Smerter efter operation, behandling af

Smerteskala - Hvor ondt har du?

En operation er forbundet med smerter, men vi kan give dig smertebehandling med medicin, så du undgår stærke smerter.

Vores mål er, at du skal være i stand til at finde hvile, når du sidder i en stol eller ligger i din seng.

Når du hoster, eller bevæger dig rundt i afdelingen, kan det gøre mere ondt, men har du så stærke smerter, at du undlader at hoste, bevæge dig rundt eller træne, skal behandlingen justeres.

For at kunne vurdere dine smerter beder vi dig anvende tal fra 0 til 10 hvor:

  • 0 betyder ingen smerter
  • 10 betyder værst tænkelig smerte

Vi stræber efter en smertescore i hvile på 0 - 3 og en smertescore i bevægelse på højst 4 - 6.

Hvis din smerte er inden for intervallerne, er du smertebehandlet tilfredsstillende, og du skal fortsætte med den ordinerede medicin.

Vurdér dine smerter og giv sygeplejersken besked, hvis du ikke er smertebehandlet tilfredsstillende

En smertescore fra 7 -10
Redaktør