Sæddonation med kendt sæddonor (IVF/ICSI)

Her beskrives forløbet, når et par eller en enlig kvinde behandles med IVF eller ICSI med sædfra en kendt sæddonor, dvs. en donor som parret eller kvinden kender privat.

Henvisning til behandlingen

Kvinden/parret skal henvises til behandlingen af en læge. Sæddonor behøver ikke en henvisning, og må ikke være i familie med modtagerkvinden.

Første samtale

Det er en god idé, at alle parter møder til denne samtale. Her gennemgår vi, hvad en sæddonationsbehandling indebærer:

 • IVF-behandlingens forløb og eventuelle risici.
 • Hvis kvinden er i parforhold, kan partneren (mand eller kvinde) samtykke til at være barnets anden forælder. Hvis kvinden er enlig, vil sæddonor altid blive juridisk far. Hvis donor skal være juridisk far, kan han til enhver tid tilbagekalde sit samtykke, hvorefter vi er pålagt at destruere hans frosne sæd eller æg befrugtet med hans sæd.
 • Der ydes ingen økonomisk kompensation til sæddonor.
 • Afstemning af forventning om, hvornår en behandling evt. vil kunne gennemføres.

Herefter taler vi alene med sæddonoren, da vi ifølge fertilitetsloven og Sundhedsstyrelsen, skal lave en risikovurdering ud fra donors sundhedstilstand og blodprøver.

 • Sæddonor skal herefter godkende risikovurderingen, og samtykke til at modtageren ser vurderingen.
 • Når kvinden/parret har godkendt risikovurderingen, kan behandlingen begynde. 

Information til sæddonor

 • Du skal give skriftligt samtykke til at ville donere sæd til denne kvinde/ dette par.

Risikovurderingen består af: 

 • Interview med hensyn til din motivation for sæddonationen, samt for at undersøge, om der kan være en risiko for overførsel af smitsomme- eller arvelige sygdomme til barnet.
 • Blodprøver for at udelukke hepatitis og HIV (tages inden vi kan modtage en sædprøve i laboratoriet).
 • Efter ca. 1 uge, når du afleverer sædprøven, tages samtidig nye blodprøver for at udelukke HIV, hepatitis og syfilis, samt en urinprøve for klamydia.

Sædprøven fryses i et antal strå, hvorefter et enkelt strå tøes igen, for at kontrollere at sædkvaliteten også er fin efter optøning. 

Når vi har svar på alle blodprøver og har skrevet en samlet risikovurdering, får du besked og skal herefter godkende at modtager ser risikovurderingen. Herefter er sæden klar til at kunne bruges til IVF/ICSI. 

Information til modtagerkvinden/parret Forundersøgelser

 • Modtagerkvinden skal have taget blodprøver for stofskiftet og for at udelukke HIV og hepatitis.
 • Der er ingen forundersøgelser på en evt. partner.

Gennemgang af risikovurderingen

Når alle prøvesvar er klar, indkaldes du/ I til en gennemgang af resultaterne. Når du/ I har givet skriftligt samtykke til at anvende donors sæd, kan behandlingen begynde.

IVF/ICSI-behandling

 • Ved menstruations start ringer du og tilmelder dig behandling. Fortæl du skal bruge en kendt sæddonor og at vi allerede har frosne sædstrå.
 • Du får en mødetid på din 2.eller 3. blødningsdag. Her bliver du scannet og får recept på den medicin du skal bruge. Vi lærer dig at stikke dig selv og gennemgår behandlingsforløbet.
 • Du bliver scannet igen efter 1 uge, for at kontrollere ægudviklingen. Måske skal du scannes flere gange, før vi kan planlægge, hvornår du er klar til ægløsningssprøjten og ægudtagningen.
 • Inden ægudtagningen, får du lagt lokalbedøvelse i toppen af skeden og smertestillende i en plastikkanyle i armen. Du bliver udskrevet efter 1 time. Æggene befrugtes samme dag.

Dagen efter ægudtagningen skal du starte på progesteronbehandling, som forbereder livmoderen til at modtage et befrugtet æg. Progesteronen tages i 14 dage.

2 dage efter ægudtagningen ringer du til laboratoriet

Her fortæller vi kort, hvordan de befrugtede æg har udviklet sig, og oplyser hvornår du skal komme til ægoplægning, hvilket vil være 5 dage efter ægudtagningen. Der oplægges kun et befrugtet æg. 

Hvis der er flere fine befrugtede æg, kan vi fryse disse til senere brug. Disse æg kan opbevares indtil du / modtagerkvinden fylder 46 år.

Graviditetstest efter IVF/ICSI behandling

16 dage efter ægudtagningen, skal du have taget en graviditetstest (blodprøve).

Du kan få taget graviditetsblodprøven på alle hospitaler og blodprøveambulatorier i Region H og Region Sjælland. Du vælger selv. Nogle steder skal du bestille tid. Du kan finde information om åbningstider og evt. tidsbestilling på www.regionh.dk/blodproever

Hvis du får taget prøven inden klokken 9:00, har vi svar samme dag. Når vi har svaret, ringer vi til dig.  

Hvis graviditetstesten er positiv

Får du tid til graviditetsscanning tre uger senere, hvor du vil være i 8. uge. 


Hvis graviditetstesten er negativ

 • Hvis du/ I har befrugtede æg i fryseren, kan disse anvendes efter en måneds pause.
 • Du kan tidligst starte ny behandling efter en måned, dvs ved din 2. blødning efter ægudtagningen.


Du kan læse mere detaljeret om reagensglasbehandling IVF/ICSI på vores hjemmeside www.herlevhospital.dk/fertilitetsklinik

Redaktør