Stamcellehøst

Stamceller høstes fra blodet og opbevares på frost, indtil de skal bruges. Der kan være nogle forberedelser inden høsten.

Stamcellehøst er en procedure, hvor nogle af dine stamceller bliver opsamlet fra dit blod (”perifer stamcellehøst” eller ”leukaferese”). Efter høst opbevares stamcellerne i frossen tilstand, indtil de skal bruges.

Hvad er stamceller?

Når stamceller i knoglemarven bliver stimuleret af vækstfaktorer, udvikler de sig til:

  • Røde blodlegemer (erytrocytter), der transporterer ilt fra lungerne til vævene.
  • Hvide blodlegemer (leukocytter), der bekæmper infektion.
  • Blodplader (trombocytter), der medvirker ved standsning af blødning.

Ved at anvende medicin, kan vi stimulere og øge mængden af stamceller i dit blod, hvilket gør det muligt at opsamle stamcellerne ved høst fra blodet.

Hvad er formålet med stamcellehøst?

Formålet er at opsamle og nedfryse dine egne stamceller med henblik på eventuel senere højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Kemoterapi er nemlig så kraftig en behandling, at din krops evne til at danne blodceller i knoglemarven ophører i en periode, hvis du ikke får stamcellerne tilbage.

Hvilke forberedelser skal jeg igennem inden stamcellehøsten?

Før stamcellehøst stimuleres nogle patienter med kemoterapi og cellestimulerende medicin, mens andre patienter kun får cellestimulerende medicin. Hvis du skal have kemoterapi, får du den cirka 12 – 14 dage før stamcellehøst.

Du får behandling med cellestimulerende medicin i mindst 4 dage før stamcellehøst. Cellestimulerende medicin øger produktionen af stamceller. Behandlingen gives som indsprøjtning under huden, indtil stamcellehøsten er afsluttet.

Sygeplejersken underviser dig i injektionsteknik, hvis du selv ønsker at tage medicinen. Eventuelt kan hjemmesygeplejersken give dig medicinen.

Du kan i perioden op til stamcellehøst være hjemme det meste af tiden. Du får besked om hvilke dage, du skal have taget blodprøver.

Dagen før stamcellehøsten begynder, får du i lokalbedøvelse lagt et dobbeltløbet kateter i en blodåre. Kateteret bliver som oftest lagt i lysken.

Hvordan foregår stamcellehøst?

Stamcellehøsten foregår i blodbanken på etage 04, sal l8.

Stamcellehøsten begynder, når du har det ønskede antal stamceller i blodet. Du får opsamlet stamceller i 1 - 3 dage i træk.

Stamcellehøsten foregår via det dobbeltløbede kateter, som forbindes til en centrifuge. Centrifugen opsamler stamcellerne og sender de øvrige blodceller tilbage i blodbanen.

Hver stamcellehøst varer cirka 4 timer. Du skal ligge i en seng, men du må gerne læse, se tv eller andet efter ønske.

Centrifugen betjenes af laboranter, som også nedfryser dine stamceller i laboratoriet.

Når stamcellehøsten er slut, får du kateteret fjernet igen. Du kan udskrives næste dag.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Før, under og efter stamcellehøsten er det meget vigtigt, at du ikke tager smertestillende medicin, der indeholder acetylsalicylsyre (Kodimagnyl, Albyl, Idotyl, Treo) og visse præparater mod gigt. Hvis du er i tvivl, skal du spørge lægen.

I forbindelse med stamcellehøsten kan du opleve lette bivirkninger, som f.eks. kuldefølelse eller prikkende fornemmelser omkring munden. Det hjælper ofte at drikke et glass ælk. Hvis mælk ikke hjælper, kan du drikke 1 – 2 calciumtabletter opløst i et glas vand.

Hvor lang tid kan stamcellerne opbevares?

De høstede stamceller kan opbevares nedfrosne i flere år.

Hvornår skal jeg have indgivet stamceller?

Tidspunktet for højdosis kemoterapi med stamcellestøtte efter stamcellehøst er forskellig fra patient til patient og afhænger af din sygdom. Hos nogle patienter opbevarer vi stamcellerne som en sikkerhed alene til brug i tilfælde af tilbagefald af sygdommen. Lægen vil informere dig om din plan og drøfte forløbet med dig.

Hvornår gives stamcellerne tilbage?

De optøede stamcellerne får du tilbage 2-3 dage efter afsluttet højdosis kemoterapi. Stamcellerne får du tilbage som en indsprøjtning gennem et kateter, der er placeret i en blodåre på forsiden af brystkassen.

Når du har afsluttet stamcellehøsten, bliver der efterfølgende lagt en plan for din videre behandling med højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

Du modtager et brev med dato for, hvornår du skal starte højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Sædvanligvis gives behandlingen 4-5 uger efter stamcellehøsten er afsluttet.

Du vil blive informeret af din læge på klinikken, hvis højdosis kemoterapi med stamcellestøtte kommer på tale. Du kan læse mere i patientinformationen ”Højdosis kemoterapi med stamcellestøtte”.

Redaktør