Supplerende behandling med Pembrolizumab

Til patienter, der er opereret for modermærkekræft

Denne skriftlige information er et tillæg til vores mundtlige information om den supplerende medicinske behandling, vi vil drøfte med dig.

I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om din sygdom og den supplerende behandling, vi vil drøfte med dig. Informationerne er tænkt som en hjælp til, at du som patient får skabt et overblik og et grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt du vil modtage dette tilbud om supplerende medicinsk behandling. Husk, at dine pårørende også kan have gavn af at læse informationerne for bedre at kunne støtte dig i forløbet.

Du er for nylig blevet opereret, og selve modermærkekræften blev fjernet i en sikker afstand fra det ondartede væv. Derudover fik du undersøgt den såkaldte skildvagtslymfeknude (sentinel lymfeknude), og det viste sig, at der var kræftceller i lymfeknuden. Det betyder, at der en risiko for, at der er efterladt kræftceller, der på et senere tidspunkt kan give et tilbagefald af din kræftsygdom. Hvor stor denne risiko er, kan det være meget svært at sætte tal på, fordi der er flere faktorer, som påvirker denne risiko.

Det er i denne sammenhæng meget vigtigt, at du forstår, at en risiko for tilbagefald på f.eks. 25 % også betyder en chance for, at sygdommen aldrig dukker op igen på 75 %. Vi kan desværre ikke på forhånd sige med sikkerhed, om du tilhører den ene eller den anden af disse to grupper.

Ved at undersøge modermærket, du har fået fjernet i et mikroskop, kan vi få oplyst, om der er sårdannelse i modermærket. Har modermærket sårdannelse, medfører det en højere risiko for tilbagefald. Vi kan også vurdere, om modermærket indeholder en mutation (ændring i generne i kræftknuden) i det såkaldte BRAF-gen. Dette har ingen betydning for din risiko for tilbagefald, men det er en oplysning, vi kan få brug for, hvis du senere skal behandles medicinsk for din kræftsygdom.

Lymfeknuden, du har fået fjernet, kan give os oplysninger om risikoen for tilbagefald.

Her vurderer vi først og fremmest, hvor stor den kræftknude/metastase, der er fundet i lymfeknuden, er, og hvorvidt kræftcellerne har bredt sig uden for lymfeknuden. Hvis der er fjernet mere end én lymfeknude, vil det også være af betydning, hvorvidt der er kræftceller i flere af lymfeknuderne.

Med en supplerende medicinsk behandling i form af immunterapi har man mulighed for at slå de sidste kræftceller ihjel. Selvom denne behandling i de fleste tilfælde er uproblematisk at modtage, så vil 12-15 % af de, der modtager behandling, kunne få ubehagelige bivirkninger. Enkelte af disse bivirkninger kan være af permanent karakter. Detaljer om disse bivirkninger er beskrevet et andet sted i denne information.

Af disse grunde er det meget vigtigt, at du drøfter fordele og ulemper igennem i detaljer med din læge, og at du først herefter træffer beslutning om, hvorvidt du ønsker at modtage behandlingen. Vi vil i det følgende beskrive, hvordan behandlingen vil foregå, og de mulige bivirkninger, der kan opstå på grund af behandlingen.

Immunterapi med Pembrolizumab

Pembrolizumab styrker immunsystemets evne til at bekæmpe modermærkekræft. Pembrolizumab er et antistof, som kan blokere et protein (PD1) på overfladen af visse immunceller (T-celler). Dette styrker immuncellernes evne til at angribe kræftceller ved billedligt talt at ”blokere for bremsen” i disse immunceller.

Behandlingen

Behandlingen gives med 6 ugers mellemrum, og det er planlagt, at du skal behandles i et år det vil sige i alt 9 behandlinger. Behandlingen vil ophøre, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt, hvis du får udtalte bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. Behandlingen med Pembrolizumab gives via drop i en blodåre i armen over 30 minutter. Det foregår i klinikken, så du kan tage hjem, samme dag, som du har fået behandlingen.

Undersøgelser

Før og under behandlingen vil vi med regelmæssige mellemrum gennemføre samtaler og tage blodprøver for at kontrollere eventuelle bivirkninger, der opstår under behandlingen, og for at sikre at behandlingen fortsat er effektiv. Herunder kan du se en oversigt, der viser, hvilke undersøgelser du skal have lavet.

