Stereotaktisk strålebehandling

Til patienter med en eller flere knoglemetastaser

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du er blevet henvist af din læge til stereotaktisk strålebehandling mod en eller flere knoglemetastaser.

Stereotaktisk strålebehandling er en behandlingsmetode, hvor strålerne fokuseres meget præcist mod et eller flere områder. Målet med behandlingen er at få kontrol med behandlingsområderne. Behandlingen virker kun der, hvor du bestråles.

  • Du får behandlingen over 3 gange, fordelt på 2-3 behandlinger om ugen. I nogle situationer kan det blive nødvendigt at give behandlingen over flere eller færre gange. 

Det kan være nødvendigt at give dig ekstra skanninger og undersøgelser forud for planlægningen af din behandling.

Planlægning af strålebehandlingen

Strålebehandlingen kan først begynde, når vi ved præcist, hvor og hvordan strålerne skal gives. Planlægningen af behandlingen foregår i Stråleterapien og  består af flere forskellige dele, der forløber over 1-2 dage.

  • Du får lavet en form, der skal sikre, at du ligger så præcist som muligt under behandlingen.  
  • Oftest skal der foretages både en MR-skanning og en CT-skanning ved planlægningen, og det er muligt, at du skal have kontrast i forbindelse med den ene eller begge skanninger.

Det tager ca. 7 dage at udarbejde din behandlingsplan ud fra skanningerne.

Undervejs kan det være, at du får at vide, at det ikke er muligt at give dig den ønskede strålebehandling uden at skade dine øvrige raske organer for meget. Det kan betyde, at dit videre behandlingsforløb skal ændres. Hvis det er tilfældet, vil du blive kontaktet af en læge fra din klinik.

Strålebehandlingen

  • Hvis du skal have behandling af én metastase, har vi afsat 1 time til det den første behandling. Ved de næste behandlinger har vi afsat ca. 45 min.
  • Hvis du skal have behandling af flere områder, skal du regne med, at det tager ekstra tid ved hver behandling.

Stålebehandlingen kan ikke mærkes. Selve strålebehandlingen varer kun 5-10 minutter.

For at sikre, at du ligger korrekt, bliver du CT-skannet en eller flere gange, mens du ligger på  behandlingsapparatet.

Det tager ekstra tid at vurdere CT-skanningerne og flytte lejet på plads, og det betyder at du skal kunne ligge på lejet i 20-25 minutter. Vi kan tilbyde beroligende medicin inden behandlingen, hvis du har behov for det.

Når du har modtaget behandlingen, kan du tage hjem igen.

Du er velkommen til at tage en pårørende med til samtalen før strålebehandlingen. Dine pårørende kan dog ikke opholde sig i behandlingsrummet under planlægningen eller strålebehandlingen, men er velkomne til at opholde sig i venteværelset.

Bivirkninger

Strålebehandlingen bliver givet med røntgenstråler, der dræber kræftceller. Selvom strålebehandlingen er planlagt til kun at ramme kræftcellerne, kan den også påvirke de raske celler omkring det sted, der bestråles, og det kan give bivirkninger. Bivirkninger på grund af strålebehandling varierer fra patient til patient, og afhænger af dosis og hvilket område, der er blevet bestrålet.

Ved den indledende samtale med lægen får du at vide, hvilke bivirkninger du specielt kan risikere at få, i forhold til det område du skal have skal bestrålet.

Herunder kan du læse om de bivirkninger, der kan opstå i forbindelse med strålebehandling af det område, du skal have bestrålet.

Hoved- og halsområdet

Det er almindeligt, at der kan forekomme træthed, hovedpine, hudreaktioner, ømhed, smerter, synkesmerter, halsbrand og hævelse lokalt.

Disse bivirkninger svinder som regel efter uger til måneder. Du kan opleve smerte i det bestrålede område undervejs i forløbet og i ugerne efter.

Sjældne, alvorlige bivirkninger: knoglebrud, nerveskade, føleforstyrrelser, blødninger, nedsat spytsekretion, syns skade, kronisk hovedpine.

Brystet

Det er almindeligt, at der kan forekomme træthed, hudreaktioner, ømhed, smerter, kvalme, opkastning, madlede, halsbrand, synkesmerter og hævelse lokalt.

Disse bivirkninger svinder som regel efter uger til måneder. Du kan opleve smerte i det bestrålede område undervejs i forløbet og i ugerne efter.

Sjældne, alvorlige bivirkninger: knoglebrud, nerveskade, føleforstyrrelser, kemisk lungebetændelse, åndenød, blødninger, påvirket organfunktion, organsvigt, hul på organer eller kunstig forbindelse mellem organer.

Lænd- eller bækkenområde

Det er almindeligt, at der kan forekomme træthed, hudreaktioner, ømhed, smerter (ved det bestrålede område), mavekneb, diarré, svie ved vandladning og hyppig vandladning.

Disse bivirkninger svinder som regel efter uger til måneder. Du kan opleve smerte i det bestrålede område undervejs i forløbet og i ugerne efter.

Sjældne, alvorlige bivirkninger: knoglebrud, nerveskade, føleforstyrrelser, nedsat bevægelighed af nærtliggende led, blødninger, påvirket organfunktion, organsvigt, mavesår, kroniske mavesmerter, tarmslyng, hul på mavesæk, tarm eller andre organer eller kunstig forbindelse mellem organer.

Arme, ben, hænder og fødder

Det er almindeligt, at der kan forekomme træthed, hudreaktioner, ømhed, smerter, og hævelse lokalt.

Disse bivirkninger svinder som regel efter uger til måneder. Du kan opleve smerte i det bestrålede område undervejs i forløbet og i ugerne efter.

Sjældne, alvorlige bivirkninger: knoglebrud, nerveskade, føleforstyrrelser, nedsat bevægelighed/funktion af nærtliggende led, blødninger.

Generelt om bivirkninger ved stereotaktisk strålebehandling

I meget sjældne tilfælde kan der opstå alvorlige komplikationer, som kræver indlæggelse og i værste fald kan være livstruende. Vi vil under planlægningen af strålebehandlingen forsøge at minimere risikoen for alvorlige bivirkninger.

Får du symptomer, som du mistænker, kan være en alvorlig bivirkning på grund af strålebehandlingen, skal du kontakte afdelingen.

Forholdsregler under strålebehandlingen

Rygestop

Hvis du ryger, er det vigtigt, at du stopper med at ryge. Vi ved, at strålebehandling virker bedst på ikke-rygere, og at akutte bivirkninger kan forværres, hvis man ryger under behandlingen. Husk, det er aldrig for sent at stoppe med at ryge. Spørg os gerne, hvis du har brug for hjælp og vejledning til et rygestop.

Kosttilskud

Vi anbefaler, at du under strålebehandlingen ikke tager store mængder C-vitaminer eller andre antioxidanter f.eks. Q10. Du må gerne tage en almindelig vitaminpille.

Du skal fortsætte med at tage din lægeordinerede medicin medmindre du har aftalt andet med den behandlingsansvarlige læge i klinikken.

Motion
Du må gerne fortsætte din sædvanlige fysiske aktivitet. Dog er det vigtigt, at du stopper ved ubehag eller smerter.

Opfølgningsforløb

I forbindelse med din sidste strålebehandling, får du tilbudt at få en samtale med en læge i klinikken om dine bivirkninger og det fremtidige forløb.

Efter at du har endt strålebehandlingen, kommer du til samtale i klinikiken, hvor du og lægen det videre forløb. 

Redaktør