Svære MS-attakker, plasmaoperation ved

I denne patientinformation kan du læse, hvordan svære MS-attakker kan behandles ved at rense blodet for immunaktive stoffer.

Hvem kan tilbydes behandling?

Hvis du har et svært MS-attak, med alvorlige nye symptomer, der ikke er bedret på eventuelt gentagne behandlinger med binyrebarkhormon, vil vi overveje at tilbyde dig behandling med plasmaseparation. Plasmaseparation kan altså komme på tale i de tilfælde, hvor standardbehandlingen af sklerose-attakker med Medrol® tabletter (eller sjældent Solu-Medrol® infusion) ikke har været tilstrækkeligt til at bremse attakket.

Hvordan virker plasmaseparation?

Blod består af plasma og blodlegemer. Plasmaseparation er en metode, hvorved man kan rense blodet for en række immunaktive stoffer (immunglobuliner og proteiner), der spiller en rolle under sklerose-attakket. Blodet ledes til en maskine, der filtrerer blodet. Plasmaet filtreres fra og resten af blodet ledes tilbage til patienten tilført en erstatningsvæske (salt- og proteinholdig væske). Undersøgelser har vist, at mere end 2/3 af MS-patienter med svære attakker vil opnå tydelig bedring efter plasmaseparation. Bedringen kommer typisk gradvist og først efter 3-4 behandlinger. Nogen mærker det dog tidligere. 

Hvordan foregår plasmaseparation?

For at kunne udføre behandlingen skal man have adgang til blodbanen. Dette opnås ved at placere et kateter inde i en blodåre. Et kateter er en plastikslange, der gennem et lille hul i huden anbringes med spidsen i en af de store blodårer, der fører blod til hjertet. Kateteret bliver oftest placeret på siden af halsen. Til dette kateter tilkobles plastikslanger, der leder blodet til og fra filteret under selve behandlingerne. Kateteret bliver liggende fra gang til gang og beskyttes af en lille forbinding. Denne forbinding skal holdes ren og tør for at undgå infektion. Behandlingerne udføres hver anden dag, og der gives i alt 5 (sjældnere 7) behandlinger. Det vil sige, at du skal være indlagt mindst 10 dage.

Bivirkninger og komplikationer

Plasmaseparation er normalt ukompliceret og smertefri. Under og efter behandlingerne er der risiko for at dit blodtryk kan falde. Derfor måles blodtrykket hyppigt under behandlingerne og der er en sygeplejerske hos dig under behandlingerne. Man skal blive liggende i sengen 1 time efter behandlingerne for at undgå blodtryksfald. Træthed, svimmelhed og kvalme kan forekomme i timerne efter en behandling. I sjældne tilfælde ses en infektion, der skal behandles med antibiotika. Dette kan forlænge indlæggelsen nogle dage.

Før start af plasmaseparation

Stillingtagen til plasmaseparation tages i samråd med dig og en af skleroseklinikkens overlæger. Du bliver indlagt til behandlingen på neurologisk afdeling 116. Her vil en læge optage journal og sørge for at følgende sker: 

  • Du skal have taget blodprøver for at undersøge blodets evne til at størkne (koagulationsstatus med INR, II-VII-X), APTT, trombocytter).
  • En anæstesilæge anlægger kateteret på halsen (oftest på anæstesiafdelingen).
  • Det sikres at kateteret ligger korrekt ved en røntgenundersøgelse af brystkassen.

Selve behandlingerne foregår på Afdeling for Nyresygdomme, der er eksperter i denne behandling. Behandlingerne tager omkring 2-3 timer. Efter behandlingerne kommer du tilbage til Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 1 (16. etage), og skal blive liggende i sengen 1 time for at undgå blodtryksfald. Sygeplejerskerne måler dit blodtryk nogle gange og du bliver tilbudt noget at drikke samt noget kvalmestillende medicin ved behov. Behandlingerne gentages hver anden dag, i alt 5 (7) gange. Effekten af behandlingen vil løbende blive vurderet ved stuegang.

Redaktør