Subcuvia - behandling af immundefekt

Ved mangel på immunglobulin, som er et antistof der indgår i kroppens forsvar mod infektioner, anvendes Subcuvia. Subcuvia gives gennem en pumpe, og kan bruges i eget hjem.

Subcuvia anvendes ved mangel på immunglobulin, som er et antistof, der indgår i kroppens forsvar mod infektioner.

Sådan virker behandlingen

Subcuvia indeholder immunglobulin og forebygger infektioner. Patienter, der anvender Subcuvia, fortæller som regel, at de oplever færre infektioner, hvilket har en positiv indvirkning på deres livskvalitet.

Du kan tage Subcuvia, når det passer ind i din hverdag, og du vil normalt skulle færre gange på hospitalet.

Behandlingsforløb

Lægen ordinerer Subcuvia ud fra din vægt og dine blodprøver. Dit behov for Subcuvia kan variere i antal dage mellem injektionerne.

Sådan gives behandlingen

Du skal tage Subcuvia i fedtvævet under huden via en pumpe, denne metode kaldes også subkutant. Det er en enkel og meget sikker metode, der gør det muligt for dig at behandle dig selv i eget hjem.

Du starter med at blive undervist og oplært i teknikken af sygeplejersken i ambulatoriet. Du aftaler med lægen og sygeplejersken, hvor mange besøg i ambulatoriet, du har behov for, inden du kan starte behandlingen derhjemme.

Før du starter behandlingen derhjemme, er det vigtigt, at du er motiveret til selv at stå for behandlingen. Det er også vigtigt, at du har tilstrækkelig praktisk viden til at kunne tage behandlingen korrekt, samt at du har god støtte fra din familie.

Bivirkninger ved Subcuvia

Risikoen for alvorlige bivirkninger ved Subcuvia er lav, men det er ret almindeligt at opleve hævelse, ømhed, smerter, rødme, hårdhed, varme og kløe ved indstiksstedet i de første 8 – 12 uger efter start på behandlingen.

Når du begynder på behandlingen, kan du få ”influenzalignende” gener, som kulderystelser, hovedpine og feber.

Sjældnere bivirkninger som smerter i nederste del af ryggen, kvalme, opkastning, smerter i leddene, lavt blodtryk og allergiske reaktioner kan forekomme.

Hvis du får andre gener/bivirkninger i forbindelse med behandlingen, eller hvis bivirkningerne er voldsomme, bør du informere lægen eller sygeplejersken herom.

Mere information

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os eller du kan hente oplysninger om bivirkninger og senfølger på www.medicin.dk eller www.indlaegsseddel.dk.

Du kan også læse mere generel information om din kræftsygdom, og hvordan den påvirker dit liv i patientinformationen ”Medicinsk kræftbehandling”.
 

Redaktør