Sutent, behandling med (Kræftbehandling, klinik 4)

Til patienter med kræft i nyrerne.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om behandlingen, som vi tilbyder dig. Derudover henviser vi til afdelingens øvrige skriftlige informationsmateriale.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen, for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Hvad er Sutent

Fremskreden kræft i nyrerne behandles bl.a. med Sutent. Sutent er en målrettet (targeteret) behandling, som også kaldes en angiogenesehæmmer, Behandlingen virker ved at hæmme dannelsen af nye blodkar til kræftcellerne. På den måde forhindres tilførsel af ilt og næring, så kræften stopper med at vokse og sprede sig yderligere.

Formålet med behandlingen er at lindre eventuelle symptomer og at forlænge livet – for mange patienter i en lang periode. I nogle tilfælde kan behandlingen få kræften til at mindskes delvist, mens hos andre mindskes kræften ikke, men behandlingen holder sygdommen på samme niveau (stabil) i en kortere eller længere periode.

Behandlingen

Sutent er en tablet-behandling, hvor du tager tabletterne 1 gang dagligt i 2 uger, hvorefter du holder 1 uges pause i behandlingen. Herefter tager du igen Sutent i 2 uger, hvorefter du holder 1 uges pause. Tilsammen kalder vi denne 6-ugers periode for en behandlingsserie.

1 behandlingsserie
Uge 1Uge 2Uge3Uge 4Uge 5Uge 6
SutentSutentPauseSutentSutentPause

Dosis af Sutent kan være på 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg eller 50 mg.

Den dosis, du får tilbudt, afhænger for eksempel af, om du har andre sygdomme, hvad lægen vurderer, og hvad du ønsker.

Forløb og undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du starter en ny serie, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske (hver 6.uge). Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. I starten vil det være et fremmøde, men på et tidspunkt kan samtalen foregå som en telefonsamtale, hvis lægen vurderer det.

Blodprøver

Før hver samtale med en sygeplejerske eller en læge (hver 6.uge), skal du have taget blodprøver. Blodprøverne bruger vi til at vurdere funktionen af dine forskellige organer i kroppen. Blodprøverne kan tages på Herlev Hospital eller på et lokalt hospital dagen før. Aftal med lægen eller sygeplejersken, hvor du ønsker at få taget dine blodprøver.

Elektrokardiogram

Før start af behandlingen og ved 2. serie (efter 6 ugers behandling) får du lavet et elektrokardiogram, fordi tidligere undersøgelser har vist, at Sutent i sjældne tilfælde kan påvirke hjerterytmen.

Scanning

Du får foretaget en scanning hver 12. uge (efter hver 2. serie). Undersøgelsen viser, om behandlingen har effekt på din sygdom.

Mad og drikke

Du skal undgå mad og drikke, der indeholder grapefrugt, mens du er i behandling med Sutent, fordi det kan øge risikoen for, at du får bivirkninger.

Har du glemt en dosis Sutent

Hvis du glemmer at tage Sutent, skal du ikke tage den senere. Tag den næste dosis dagen efter, som du plejer.

Medicinudlevering

Vi udleverer Sutent i ambulatoriet (Klinik 4) i forbindelse med, at du møder op hos os hver 6.uge. Sutent tages hjemme. 

Efter telefonsamtale kan Sutent efter aftale hentes af dig eller din pårørende i

 • afdelingen eller
 • en medicinboks på nogle hospitaler.

Behandlingseffekt

Vi vurderer effekten af behandlingen bliver vurderet hver 12. uge med en scanning. Din sygdomsstatus evalueres ved hjælp af blodprøver, scanning og din almene tilstand.

Behandlingen stoppes ud fra lægens vurdering

 • hvis CT-scanning viser, at Sutent ikke længere har tilstrækkelig effekt på din sygdom
 • hvis du får uacceptable bivirkninger
 • hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os, om de gener du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger, eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at din behandling bliver udsat eller sættes på pause. Det kan også blive nødvendigt at reducere dosis af Sutent.

Bivirkninger

Sutent påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan forekomme bivirkninger.

Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men vi kan heller ikke udelukke andre bivirkninger end dem, vi har nævnt. Du vil opleve, at flere af de bivirkninger, der kan forekomme, bliver mindre i pauserne mellem behandlingerne.

De hyppigste bivirkninger nævnes herunder. Ved behov for yderligere information, henviser vi til indlægssedlen om Sutent, som du finder ved at søge på Sutent på hjemmesiden www.medicin.dk

Medicin og andre præparater, der kan blive nødvendige under behandlingen med Sutent, bliver udleveret af os, og vi vejleder dig om brugen af det enkelte præparat

Træthed Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan det blive nødvendigt, at du sygemelder dig helt eller delvist.

