Strålebehandling og kemoterapi

Til patienter med kræft i urinblæren.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandling af kræft i urinblæren

Du har fået foretaget nogle undersøgelser, som viser, at du har kræft i urinblæren. Vi tilbyder dig kombinationsbehandling med kemoterapi, som består af stofferne Mitomycin C og 5-FU, sammen med strålebehandling. Vi tilbyder denne behandling, da vi forventer, at den kan helbrede sygdommen.

Behandlingen

Du får i alt strålebehandling 32 gange. Du bliver strålebehandlet 5 gange om ugen. Selve behandlingen varer få minutter, men med indstilling af apparatur og behandling skal du regne med ca. 15 minutter per gang.

Forberedelser til strålebehandling

I Stråleterapien skal du have foretaget både en CT-scanning og en MR-scanning. Scanningerne bruges kun til planlægning af strålebehandlingen, og du får derfor ikke et svar på hvad scanningerne viser, medmindre at det ændrer behandlingen.

Inden CT-scanningen, MR-scanningen og de efterfølgende behandlinger er det vigtigt, at endetarmen er helt tom. Du får udleveret 5 små tuber med afføringsmiddel ved din første samtale i klinikken. Du skal bruge 1 tube af det udleverede afføringsmiddel hjemmefra, inden du kommer til skanning også selvom, du allerede har haft afføring på selve dagen. Inden behandling skal du enten have haft afføring eller benyttet tuben. På den måde kan vi sikre, at endetarmen er tom. 

Hvis du ønsker yderligere information om tarmfunktion og tarmfyldning, så læs patientinformation: ”Tarmfunktion – strålebehandling af kræft ved endetarm og kræft i prostata, blære og underliv”. Blærens fyldningsgrad har også betydning. Derfor skal blæren være tom. Det vil sige, at du skal tømme blæren lige før CT-scanningen, MR-scanningen og de enkelte strålebehandlinger.

Ved første strålebehandling får du udleveret et mødekort med alle dine strålebehandlingstider. Selve strålebehandlingen varer få minutter, men med indstilling af apparatur og behandling skal du regne med, at det tager ca. 15 minutter per gang. Ved den første behandling tager det 1 time i alt. Det vil sige ca. 30 minutter til en opfølgende sygeplejesamtale og ca. 30 minutter til den første behandling.

De fleste patienter får tilbudt 2 serier kemoterapi under strålebehandlingen. Se nedenfor. 

Kemoterapien

Behandlingen består af, at du får stofferne Mitomycin C og 5-FU, samtidig med at du får strålebehandling.

Du får behandlingen som væske i et PICCline-kateter eller centralt venekateter (port a cath), som er systemer, der giver adgang til en stor blodåre. Du får nærmere oplysninger om, hvordan disse katetre anlægges. Mandag i den første hele behandlingsuge modtager du Mitomycin C i drop over ca. en halv time. Derefter bliver droppet koblet til en flaskepumpe på størrelse med en halv literflaske med 5-FU. 5-FU gives langsomt i blodbanen over 5 dage.

I den 4. behandlingsuge gentages behandlingen med 5-FU over 5 dage. Kemoterapien gives i klinikken. Du skal møde i Afdeling for Kræftbehandling, klinik 4, og efterfølgende får du strålebehandling. Efter de 5 døgn skal pumpen afkobles på afdelingens sengeafsnit på 17. etage.

Samtale med læge

Før hver kemoterapi, taler du med en læge. Her har du mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandlingen af den.

Blodprøver

Før hver behandling skal du have taget blodprøver, så vi kan holde øje med, at du fortsat tåler behandlingen. Du kan få taget blodprøverne her 1-2 dage før.

Bivirkninger under strålebehandlingen

Bivirkningerne kan variere fra person til person. Der kommer bivirkninger fra de områder, der får direkte bestråling.

Diarre og mavesmerter  Ved bestråling af blæren og det omgivende væv rammes en del af tarmen. Det kan medføre diarre, mavesmerter og smerter ved toiletbesøg. Bestrålingen af blæren kan medføre hyppig vandladning og smerter/svie ved vandladning.

Huden  Din hud kan blive rød og irriteret, og du kan føle dig meget træt.

Bivirkningerne opstår som regel efter 5-10 behandlinger og aftager i løbet af 6-8 uger efter afsluttet strålebehandling. Hos nogle patienter kan bivirkningerne betyde, at vandladningen og tarmfunktionen ændres permanent. Hos enkelte patienter tilstøder alvorlige bivirkninger i form af tarm- og blæreskader. Der er risiko for, at evnen til erektion kan blive nedsat efter strålebehandling.

