Sædanalyse

Gennemgang af, hvordan du bestiller og gennemfører en sædanalyse.

INFORMATION OM SÆDANALYSE

Henvisning fra egen læge

Din læge har henvist dig til sædundersøgelse på Sædlaboratoriet, Herlev Hospital.

Tidsbestilling til sædundersøgelse på Herlev Hospital

For at kunne aflevere en sædprøve, skal du bestille tid hos Sædlaboratoriet. Læs mere om tidsbestilling på vores hjemmeside: www.herlevhospital.dk/fertilitetsklinikken

Afhentning af bæger til sædprøven

Sædprøven skal laves hjemmefra, så du skal hente et bæger til sædprøven inden din tid hos sædlaboratoriet. 

Du kan hente et bæger på ét af nedenstående adresser, mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 07.00-11.30 samt torsdag kl. 15.00-17.30.

  • Lyngby: Klampenborgvej 232, 2. sal
  • Rødovre: Rødovre Centrum 292, 1. sal, Lægegangen, Opgang H eller K

Du kan også hente et bæger i Fertilitetsklinikken på Herlev Hospital, mandag-fredag kl. 08.00-12.00 samt 13.00 – 15.00. Henvend dig i sekretariatet. 

Sådan laver du sædprøven

  • Du må ikke have haft feber på 38C eller derover de seneste 3 måneder inden afleveringen af sædprøven. 
  • Sædundersøgelsen skal foretages mindst 2 døgn (48 timer) og højest 7 dage efter forrige sædudtømmelse.
  • Der må højest gå 1 time fra sædudtømmelsen til aflevering af sædprøven på Fertilitetsklinikken. Hvis du har mere end 1 times transport, er det muligt at lave prøve i klinikken.
  • Sædprøven skal laves ved masturbation (onani). Afbrudt samleje må kun anvendes, hvis det ikke har kunnet lade sig gøre at lave en prøve ved masturbation. Ved afbrudt samleje må kondom ikke anvendes.
  • Sædudtømmelse skal foregå så fuldstændigt som muligt i det udleverede bæger. 
  • Hold prøven ved stuetemperatur og beskyt den mod sollys, indtil du afleverer den i klinikken. Bægeret skal opbevares så tæt ved kroppen som muligt, evt. i en lomme, under transport til klinikken. 
  • Bægeret anbringes sammen med den udfyldte blanket i plastposen, når du afleverer den. 

Sædundersøgelse på Herlev Hospital

Prøven skal afleveres i Fertilitetsklinikken (Borgmester Ib Juuls Vej 9) på den tid du aftalte, da du bestilte tid til sædundersøgelsen. Du skal medbringe dit sundhedskort (sygesikringsbevis). 

Tag plads i gangarealet ved skiltet med "mandetegnet" og vent til du bliver kaldt ind. 

Hvornår får du svar? 

Din læge vil have svar på undersøgelsen ca. 7 dage efter prøvens aflevering. 

SÆDUNDERSØGELSE 

Udfyld venligst blanketten inden sædundersøgelsen – og medbring den til sædundersøgelsen. 
Navn: 

CPR nummer:

1. Tidspunkt for sædudtømmelse til sædundersøgelsen
Dato: ______________ kl.:________________

2. Er der under eller efter sædudtømmelsen gået noget af prøven til spilde? 
☐ Nej      ☐ Ja 

3. Tidspunktet for forrige sædudtømmelse
Dato: ______________ kl.:_____________

4. Har du været syg indenfor de sidste 3 måneder? 
☐ Nej      ☐ Ja 

5. Har du haft feber? 
☐ Nej      ☐ Ja 
Hvis ja, hvor høj? __________ hvornår? __________ og hvor længe? ___________

6. Hvis du er blevet steriliseret, hvornår fandt operationen sted? 
_______________________________________________________________________________

7. Hvis du er blevet rekanaliseret (fået ophævet en sterilisation), hvornår fandt operationen sted? 
_______________________________________________________________________________

8. Har du fået foretaget sædanalyse tidligere på Fertilitetsklinikken, Herlev Hospital? 
☐ Nej      ☐ Ja  
Hvis ja, hvornår? _______________________________________________________________________________

Redaktør