Stereotaktisk strålebehandling

Til patienter med kræft i lungen.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du er blevet henvist af din læge til stereotaktisk strålebehandling mod din lunge, og i denne patientinformation kan du finde information om behandlingen.

Stereotaktisk strålebehandling er en behandlingsmetode, hvor strålerne fokuseres meget præcist på et eller flere små områder i lungen. Behandlingen gives over tre gange fordelt på en uge. Behandlingen kræver ikke indlæggelse.

Planlægning af strålebehandlingen

Strålebehandlingen kan først begynde, når vi ved præcist, hvor og hvordan strålerne skal gives. Denne planlægning består af flere forskellige dele, der forløber over to dage.

Du får lavet en form, der skal sikre, at du ligger så præcist som muligt under behandlingen.

Hvis du ikke har fået foretaget en PET/CT-scanning indenfor de sidste par måneder, så foretager vi også en PET/CT-scanning for at at få så nøjagtig en status på din sygdom som muligt.

For at sikre at den behandling, der bliver sat i gang, er den rigtige i forhold til din sygdoms udbredelse, bliver du indkaldt til en samtale med en læge inden første strålebehandling. Her får du at vide, om scanningerne har vist sygdom, der ikke tidligere er opdaget.

Det kan også være, at du får at vide, at det ikke er muligt at give den ønskede strålebehandling uden at skade de øvrige raske organer for meget. Det kan betyde, at dit videre behandlingsforløb skal ændres.

Lungesvulster bevæger sig ved vejrtrækning, derfor får du også foretaget en CT-scanning, der tager højde for denne bevægelse.

Det tager ca. 7 dage at udarbejde din behandlingsplan ud fra scanningerne.

Strålebehandlingen

Hvis du skal have behandling på ét sted, har vi afsat 1 time til det den første behandlingsdag. Ved de næste 2 behandlingsdage har vi afsat ca. 45 min.

Hvis du skal have behandling på to steder, skal du regne med, at det tager ekstra tid ved hver behandling.

Selve strålebehandlingen varer kun 5-10 minutter.

For at sikre at du ligger korrekt, bliver du CT-scannet på behandlingsapparatet en eller flere gange før og under hver behandling. Vi kan tilbyde beroligende medicin inden behandlingen, hvis du har behov for det.

Du er velkommen til at tage en pårørende med. Dog kan din pårørende ikke opholde sig i behandlingsrummet under selve strålebehandlingen.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Tal med os om dine bivirkninger. Vi kan give dig råd og vejledning, om hvordan dine gener kan lindres.

Du kan få smerter i det område, hvor du får strålebehandling.

Hvis du har smerter i forvejen, kan de i nogle tilfælde forværres kortvarigt. Det kan derfor blive nødvendigt at tage ekstra smertestillende medicin. Du kan også blive generet af tør hoste, der kan lindres med hostestillende medicin.

Strålepneumonitis

I sjældne tilfælde kan der forekomme en såkaldt ”kemisk lungebetændelse”. Denne tilstand opstår som regel cirka 6-8 uger efter endt behandling og viser sig ved feber, hoste og åndenød. Tilstanden skal ikke altid behandles med antibiotika men i stedet med binyrebarkhormon og kræver ofte langvarig behandling.

Vigtigt!

Er der mistanke om ”kemisk lungebetændelse”, skal du straks kontakte Afdeling for Kræftbehandling.

Forholdsregler under strålebehandlingen

Rygestop

Hvis du ryger, er det vigtigt, at du stopper med at ryge. Vi ved, at strålebehandling virker bedst på ikke-rygere, og at akutte bivirkninger kan forværres, hvis du ryger under behandlingen. Vi ved også, at der på længere sigt er større risiko for, at kræften kommer igen, hvis du forsætter med at ryge. Husk, det er aldrig for sent at stoppe med at ryge. Spørg os gerne, hvis du har brug for hjælp og vejledning til et rygestop.

Kosttilskud

Vi anbefaler, at du under strålebehandlingen ikke tager store mængder C-vitaminer eller andre antioxidanter f.eks. Q10. Du må gerne tage en almindelig vitaminpille. Du skal fortsætte med at tage din lægeordinerede medicin.

Motion

Du må gerne fortsætte din sædvanlige fysiske aktivitet. Dog er det vigtigt, du stopper ved ubehag, smerter eller hævelse i din arm og skulder.

Kontrolforløb

I forbindelse med din sidste strålebehandling, bliver du tilbudt at få en samtale med en læge i klinikken om dine bivirkninger og den fremtidige kontrol.

Du vil som udgangspunkt, men dog afhængig af din kræfttype, få foretaget en CT-scanning, efter 8 uger, så vi kan vurdere, om kræftsygdommen er i ro, og at der ikke er kommet noget nyt til.

Vi vil derefter kontrollere behandlingens effekt, hver 3 måned i 2 år og herefter hver 6.måned i endnu 3 år. Det vil sige, at vi kontrollerer dig i 5 år i alt. Herefter er sandsynligheden for, at sygdommen kommer igen, meget lille, og vi skønner, at yderligere opfølgning ikke nødvendig.

Redaktør