Sutent, behandling med (Kræftbehandling, klinik 4)

Til patienter med kræft i nyrerne.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Informationen giver oplysninger om behandling med stoffet Sutent og om, hvordan behandlingen vil foregå. I øvrigt henviser vi til afdelingens øvrige skriftlige informationsmateriale. 

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen, for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Fremskreden kræft i nyrerne behandles med Sutent. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde delvist i kortere eller længere tid. 

Hvad er Sutent 

Sutent tilhører en ny type målrettede lægemidler i kræftbehandlingen. Sutent virker ved at bremse væksten og mindske blodforsyningen til kræftsvulsten – hvilket er to vigtige mål for at forhindre kræftcellerne i at sprede sig og vokse. 

Behandlingen 

Behandlingen gives som en tablet (kapsel) en gang dagligt, om morgenen, over en periode på 4 uger. Derefter er der en behandlingspause på 2 uger. Tilsammen bliver denne 6 ugers periode betegnet som en behandlingsserie.

Hvis du glemmer at tage en kapsel Sutent, skal du ikke tage den senere. Tag den næste dosis, som du plejer. 

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger er det vigtigt, at du oplyser os, om de gener du får i forbindelse med behandlingen. 

Hvis du får svære bivirkninger eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at din behandling udsættes, eller det kan blive nødvendigt at reducere dosis af Sutent.

Hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, vil behandlingen blive afbrudt.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion for eksempel: kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter. 

  • Hvis du får feber over 38,5 grader, eller tegn til blødning skal du kontakte afdelingen. Det kan være nødvendigt, at vi behandler infektionen eller blødningstendensen eventuelt under indlæggelse.

Hvis du tager anden medicin

Du bør oplyse din læge /sygeplejerske, om hvilken anden medicin du eventuelt tager, da der kan være uforligelighed mellem Sutent og anden medicin.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Du skal blot have en almindelig god hygiejne. Der udskilles kun ubetydelige mængder af Sutent via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Sutent kan skade et foster, så du eller din partner skal anvende svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter ophør. Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen.

Behandlingen foregår i klinikken. Du får taget blodprøver og taler herefter med læge og/eller sygeplejerske. Du får udleveret Sutent, og kan herefter tage hjem.

Behandlingen ophører, hvis CT-scanningen viser, at Sutent ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. 

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du møder til behandling, vil du tale med en læge og/eller en sygeplejerske. Du vil her have lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. 

Elektrokardiogram

Før start af behandlingen samt efter de første 28 dages behandling vil du få lavet et elektrokardiogram, da tidligere undersøgelser har vist, at Sutent i sjældne tilfælde kan påvirke hjerterytmen.

Blodprøver

Behandling med Sutent kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, derfor skal du have taget blodprøver, hver gang du begynder en ny behandlingsserie og dag 14 og 28 i den 1. behandlingsserie.

Scanning

Du bliver CT-scannet efter hver 3. behandlingsserie. Undersøgelsen viser, om behandlingen har effekt på din sygdom.  

Bivirkninger

Sutent påvirker ikke alene kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan forekomme bivirkninger.

Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Du vil opleve, at flere af de bivirkninger, der kan forekomme, reduceres i de 14 dage, hvor du har behandlingspause.

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan det blive nødvendigt, at du sygemelder dig helt eller delvist i den periode, du får behandling.

Blodmangel, infektion og blødning  Sutent nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller. Du kan derfor risikere at få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig som træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektion kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.

Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker og røde prikker i huden.

Ved tegn på feber eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Ændring af hud/hårfarve  Nogle oplever, at huden får en gul gusten farve – og/eller at håret ændrer farve og bliver lyst /gråt. Disse forandringer forsvinder almindeligvis, når behandlingen ophører. 

Forhøjet blodtryk  Da Sutent påvirker karvæggen (blodårerne) kan der forekomme forhøjet blodtryk. Du skal derfor regelmæssigt have målt dit blodtryk.

Hovedpine og/eller sløret syn kan være symptomer på forhøjet blodtryk, hvis disse symptomer opstår, skal du kontakte afdelingen.

Diarre  Er meget almindeligt under behandlingen. Diarre defineres som en øgning til 4-6 afføringer om dagen og/eller afføring om natten. Hvis du får diarre, skal den behandles. Det er vigtigt, at du følger afdelingens anbefaling for behandling af diarre.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få nedsat appetit, kvalme og eventuelt opkastning. Disse gener kan vi forebygge og behandle med kvalmestillende medicin, som du får udleveret i afdelingen.

Hudreaktioner  Udslet i ansigtet eller på kroppen, af vekslende karakter. Vi vil hjælpe med gode råd vedrørende behandling af udslet.

Hånd/fodreaktion  Hånd/fodreaktion en hudreaktion, der giver prikken i håndflader og fodsåler, og som eventuelt kan ledsages af rødme, hævelse, vabler, ømhed, smerter, revner i og udtørring af huden. Vi hjælper med gode råd vedrørende behandling af hånd/fodreaktion. Det kan eventuelt blive nødvendigt at mindske dosis af Sutent

Medicin og andre præparater, der kan blive nødvendige under behandlingen med Sutent, bliver udleveret af personalet. Personalet vil vejlede i anvendelse af det enkelte præparat.

Mundbetændelse  Mundbetændelse viser sig ved ømhed, smerter i munden og eventuelt blister- eller sårdannelse. Personalet vil instruere dig i at benytte mundskyllevæske, hvis du får symptomer.

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær mindskes. Det kan skyldes, at du er i en såvel fysisk som psykisk belastet situation.

Redaktør