Blodmangel, infektion og blødning Sutent nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller. Du kan derfor risikere at få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig som træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektion kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion som for eksempel kulderystelser, feber, svie ved, vandladning, hoste og synkesmerter.

Hvis du får

 • feber over 38,5 grader
 • tegn til blødning
 • hovedpine eller sløret syn 

så skal du kontakte afdelingen. Det kan være nødvendigt, at vi behandler infektionen eller blødningstendensen, eventuelt mens du er indlagt. 

Mundbetændelse/mundtørhed Mundbetændelse viser sig ved ømhed, smerter i munden, smagsforstyrrelser og eventuelt blister- eller sårdannelse. Vi vil vise dig, hvordan du skal bruge mundplejemidler, hvis du får symptomer.

Kvalme og opkastning I forbindelse med behandlingen kan du få nedsat appetit, kvalme og opkastning. Disse gener kan vi forebygge og behandle med kvalmestillende medicin, som du får udleveret i afdelingen.

Diarre Diarre er meget almindeligt under behandlingen. Man har diarre, hvis man har en øgning til 4-6 afføringer om dagen og/eller afføring om natten. Hvis du får diarre, skal den behandles. Det er vigtigt, at du følger afdelingens anbefaling for behandling af diarre.

Hudreaktioner Udslæt, tørhed eller misfarvning af hud i ansigtet eller på kroppen af vekslende karakter kan forekomme. Vi vil hjælpe med gode råd om behandling af udslæt.

Hånd/fodreaktion Hånd/fodreaktion er en hudreaktion, der giver prikken i håndflader og fodsåler, og som kan ledsages af rødme, hævelse, vabler, ømhed, smerter, revner i og udtørring af huden. Vi hjælper med gode råd om behandling af hånd/fodreaktion. Det kan blive nødvendigt at mindske dosis af Sutent.

Forhøjet blodtryk Fordi Sutent påvirker karvæggen (blodårerne), kan der forekomme forhøjet blodtryk. Du skal derfor regelmæssigt måle dit blodtryk. Hovedpine og/eller sløret syn kan være symptomer på forhøjet blodtryk.

Hjertepåvirkning Sutent kan påvirke hjerterytmen (QT-forlængelse), og det kan hos nogle personer udvikle sig til en potentielt alvorlig hjertetilstand, der er kendt som torsade de pointe. Herudover kan hjertets pumpefunktion blive nedsat af behandlingen med Sutent (give hjertesvigt). Fortæl lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever mere åndenød, hoste og/eller hævede ben.

Samliv og seksualitet Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær mindskes. Det kan skyldes, at du er i en fysisk og psykisk belastet situation.

Problemer med skjoldbruskkirtlen Sutent kan nedsætte mængden af de stofskiftehormoner, der produceres i skjoldbruskkirtlen. Vi undersøger funktionen af dit stofskifte i blodprøverne, når du taler med en læge eller sygeplejerske.

Kontakt afdelingen, hvis du får svære bivirkninger - se sidste side.

Hvis du tager anden medicin

Du bør oplyse din læge eller sygeplejerske, om hvilken anden medicin du tager, da nogle typer medicin ikke bør tages sammen med Sutent.

Husk at oplyse afdelingen

 • hvis du får ny medicin hos anden læge
 • hvis du overvejer at tage håndkøbsmedicin, kosttilskud og/eller naturlægemidler

Nogle typer lægemidler kan påvirke Sutents virkning eller øge sandsynligheden for, at du får bivirkninger. Sutent kan også påvirke virkningen af andre lægemidler.

Det gælder:

 • Clarithromycin, Erythromycin, Ketoconazol, Itraconazol, Rifampicin, som bruges til behandling af forskellige infektioner
 • Phenytoin, Carbamazepin, Phenobarbital, som bruges til behandling af epilepsi (kramper)
 • Naturlægemidler, som indeholder Perikon/Hypericum.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Du skal blot have en almindelig god hygiejne. Der udskilles kun ubetydelige mængder af Sutent via skedens slimhinder og gennem sæd. Du kan derfor have samleje uden at skade din partner.

Sutent kan skade et foster, så du eller din partner skal bruge et svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter ophør. Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen.

Du kan læse mere om generelle bivirkninger i vores bog: Link til bogen Bivirkninger i forbindelse med Medicinsk Kræftbehandling
 

 

Redaktør