Stenfjernelse i nyren ved kikkertoperation

Læs her om forløbet før, under og efter stenfjernelse i nyren.

Hvordan foregår operationen

Du skal have fjernet en eller flere sten i nyren. Stenen(e) fjernes ved, at der via urinrøret, blæren og urinlederen føres et tyndt kikkertinstrument til nyrebækkenet. Stenen(e) kan derefter fanges. Hvis stenen(e) er store, bliver de knust, inden vi fjerner dem.

Nogle gange kan det være nødvendigt at anlægge et indvendigt kateter (JJ-kateter) fra nyren til blæren under operationen. Kateteret vil som regel blive fjernet efter få dage, og nogle gange kan du selv trække det ud via en snor gennem urinrøret.

Operationen foregår i fuld bedøvelse, og du skal forvente at være indlagt på hospitalet i 0-2 dage. De fleste patienter går hjem samme dag, som operationen er foretaget.

Forberedelse til operation

Blodfortyndende medicin

Hvis du er i blodfortyndende behandling, skal du måske holde pause før din operation. Tal med din læge om det.

Kost og aktivitet

Det er vigtigt, at din krop er i god fysisk form, når du skal opereres. Du skal spise sundt og varieret. 

Undgå alkohol og rygning

Du bør være varsom med alkohol inden operationen og følge Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Hvis du ryger, anbefaler vi, at du stopper for at mindske risikoen for komplikationer. 

Du skal inden operationen

 • Have taget blodprøver og evt. hjertediagram (EKG)
 • aflevere en urinprøve til undersøgelse for evt. bakterier
 • undersøges af en læge
 • tale med en narkoselæge om bedøvelsen 
 • have foretaget kontrol CT-skanning af urinvejene hverdagen før operationen for at sikre placering af sten/stenene.

Faste

Du skal bedøves i forbindelse med operationen, og du skal derfor faste.

 • Dagen før operationen må du spise og drikke som vanligt frem til kl. 02
 • Efter kl. 02 må du ikke længere spise, men gerne indtage drikkevarer (undtagen juice og mælkeprodukter)
 • Du må få 250 ml væske umiddelbart inden kl. 06 
 • Fra kl. 06 på selve operationsdagen må du hverken spise eller drikke.

Inden operationen

På operationsdagen skal du

 • Tage et brusebad hjemmefra
 • tage ur og andre smykker af
 • fjerne evt. make-up/neglelak.

Ved din ankomst til sengeafsnittet viser sygeplejepersonalet dig til rette i afdelingen og informerer om indlæggelsesforløbet.

Inden du bliver kørt til operation, skal du

 • Tage rent hospitalstøj på. Du får udleveret lange strømper, underbukser og en hospitalsskjorte
 • have identifikationsarmbånd på
 • have en beroligende tablet, hvis du har behov for det.

Du må gerne beholde evt. briller, høreapparat og tandprotese på.

På operationsgangen

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Du får lagt et lille plastikrør (et drop) i en blodåre. I droppet får du smertestillende medicin og sovemedicin samt væske under operationen. 

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du overvåges, indtil bedøvelsen har fortaget sig. På sengeafsnittet tager plejepersonalet imod dig og observerer din tilstand. Du vil få tilbudt drikkevarer og noget at spise.

Plejepersonalet kan støtte dig de første gange, du skal ud af sengen.

Hvis du bliver udskrevet samme dag

Du bør ikke køre bil, motorcykel eller andet køretøj i 24 timer efter bedøvelsen, da du stadig kan være påvirket af medicin og bedøvelse.

Dagene efter operationen

Urinen kan være lettere blodig efter indgrebet, og der kan forekomme svie de første par gange, du lader vandet. I nogle tilfælde kan der være lagt et kateter i blæren. Kateteret fjernes oftest senere samme dag. 

Hvis der er anlagt indvendigt kateter, er det almindeligt at kunne mærke det ved vandladning og fysisk aktivitet. Nogle oplever dette som et jag eller niv i nyren, specielt i forbindelse med vandladning. Enkelte mærker konstante murrende smerter over ryggen og i blæren.

Smertebehandling

Hvis du har smerter efter operationen, kan du tage paracetamol som tablet (Pamol, Pinex, Panodil) 1 gram maks. 4 gange dagligt. Dette kan evt. suppleres med Ibumetintablet (Burana, Ipren, Ibuprofen) 400 mg maks. 3 gange dagligt.

Kost og væske

Du må spise og drikke, som du plejer. Hvis du får kvalme, skal du informere plejepersonalet.

Aktivitet

Selvom du føler dig træt, er det meget vigtigt for det videre forløb, at du kommer ud af sengen samme dag, som du er opereret. Du bør gå omkring i afdelingen flere gange både om dagen og om aftenen således, at dit kredsløb stimuleres. Det giver mindre risiko for komplikationer. 

Udskrivningssamtale

For at sikre, at du er tilstrækkeligt informeret om dit videre forløb, skal du inden udskrivelse have en udskrivningssamtale. Du vil blive informeret om eventuel videre kontrol og/eller behandling og om, hvor du skal henvende dig, hvis du oplever komplikationer efter operationen.

Inden udskrivelse vil en læge eller en sygeplejerske udlevere en medicinliste, hvis du efter udskrivelsen fortsat skal tage medicin.

Efter udskrivelsen

Det er normalt at være træt de første uger efter operationen, men du må genoptage dine daglige aktiviteter i det omfang, du magter det. Du kan genoptage sportsaktiviteter m.m. afhængigt af smerter og velbefindende.

Indlæggelsesbevis og sygemelding

Afdelingen vil gerne udlevere et indlæggelsesbevis, men har du brug for en sygemelding, skal denne udstedes af din praktiserende læge.

Rejser

Du er normalt ikke automatisk dækket af en almindelig rejseforsikring ved udlandsrejser efter indlæggelse/operation. Du skal derfor kontakte dit rejseforsikringsselskab og høre nærmere.

Henvendelse ved komplikationer

Du skal henvende dig, hvis du oplever komplikationer som for eksempel:

 • Ildelugtende urin
 • kraftige smerter
 • kraftig blod i urinen (koagler/klumper)
 • problemer med at lade vandet
 • feber
 • JJ-kateter falder ud.

I det første døgn efter udskrivelsen kan du ringe til det sengeafsnit, du var indlagt på. Efter det første døgn kan du om dagen henvende dig til Urinvejssygdomme, Klinik 1 eller til din egen læge.

Aften, nat og weekend kan du ringe til akuttelefonen på 1813, hvorefter du vil blive henvist til nærmeste akutmodtagelse.

Kontrol og efterbehandling

Ved din udskrivningssamtale orienterer vi dig om evt. videre kontrol- og behandlingsforløb. Du vil få tilsendt en tid med dato til ambulant kontrol, hvis det er nødvendigt.

Redaktør