Opstår der bivirkninger, er du altid velkommen til at tale med os om det.

Bivirkninger ved kemoterapien

Medicinsk kræftbehandling påvirker ikke kun kræftceller, men også kroppens raske celler. Når det sker, giver det bivirkninger. 

Samme behandling kan give sig udslag i forskellige grader af bivirkninger hos forskellige personer. Derfor tilpasser vi din behandling undervejs, og derfor kan du ikke sammenligne din behandling med andre patienters.

Det er vigtigt at huske, at langt de fleste bivirkninger kun er midlertidige, og at de gradvist forsvinder igen efter endt behandling.

Knoglemarven  Der kan forekomme en forbigående påvirkning af knoglemarven, som kan give blodmangel og fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader.

  • Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød, og behandles med blodtransfusion.
  • Fald i de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar med feber og betændelse.
  • For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød eller huden.

Vigtigt!

Ved: 

  • feber over 38,5 eller
  • feber mellem 37,5 og 38,5 i flere dage samtidig med, at du er utilpas
  • kulderystelser eller blødninger

er det vigtigt at kontakte afdelingen for at få taget blodprøver og eventuelt komme i behandling.

Kvalme og opkastning  Der kan forekomme kvalme og opkastninger under kemoterapien og i dagene efter behandlingen. Dette kan forebygges med kvalmestillende midler, som udleveres til dig før behandling med kemoterapi.

Træthed  Træthed er den hyppigste følge af medicinsk kræftbehandling. Det er en særlig træthed, som du ikke kan sove dig fra. Måske har du ikke overskud til at gøre, hvad du plejer. Når behandlingsforløbet er slut, vil energien langsomt vende tilbage. Er træthed et stort problem for dig, så søg støtte fra dine omgivelser, familien, venner, plejepersonalet, egen læge og evt. hjælp fra hjemmeplejen.

Nerver og muskler  Medicinsk kræftbehand ling kan påvirke nerver og muskler i hele kroppen. Du vil måske opleve kortvarige influenzalignende symptomer med almen utilpashed, smerter og ømhed i musklerne.

Hårtab  Der kan meget sjældent forekomme let hårtab.

Specielt ved 5FU  5FU kan i sjældne tilfælde give kramper i blodkarrene i hjertet. Dette opleves som hjertesmerter. Hvis du får disse symptomer, skal du kontakte afdelingen. I sjældne tilfælde kan denne bivirkning medføre, at lægen ændrer eller stopper behandlingen. 5FU kan også give diarré, mundbetændelse, og udslæt i håndflader og under fødderne.

Blåfarvning af urin  Du kan opleve blåfarvet urin i døgnet efter behandling med Mitomycin C. Det er ufarligt og forsvinder af sig selv.

Åndenød  Du kan opleve åndenød både umiddelbart efter behandling med Mitomycin C og efter dage til uger.

Forholdsregler under behandlingen

Vi fraråder, at du tager antioxidanter f.eks. Q10 eller store doser C-vitaminer under strålebehandling, men du må gerne tage en almindelig vitaminpille. Vær forsigtig med din hud. Undgå stærkt sollys på det bestrålede område. Det er vigtigt, at du drikker rigeligt for at undgå, at urinen bliver koncentreret.

Du må gerne forsætte med dine almindelige fysiske aktiviteter, men det er vigtigt, du stopper, hvis du mærker ubehag, smerter eller hævelser. Det er naturligt, at der følger træthed med behandlingen.

Du må spise og drikke og omgås andre, som du plejer. 

Vi fråråder på det kraftigeste rygning under forløb med strålebehandling, fordi det forringer resultatet af behandlingen.

Du må ikke blive gravid eller gøre en kvinde gravid, mens du får behandlingen.

Opfølgning efter behandlingen

I forbindelse med sidste strålebehandling, får du tilbudt en samtale med en fra personalet og en læge. Her vil der blive fulgt op på information om bivirkninger i forbindelse med strålebehandlingen.

Efter behandlingen vil den fortsatte opfølgning foregå på Afdeling for Urinvejssygdomme, hvor du vil blive indkaldt til kikkertundersøgelse ca. 3 måneder efter, du har afsluttet strålebehandlingen. Samtidig vil du blive fulgt i Afdeling for Kræftbehandling enten via opringning eller, hvor du møder op, så vi kan vurdere eventuelle bivirkninger efter behandlingen.

Redaktør