Sekundær brystrekonstruktion

En sekundær brystrekonstruktion bliver udført ½-1 år efter bortoperation af brystet.

I dag findes der flere muligheder for at få genskabt et manglende bryst fx efter bortoperation på grund af brystkræft.

Hvis du er opereret for brystkræft, kan brystrekonstruktion være en mulighed. Tal med din praktiserende læge, med lægen på Afdeling for Brystkirurgi eller med lægen på Afdeling for Kræftsygdomme og få en henvisning til Afdeling for Plastikkirurgi, hvor brystrekonstruktion foretages.

Dér vil du kunne få fyldestgørende besked om mulighederne. Det kan betale sig, at du orienterer dig grundigt før valget træffes. I det følgende får du en kortfattet generel orientering om:

  • Hvad er en sekundær brystrekonstruktion?
  • Hvornår kan en sekundær brystrekonstruktion gennemføres?

Hvad er en brystrekonstruktion?

Kvinder, der er opereret for brystkræft eller forstadier hertil, kan af forskellige grunde have behov for at brystet rekonstrueres.

Det er ikke altid muligt at bevare brystet ved en operation for brystkræft, men med plastikkirurgisk hjælp er det muligt at foretage en såkaldt brystrekonstruktion.

Operationen har til formål at genskabe en passende brystform, men vil aldrig kunne genoprette det bortopererede brysts funktioner (f.eks. kirtelfunktion, ammemulighed, følesans). Rekonstruktionen er en erstatning for det mistede bryst, og vil føles anderledes og se anderledes ud end det raske bryst.

Ved hjælp af brystimplantater eller ved hjælp af kvindens eget væv, kan man skabe en brystefterligning i et forsøg på at genoprette patientens feminine ydre og ligevægt, således at det ikke længere er nødvendigt at anvende en udvendig brystprotese. Samtidigt fjernes i bedste fald asymmetrien, oplevelsen af vansir, forlegenheden ved den flade brystvæg og måske også følelsen af at være invalideret som kvinde.

Et vellykket resultat efter en brystrekonstruktion er et ”bryst”, som i størrelse, facon, placering, konsistens og farve ligner det raske bryst.

Der vil altid være forskelle, oftest med hensyn til form, placering og konsistens, men disse vil ved anvendelse af bh ofte være så små, at de ikke bemærkes.
I en del tilfælde vil det være nødvendigt også at foretage en korrigerende operation på det raske bryst, for at opnå et nogenlunde symmetrisk resultat.

Hvornår kan en brystrekonstruktion gennemføres?

Brystrekonstruktion efter operation for brystkræft tilbydes som regel kun, hvis din brystkræftsygdom enten er eller forventes at blive bragt under kontrol/helbredt.
Principielt kan en brystrekonstruktion udføres når som helst.

Nogle får rekonstruktionen udført samtidigt med bortoperation af brystet - en såkaldt primær brystrekonstruktion.
Dette tilbydes, hvis dit ønske herom er stort, og forholdene i øvrigt ikke taler imod en rekonstruktion. Operationen udføres som en fælles operation ved Afdeling for Brystkirurgi og Afdeling for Plastikkirurgi.

Kræftdelen af operationen udføres efter de retningslinjer, der er anbefalet af den danske brystkræftgruppe DBCG.

Primær brystrekonstruktion er ikke nogen forhindring for effektiv gennemførelse af eventuel kemoterapi eller strålebehandling. Ved strålebehandling efter operationen kan du dog risikere, at det påvirker det kosmetiske resultat.

Hvis ikke rekonstruktionen gennemføres som en primær brystrekonstruktion, kan det være fordelagtigt at du venter ½ til 1 år efter bortoperation af brystet, før en sekundær brystrekonstruktion gennemføres.

Hverken strålebehandling eller kemoterapi er nogen hindring for at du på et senere tidspunkt, kan få lavet en sekundær brystrekonstruktion. Du kan få mere at vide om mulighederne for sekundær brystrekonstruktion ved at blive henvist til konsultation på Afdeling for Plastikkirurgi, Herlev Hospital.

Nyttige web-adresser

Kræftens Bekæmpelse: www.cancer.dk

Sundhed.dk: www.sundhed.dk

Patientinformationerne er ligeledes tilgængelige på afdelingens hjemmeside via dette link: www.herlevhospital.dk/patientinfo-plastikkirurgi.

Redaktør