Sten i urinleder, fjernelse af (Ureteroskopisk stenfjernelse - operation)

Information om hvordan fjernelse af sten i urinleder foregår, og vigtige forholdsregler før og efter operationen.

Hvordan foregår operationen?

Du skal have foretaget fjernelse af en eller flere sten i urinlederen. Fjernelsen foregår ved, at der via urinrøret føres et tyndt kikkertinstrument op i blæren til urinlederen. Stenen kan derefter enten fanges eller knuses. I tilfælde af at stenen knuses, kan der forekomme små stenrester, der passerer ud med urinen ved vandladning.

For at skåne urinlederen og lette passagen af evt. stenrester bliver der i nogle tilfælde lagt et indvendigt kateter, et såkaldt JJ-kateter, under operationen. JJ- kateteret ligger fra nyren og ned til blæren.

Operationen foregår i bedøvelse og du skal forvente at være indlagt på hospitalet i 0-1 dag.

De fleste patienter tager hjem samme dag, som operationen er foretaget.

Forberedelse til operationen

Vær opmærksom på, at hvis du er i blodfortyndende behandling, skal du måske holde pause før din operation. Tal med din læge om det.

Inden operationen skal du:

 • Have taget blodprøver og eventuelt hjertediagram (EKG).
 • aflevere en urinprøve til undersøgelse for bakterier.
 • undersøges af en læge.
 • have en samtale med en sygeplejerske.
 • evt. tale med en narkoselæge om bedøvelsen.
 • have foretaget kontrol CT-skanning af urinvejene, hverdagen før operationen, for at sikre sig placering af stenen/stenene.

Faste

Du skal bedøves i forbindelse med operationen, og du skal derfor faste.

 • I tidsrummet mellem kl. 02.00 og kl. 06.00 på operationsdagen må du ikke spise, men du må gerne indtage drikkevarer (undtagen juice og mælkeprodukter).
 • Du skal drikke 250 ml væske umiddelbart inden kl. 06.00 på operationsdagen.
 • Fra kl. 06.00 på operationsdagen må du hverken spise eller drikke.

Operationsdagen

Hygiejne

Inden du bliver kørt til operation, skal du:

 • Tage rent hospitalstøj på. Du får udleveret lange strømper, underbukser og en speciel operationsskjorte
 • tage ur og andre smykker af samt fjerne eventuel make-up og neglelak
 • have identifikationsarmbånd på
 • have en beroligende tablet, hvis du har behov for det
 • kun tage din vanlige medicin efter aftale med personalet
 • lade vandet.

Du må gerne beholde eventuelle briller, høreapparat eller tandprotese på.

På operationsgangen

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Du vil få lagt et lille plastikrør (et drop) i en blodåre. I droppet får du smertestillende medicin, sovemedicin og væske under operationen.

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du overvåges indtil bedøvelsen har fortaget sig. På sengeafsnittet vil plejepersonalet tage imod dig og observere din tilstand. Du vil få tilbudt drikkevarer og noget at spise. Plejepersonalet vil støtte dig de første gange, du skal ud af sengen.

Dagene efter operationen

Urinen kan være lettere blodig efter indgrebet og det kan svie de første gange du lader vandet. I nogle tilfælde kan der være lagt et kateter i blæren. Dette fjernes ofte senere samme dag.

Hvis der er anlagt et indvendigt JJ-kateter, er det almindeligt at kunne mærke det ved vandladning og fysisk aktivitet. Derudover kan der være hyppig vandladning, som ofte holder op efter et par dage.

Smertebehandling

Efter operationen skal du være smertebehandlet, så du er i stand til at trække vejret godt igennem og kan bevæge dig rundt uden særlige gener. Har du ondt, skal du informere plejepersonalet, så din smertebehandling kan suppleres.

Kost og væske

Du må spise og drikke, som du plejer. Hvis du får kvalme, skal du informere plejepersonalet.

Aktivitet og hvile

Selvom du føler dig træt, er det vigtigt, for det videre forløb, at du kommer ud af sengen samme dag, som du er opereret. Du bør gå omkring i afdelingen flere gange, både om dagen og om aftenen, således at kredsløbet stimuleres. Det giver mindre risiko for komplikationer.

En del af dagen går med aktiviteter som personlig pleje og stuegang hos dig og dine medpatienter. Du og dine pårørende bør afpasse antallet af og tidspunkterne for besøgende, så du også får mulighed for at hvile dig.

Udskrivningssamtale

For at sikre, at du er tilstrækkeligt informeret om dit videre forløb, skal du inden udskrivelsen have en udskrivningssamtale. Vi opfordrer til, at du inden samtalen forbereder eventuelle spørgsmål, og at du venter med at forlade afdelingen indtil efter samtalen. Hvis du efter udskrivelsen fortsat skal tage medicin, vil du få udleveret en medicinliste.

Efter udskrivelsen

Det er normalt at være træt de første uger efter operationen, men du må gerne genoptage dine daglige aktiviteter i det omfang, du magter det.

Indlæggelsesbevis og sygemelding

Afdelingen vil gerne udlevere et indlæggelsesbevis, men har du brug for en sygemelding skal denne udstedes af din praktiserende læge.

Henvendelse ved komplikationer

I tilfælde af ildelugtende urin, feber eller vedvarende gener, bør du reagere på dette. I det første døgn efter udskrivelsen kan du ringe til den afdeling, du var indlagt på.

Efter det første døgn kan du i dagtimerne henvende dig til Urinvejssygdomme, Klinik 1, Herlev Hospital eller din egen læge. Aften, nat og weekend kan du ringe til Akuttelefonen 1813.

Kontrol og efterbehandling

Du vil få tilsendt en tid til kontrol, hvis det er nødvendigt.

Redaktør