Strålebehandling, til patienter med følger efter

Information om trykkammerbehandling.

Strålebehandling kan give blivende skader på det normale væv. Især ved strålebehandling af endetarmen kan der bagefter forekomme blødning, smerter ved afføring, slimafgang og diarre. Andet væv såsom knoglevæv, blære, hud og bindevæv kan også blive beskadiget, så der kommer smerter i knoglen, hyppig vandladning og smerter i blæren, eller sår i huden, der ikke vil hele. 

Trykkammerbehandling med ilt under overtryk har bevist effekt på tarmskader. Når det drejer sig om andre væv, er det ikke bevist, at ilt under overtryk virker, men det er vores indtryk, at det er tilfældet. Derfor tilbyder vi trykkammerbehandling til de patienter, der er plaget af bivirkninger. 

Det er planlagt, at trykkammerbehandling indgår i din behandling, af de bivirkninger du har fået af strålebehandlingen. Du skal regne med ca. 30-40 behandlinger, 5 om ugen.

Formålet med din behandling er: 

  • at der kommer mere ilt til det bestrålede område 
  • at der kommer nye blodkar i det bestrålede område 
  • at behandle den delvise ødelæggelse, der er sket på blodkarrene i det bestrålede område 
  • at genskabe et normalt - eller næsten normalt - væv, hvor der har været bestrålet. 

Før behandlingen vil du blive vejledt af en læge, en sygeplejerske og en tekniker fra Trykkammeret. Efter behov vil der eventuelt blive foretaget yderligere undersøgelser. 

Trykkammerbehandling består i, at man sidder - som regel sammen med 3 - 6 andre patienter - inde i et særligt stålkammer. Trykket i dette kammer øges langsomt og gradvist til 1,4 atmosfæres overtryk.

Under næsten hele behandlingen trækker man vejret i et lille gennemsigtigt telt over hovedet, eventuelt kan man vælge at trække vejret i en slags dykkermaske. Det, man trækker vejret i, er ren ilt. På denne måde får man 17 til 20 gange mere ilt i kroppen end sædvanligt. Behandlingen varer godt 1½ time pr. gang. Trykkammerbehandlinger sker alle hverdage, fortrinsvis om formiddagen. 

Behandlingen vil afhængig af stråleskadens art og beliggenhed blive dokumenteret i behandlingsforløbet. 

Bivirkningerne ved trykkammerbehandlingerne kan være: 

Smerter i ørerne  Hvis man ikke er i stand til at udligne trykket i mellemøret, er det nødvendigt enten at afbryde behandlingen for den dag, at bruge næsedråber eller blive tilset af en ørelæge. 

Smerter i pandehulen  Der kan opstå smerter i pandehulden, fordi trykket ikke kan udlignes. Det er da nødvendigt enten at afbryde behandlingen for den dag, bruge næsedråber eller blive tilset af en ørelæge. 

Anfald af klaustrofobi  Hvis man får klaustrofobi, er det nødvendigt at afbryde behandlingen for den dag og eventuelt den næste dag få en beroligende tablet en halv time før behandlingen. 

Iltkramper  Kramperne starter omkring øjnene og breder sig til hele kroppen. Man bliver bevidstløs i ca. 5 minutter og træt i de følgende timer. Behandlingen vil straks blive afsluttet for den dag, og der vil blive taget stilling til, hvordan den videre behandling skal foregå. Denne komplikation er sjælden - ca. 1 ud af 8000 behandlinger. 

Synsændringer  Nogle patienter bliver nærsynede i løbet af behandlingsforløbet. Imidlertid vender synsstyrken tilbage til synsstyrken før behandlingsserien. Denne tilbagevenden indtræder som regel i løbet af nogle uger efter afslutningen af behandlingerne. I nogle tilfælde kan synsændringerne blive så kraftige, at man ikke kan køre bil eller arbejde med farlige maskiner. I de tilfælde bør man rådføre sig med sin øjenlæge. 

Af sikkerhedsgrunde: 

  • skal du være iført det udleverede patienttøj 
  • må du ikke bruge make up, hårplejemidler, læbepomade eller creme, mens du har hætten på. 
  • er titaniumbriller ikke tilladt i Trykkammeret. 
  • må ur og høreapparat eller andet udstyr med batteri ikke bæres under behandlingerne. 

En behandling kan blive afsluttet eller udsat, hvis der kommer patienter med dykkersyge eller andre, som har brug for trykkammerbehandling straks. 

Du vil bemærke, at der gøres alt, for at undgå ildebrand i trykkammeret. Risiko for brand er meget lille. I tilfælde af brand kan man ikke straks komme ud af trykkammeret. Skulle brand opstå, skal du beholde din hætte eller maske på. Den vil automatisk virke som en røgdykker-maske.

For at opnå det ønskede behandlingsresultat er det vigtigt at: 

  • du møder til alle planlagte behandlinger
  • stopper med tobaksrygning eller reducere det mest muligt, hvis du er tobaksryger. 

Behandlingen foregår på Rigshospitalet: 

Trykkammeret 4092 
Anæstesi- og operationsklinikken 4231 
HovedOrtoCentret 
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø 
Tlf. 35 45 40 92 
Fax 35 45 43 80

Redaktør