Solu-Cortef, sådan bruger du

Solu-Cortef er et hormon, som bruges til Hydrokortison-behandling.

Om behandlingen

Du har fået udleveret Solu-Cortef i forbindelse med din Hydrokortison-behandling.

Hydrokortison er et livsvigtigt hormon. Solu-Cortef er Hydrokortison i flydende form.

Solu-Cortef anvendes i tilfælde af diarré og opkastning, hvor Hydrokortison tabletter ikke kan indtages. Det er specielt vigtigt at medbringe ved rejser i udlandet.

Lægen i Hormon- og Stofskiftesygdomme, klinik 1 kan skrive et engelsk rejsebrev med oplysninger om, hvorfor du medbringer medicinen. Du bør opbevare medicinen i håndbagagen.

Før du går i gang, er det vigtigt, at du vasker dine hænder med sæbe og vand. Læg så alt parat:

  • Ampullen med Solu-Cortef
  • 2 ml. sprøjte
  • 1 optrækskanyle og 1 injektionskanyle
  • 2 desinfektionsservietter
Billedet præsenterer alle de nødvendige redskaber til udførelsen.

 

Begynd med at samle sprøjte og rød optrækskanyle.

Billedet viser, hvordan man samler sprøjte og rød optrækskanyle sammen.

Tryk den gule plastikhætte på ampullen hårdt nedad, således at væsken løber ned i den underste del af flasken. 

Billedet viser, hvordan man trykker plastikhætte på ampullen nedad.

 

Rul flasken, eller drej forsigtigt flasken rundt indtil indholdet er opløst.

Billedet viser, hvordan man skal dreje eller rulle flasken.

 

Fjern den runde plastikbeskytter, der dækker gummimembranen.

Billedet viser, hvordan man fjerner den runde plastikbeskyttelse på toppen af flasken.

 

Desinficér gummimembranen med en af desinfektionsservietterne.

Billedet viser, hvordan man desinficerer gummimenbranen på flaskens top.

 

Stik nålen lodret ned gennem midten af gummimenbranen indtil nålen er synlig.

Billedet viser, hvordan man skal stikke nålen i gummimenbranen.

 

Vend glasset og sprøjten på hovedet, og hold det ud for øjenhøjde.

Billedet viser, at man skal vende flaske og sprøjte på hovedet.

Træk al væsken ud med sprøjten.

Det er nødvendigt at trække kanylespidsen helt ned for at få det allersidste med.

Fjern eventuelt luftbobler, ved at holde kanylespidsen opad og tryk sprøjtens stempel opad, indtil du ikke kan se luft.

Billedet viser, hvordan man trækker væsken fra flasken med sprøjten.

 

Skift kanylen.

Billedet viser, at man skal skifte kanylen på sprøjten.

 

Desinficér huden med en desinfektionsserviet.

Indsprøjtningen gives intramuskulært i låret.

Din sygeplejerske har instrueret dig, hvor og hvor dybt du skal stikke.

Billedet viser, hvordan man skal desinficere huden.

 

Stik nålen i en ret vinkel på huden.

Træk stemplet tilbage for at sikre, at du ikke har ramt en blodåre. Kommer der blod i sprøjten, skal der stikkes et nyt sted.

Tryk stille og roligt sprøjten i bund og tøm den helt.

Billedet viser, hvordan man udfører stikket med nålen på huden.
Redaktør