Stuegang og lægesamtaler under indlæggelse

Information til patienter og pårørende.

Information til dig og pårørende

Vi ønsker, at du og dine pårørende bliver set, hørt og medinddraget i beslutninger om din pleje og behandling.

Stuegang om dagen 

Vi taler med dig om planen for behandling i forbindelse med den daglige stuegang.

Som pårørende til en indlagt patient er man velkommen til at være med til stuegang. Stuegang foregår mellem kl. 9.00 – 14.00 på hverdage og lørdage. Om søndagen bliver der som udgangspunkt kun gået stuegang på patienter, hvis der opstår akutte problemstillinger.

Lægesamtale med pårørende 

Hvis du eller dine pårørende har behov for en mere formel samtale, eller gerne vil gennemgå særlige problemstillinger, afholder vi fra tirsdag til fredag lægesamtaler mellem kl. 12.30 - 13.30.

En lægesamtale kan aftales med personalet senest dagen før. Det er en fordel for planlægningen, hvis du/I oplyser lidt om, hvad det er, I gerne vil tale om.

Aften og nat 

I aftenvagten er der ofte meget travlt, og vi prioriterer pleje og behandling af akutte og kritisk syge patienter. Det er derfor ikke altid muligt for personalet, der har vagt om aftenen, at stille sig til rådighed for længere pårørendesamtaler.

Vi beder om forståelse for, at vi af og til bliver nødt til at bede jer om at være til stede ved stuegang eller booke en lægesamtale.

Redaktør