Inden opstart

 • Blodprøve
 • Samtale med læge/sygeplejerske Registrering af bivirkninger Scanning
 • EKG

Ved start af efterfølgende behandlingsserier

 • Blodprøve
 • Samtale med læge/sygeplejerske Registrering af bivirkninger
 • Behandling med Pembrolizumab

3 uger efter hver behandling

 • Blodprøve
 • Samtale med sygeplejerske Registrering af bivirkninger

Efter hver 2. behandlingsserie (hver 3. måned)

 • Scanning

Forholdsregler

 • Hvis der er mulighed for, at du eller din partner kan blive gravid, skal I anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel såsom spiral, p- piller, p-stav, p-plaster, p-ring eller p-sprøjte.
 • Hvis du ammer, skal du ophøre med at amme for at beskytte barnet.
 • Hvis du tager naturmedicin, kosttilskud eller anden medicin end den, der er ordineret på Afdeling for Kræftbehandling, er det vigtigt, at du fortæller det. Det skyldes, at det kan have betydning for effekten af den behandling, du får på Afdeling for Kræftbehandling.
 • Hvis du kommer i kontakt med Sundhedsvæsenet af anden årsag, er det ligeledes vigtigt, at du fortæller, hvilken behandling du er i gang med på Afdeling for Kræftbehandling.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/ eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Behandlingen påvirker ikke alene kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan forekomme bivirkninger.

Bivirkningerne opstår ofte på grund af dit immunsystem, som påvirkes af Pembrolizumab. Pembrolizumab aktiverer dit immunsystem til at bekæmpe kræftcellerne. I nogle tilfælde kan immunsystemets celler også angribe dine normale celler og væv, ligesom de angriber kræftcellerne. Disse bivirkninger kaldes immunmedierede eller autoimmune bivirkninger.

Vi forventer ikke at se alle bivirkningerne hos dig, men kan dog heller ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end dem, der er nævnt her.

Bivirkninger kan opstå under hele behandlingsforløbet og i månederne efter og kan sædvanligvis alle behandles med en pause fra Pembrolizumab, eventuelt suppleret med immundæmpende medicin så som binyrebarkhormon. Hvis du får en autoimmun bivirkning, kan den være måneder om at forsvinde og i visse tilfælde være permanent.

Vær særligt opmærksom på:

Bivirkninger på grund af behandlingen kan i visse tilfælde blive meget alvorlige og i værste fald være livstruende. Derfor er det vigtigt, at du fortæller os om de bivirkninger, du har.

 • Det skal du gøre, ved enten at ringe til os forinden ved mistanke om alvorlige bivirkninger, og ellers at fortælle om det næste gang du kommer til behandling.

Mulige bivirkninger ved Pembrolizumab

Mave-tarm

En af de hyppigere immunbivirkning er diarre, som ses hos ca. 10 % af patienterne. Alvorlig diarre og tarmbetændelse (colitis) ses sjældent (1%). Det er vigtigt, at du fortæller os, hvis du tidligere har haft tarmsygdomme. Der kan forekomme diarre enten alene eller i kombination med betændelse i tarmen og smerter. Diarre som følge af behandlingen kan variere fra let til alvorlig med blødning. Nogle tilfælde af diarre er startet som lette tilfælde og har udviklet sig til svære tilfælde. Normalt behandles diarre ved at holde en pause med Pembrolizumab og ved at behandle diarreen medicinsk. En sjælden gang kan Pembrolizumab give forstoppelse.

Vigtigt!

Du skal kontakte den behandlende afdeling, hvis du får

 • diarre
 • forstoppelse
 • blod i afføringen eller
 • mavesmerter

Dette kan kræve supplerende undersøgelser af din tarm og blodprøver, eventuelt under indlæggelse.

Udslæt Udslæt ses hos ca. 18 % af patienterne, der er i behandling med Pembrolizumab.

De fleste tilfælde har været milde, og kun 2 % har været alvorlige. Nogle patienter har haft hudkløe (20 %) alene eller sammen med udslættet.

Syn I sjældne tilfælde har Pembrolizumab forårsaget inflammation i øjet. Dette kan give nedsat syn og blindhed, hvis det ikke behandles. Der kan i sjældne tilfælde forekomme dobbeltsyn på grund af muskelsvaghed. Du skal øjeblikkelig kontakte afdelingen, hvis du mener, der er en ændring af dit syn, eller hvis du får ondt i øjnene.

Hormonsystemet Omkring 7 % af patienterne i behandling med Pembrolizumab har udviklet problemer med hormonkirtlerne, som er hypofyse, skjoldbruskkirtel eller binyrer. Alvorlige bivirkninger fra disse organer er set hos få % af patienterne. De symptomer, som kan være forbundet med disse bivirkninger, er træthed, forvirring, vægttab, impotens og hovedpine. De fleste af disse bivirkninger kan behandles med binyrebarkhormon eller andre hormontilskud.

Påvirkning af den hormonproducerende kirtel, hypofysen, i hjernen kan også ses hos få %. Det kan give symptomer i form af hovedpine, kvalme, svimmelhed, ændring i adfærd, dobbeltsyn og svaghed.

Leverpåvirkning Omkring 4 % af patienterne i behandling med Pembrolizumab har udviklet en påvirkning af leverens funktion. En sådan påvirkning kan være af let grad eller svær grad, og leversvigt med dødelig udgang er set hos mindre end 1 %. I de fleste tilfælde er påvirkningen af leveren behandlet effektivt med binyrebarkhormon.

