Samtale med læge (Uregelmæssig hjerterytme)

Information om forberedelse og undersøgelse til samtale med læge på grund af uregelmæssig hjerterytme.

Hvorfor skal du til samtale?

Du er henvist til samtale med en læge på Afdeling for Hjertesygdomme på grund af uregelmæssighed i hjertets rytme.

Sådan forbereder du dig inden samtalen

For at kunne tilrettelægge dit forløb så godt som muligt, vil vi bede dig overveje følgende, inden du møder til samtalen:

Hvordan mærker du symptomer fra hjertet?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Hvornår startede det?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Hvor ofte mærker du symptomer?

Hele tiden ____

Dagligt ____

Ugentligt ____

Sjældnere ____

Hvor lang tid varer dine symptomer?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Bliver du svimmel? Nej ___ Ja ___

Er du nogensinde besvimet? Nej ___ Ja ___

Får du åndenød? Nej ___ Ja ___

Har du andet ubehag i forbindelse med symptomer fra hjertet?

Nej ___ Ja ___ Hvis ja, uddyb:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Hvad skal der ske ved samtalen?

Under samtalen med lægen vil du få optaget journal, og vi vil sammen planlægge dit behandlingsforløb.

Afhængig af dine symptomer, vil lægen foreslå, at du får foretaget en undersøgelse med optagelse af hjerterytmen over nogle dage (holtermonitorering). Hvis det bliver aktuelt, vil du få mere information om denne undersøgelse.

Hvor længe varer samtalen?

Du skal afsætte 1 time til besøget.

Redaktør