillende medicin.

  TACE-behandling

  Behandlingen foregår på Afdeling for Røntgen og Skanning. Du vil være vågen men lettere døsig under hele forløbet, på grund af den afslappende og smertestillende medicin du har fået.

  • Du får lokalbedøvende indsprøjtninger i huden i lysken.
  • Du skal ligge fladt, mens anlæggelsen af kateteret foregår, og behandlingen bliver givet.
  • Kateteret indføres i arterien i højre eller venstre lyskeregion. Kateterets korrekte placering ses ved hjælp af kontraststof og røntgengennemlysning.
  • Når kateteret er placeret korrekt i leveren, modtager du kemoterapien. Herefter bliver katetret fjernet.
  • Du kan forvente at være i Afdeling for Røntgen og Skanning ca. 2 timer. 
  • Du må meget gerne medbringe noget musik eller lignende.

  Ubehag i forbindelse med behandlingen

  • Der kan opstå en kortvarig svie og spænden i huden i forbindelse med lokalbedøvelse.
  • Kontraststoffet giver en kortvarig varmefornemmelse i bækkenet.
  • Der kan opstå lette smerter omkring indstiksstedet. Det kan behandles med tablet Panodil à 500 mg, 2 stk.., højst 3 gange i døgnet.
  • Behandlingen med kemostoffet Doxorubicin i leveren kan give stærke smerter i leverregionen. Hvis du kommer ud for det, giver vi dig straks smertestillende medicin.

  Efter behandlingen

  Du bliver indlagt på Afdeling for Kræftbehandling, sengeafsnit 1 på 17. etage efter behandlingen.

  • På grund af risiko for blødning efter fjernelse af kateteret skal du ligge fladt i sengen i 4 timer.
  • Hovedgærdet må maximalt hæves 30 grader, og du må ikke vende dig i sengen.
  • Du bliver tilset hyppigt og indstiksstedet vil blive observeret.
  • Efter 4 timer må du gå på toilettet og lignende små ærinder, men ellers skal du holde dig i ro.
  • Efter yderligere 2 timer må du bevæge dig omkring, som du plejer.
  • Du får taget kontrolblodprøver næste morgen.
  • Også dit blodtryk, din puls og temperatur bliver målt. En stuegangslæge tilser dig, vurderer dit indstikssted og mærker dig på maven.
  • Du bliver udskrevet dagen efter behandlingen.

   

   Forholdsregler efter TACE-behandlingen

   • Vi anbefaler, at du drikker mindst 1½ l væske dagligt de første to døgn for at skylle kontrastvæsken ud af kroppen.
   • I øvrigt anbefaler vi, at du tager den med ro de første to døgn efter indgrebet. Du må gerne gå en mindre tur.
   • Vi fraråder alle former for svømning og karbad den 1. uge på grund af infektionsrisiko.
   • Vi anbefaler, at du dagligt vasker selve indstiksstedet nænsomt med rindende vand og sæbe og holder området rent og tørt.
   • Det kan være nødvendigt, at du tager afføringsmiddel for at holde maven i gang, da du skal undgå at bruge bugmuskulaturen i forbindelse med toiletbesøg de første 3-4 døgn.
   • Vi fraråder alle former for tunge løft, skub og træk (over 5 kg) de første 2 dage.
   • De første 5 dage bør du undgå hårde fysiske sportsaktiviteter som for eksempel løb, tennis, bowling og golf. Du skal gradvist øge de fysiske aktiviteter, indtil du når et normalt aktivitetsniveau en uge efter indgrebet.
   • Du får udleveret medicin af sygeplejerskerne til de første dage efter behandlingen.

   Indlæggelse

   Hvis du får behov for indlæggelse under behandlingsforløbet, og det ikke handler om din TACE- behandling, vil du blive henvist til din stamafdeling.

   Bivirkninger generelt

   Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle de nævnte bivirkninger hos dig, og vi kan ikke udelukke andre bivirkninger end de nævnte på forhånd. 

    

   Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling. Det er dog meget vigtigt, at du holder dig i gang trods trætheden.

   Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. Disse gener kan vi forebygge og behandle med medicin mod kvalme, som du får udleveret i klinikken.

   Nedsat appetit  Din sygdom og behandlingen kan medføre, at din appetit bliver nedsat. Du kan få råd og vejledning i klinikken, hvor vi også kan henvise dig til en diætist.

   Blodmangel, infektion og blødning  Kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller. Det kan give blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber højere end 38 grader og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig ved for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

   Diarré  Du får information om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af diarré. Du får desuden udleveret tabletter, der kan stoppe diarré. 

   Hud og slimhinder  Du kan få udslæt. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarré. Disse gener kan vi behandle med medicin. 

   Mundbetændelse  Betændelse i munden kan behandles med mundskyllevæske eller lokalbedøvende gel.

   Hårtab  Behandlingen kan medføre, at du helt eller delvist taber håret på hovedet. Derfor kan du få tilskud til en paryk, et tørklæde, en hue eller en kasket. I nogle tilfælde kan man også tabe håret andre steder på kroppen. Når behandlingen er afsluttet, vokser håret ud igen.

    Samliv og seksualitet  Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du kan derfor have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal bruge et svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

    Til mænd  Kemoterapi kan nedsætte sædkvaliteten. Hvis du ønsker det, kan du deponere sæd. Dette skal aftales og koordineres med lægen eller sygeplejersken, før du begynder på behandlingen. I nogle tilfælde genvindes evnen til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

    Til kvinder  Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen er tegn på, at du er gået i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information. 

    Specielt ved Doxorubicin

    Hjertepåvirkning  Doxorubicin kan i sjældne tilfælde påvirke hjertets pumpefunktion. Hjertets pumpefunktion bliver undersøgt, før du starter på behandlingen.

    Specielt ved TACE-behandling

    Smerte  Du kan regne med lette eller moderate smerter den første uges tid efter behandlingen. Du vil derfor få forebyggende smertestillende medicin til behandling af smerterne.

    Hud  Ved udslæt, rødme eller smerter i huden i maveregionen skal du kontakte afdelingen.

     Feber  Det er normalt med let feber med temperatur op til 38,5 i 3-10 dage efter behandling. Kommer der andre symptomer fx kulderystelser eller stærke smerter skal du 
     kontakte afdelingen.

     Alvorlige komplikationer  Alvorlige komplikationer er sjældne, men kan være livstruende. Det kan dreje sig om akut leversvigt, blodpropper i leveren eller andre organer, infektioner, blødninger i mave-tarmsystemet og allergiske reaktioner.

     Fortæl om dine bivirkninger, så vi kan behandle dem

     For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får uacceptable bivirkninger, bliver din behandling udsat eller afbrudt.

     Forholdsregler

     Du kan omgås din familie og dine venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

     Vigtigt!

     Du skal kontakte afdelingen, hvis du får

     • stærke smerter
     • udslæt, rødme eller smerter i huden i maveregionen
     • diarré, som ikke stoppes af tabletter mod diarré indenfor 24 timer
     • feber over 38,5 grader.
     Redaktør