Symptomer, som kan være forbundet med leversygdom, er træthed, svaghed, kvalme, opkastning, gullig misfarvning af hud og øjne eller mavesmerter. Hvis du udvikler symptomer, eller blodprøverne tyder på en leverpåvirkning, kan det blive nødvendigt at foretage videre undersøgelser i form af hyppigere blodprøver og vævsprøve fra leveren.

Nyrebetændelse Der er set nyrebetændelse hos enkelte patienter behandlet med Pembrolizumab. Nyrebetændelse kan medføre pludselig eller gradvis nedsat nyrefunktion.

Lunger Påvirkning af lungevævet kan vise sig ved åndenød.

Andre organer I sjældne tilfælde har patienter i behandling med Pembrolizumab udviklet problemer i mere end et organ på samme tid (lever, nyrer, hjerte, lunger og kredsløb).

Sjældne hudsymptomer Vitiligo er en tilstand, hvor huden taber pigment og bliver hvid. Dette er set hos 6 % af patienterne. Denne tilstand er harmløs men formentlig permanent.

Herudover kan der også ses immunrelaterede reaktioner fra andre organer såsom led og muskler. Dette kan give smerter og hævelser.

Meget almindelige bivirkninger ved behandlingen

(> 10 %) hos personer, som modtog Pembrolizumab fik: Træthed (27%), udslæt (18%), kløe (20%), diarre (10%), ledsmerter (11%), kvalme (10%).

Almindelige bivirkninger ved behandlingen

(2-10 %) hos personer, som modtog Pembrolizumab fik: Hoste, åndenød ved hvile eller fysisk aktivitet, hovedpine, muskelsmerter eller kramper, hævelse af benene, manglende appetit, feber, nattesved, opkastning, diarre, forstoppelse, mavesmerter, ændringer i syn eller øjenfunktion, unormale levertal, fald i antallet af røde blodlegemer.

Fald i stofskiftehormon som viste sig som træthed, vægtøgning, kulderystelse og mindre hyppig afføring end sædvanligt. Stigning i stofskiftehormon som viste sig som angst, irritabilitet, søvnproblemer, svaghed, rysten, svedtendens, hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, træthedsfølelse, vægttab og hyppig afføring.

Influenzalignende symptomer (feber, kulderystelser, smerter i kroppen og følelse af træthed).

Alvorlige behandlingskrævende bivirkninger

I nogle få tilfælde er bivirkningerne meget udtalte og behandlingskrævende. Dette ses hos 5-6%. Ingen alvorlig bivirkning er set hos over 1% af alle patienter i behandling.

Alvorlige bivirkninger kan i nogle tilfælde kræve indlæggelse, være livsfarlige, give dig varige mén eller kræve operation eller anden medicinsk behandling.

 • Det er meget vigtigt, at du umiddelbart fortæller os, hvis du tror, du har fået en bivirkning, også selv om den ikke står på listen ovenfor. Ved al ny medicin kan der være bivirkninger, vi endnu ikke kender.

Du bør undlade at tage ny medicin, uden først at have drøftet det med os.

Samliv og seksualitet

Der udskilles kun små mængder Pembrolizumab via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Behandlingen kan dog risikere at skade et foster, og både kvinder og mænd der er seksuelt aktive, og i stand til at blive eller gøre nogen gravid, skal bruge en lægeligt godkendt præventionsmetode, mens man får behandling og i mindst 4 uger efter ophør med behandling.

Godkendte præventionsmetoder for kvinder

 • P-piller
 • P-stav
 • P-sprøjte
 • P-ring
 • P-plaster

Godkendte præventionsmetoder for mænd

 • Sterilisation
 • Kondom

Graviditet

Kvinder

Kvinder i den fertile alder skal bruge sikker svangerskabsforebyggelse under behandlingen og i fire uger efter behandlingens ophør. Hvis du er gravid, bliver gravid eller ammer under behandlingen, kan du eller dit barn udsættes for en ukendt risiko.

Hvis du bliver gravid under behandlingen, skal du kontakte afdelingen hurtigst muligt.

Mænd

Hvis din partner bliver gravid, mens du er i behandling, skal du kontakte afdelingen hurtigst muligt. Risikoen for barnet er ukendt.

Graviditet efter afsluttet behandling

Da immunterapi kan påvirke de endokrine kirtelorganer, der producerer vores hormoner, vil der være en risiko for, at du kan have vanskeligt ved at blive gravid (kvinder) eller at gøre din partner gravid (mænd), selv lang tid efter afsluttet behandling. Der foreligger i dag ikke sikre data, der kan sige noget om, hvor stor denne risiko er.

Kontaktpersoner ved spørgsmål

Vi vil gerne have, at du stiller spørgsmål om behandlingen, både før, under og efter. Vi opfordrer til, at du beder om forklaring, hvis der er noget, du ikke forstår.

Hvis du søger akut lægehjælp, kontakter en anden læge eller indlægges på hospital, er det vigtigt, at du informerer om, at du modtager denne behandling, så de kan kontakte undertegnede.

Redaktør