Sæd, vejledning i bestilling fra European Sperm Bank

Her kan du læse om, hvordan du bestiller sæd fra European Sperm bank, og hvornår sædenskal bestilles.

Du skal selv bestille sæden

Hvis du /I skal i behandling med donorsæd eller donorback-up, med sæd fra European Spermbank, skal du/I selv bestille sæden direkte hos European Sperm Bank.

Det er dit/jeres eget ansvar at få bestilt sæden, da vi ellers kan risikere at mangle sæden på dagen for ægudtagning eller insemination. Når sæden er bestilt, er det klinikken, der betaler for sæden.

Du/I skal bestille sæd, hver gang du/I starter en ny behandling.

Hvornår må/skal sæden bestilles?

Sæden skal bestilles, den dag du tilmelder dig behandling.  Dette gælder både ved IVF-behandling og inseminations-behandling. 

Valg af donorsæd

Hos European Sperm Bank er der mulighed for at vælge mellem:

  • Non-contact donor (anonym eller med udvidet profil): Her er der ingen mulighed for at det kommende barn, på et senere tidspunkt, kan få yderligere oplysninger eller kontakte sæddonor.
  • Open donor (åben, har også udvidet profil): Her har det kommende barn mulighed for, fra det er 18 år, at få yderligereoplysninger om donor og evt. kontakte sæddonor via European Sperm Bank.

Procedure ved bestilling hos European Sperm Bank

Valg af donor foretages på www.europeanspermbank. com/en-int/signup/herlevh

Når du/I har oprettet en profil, har du/I 6 måneders gratis log in på siden.

Der skal altid vælges 2 donorer, da en donor ind imellem når graviditetsgrænsen på 12 graviditeter. Når du/I har valgt de 2 sæddonorer, skal du meddele dit/jeres valg via en mail til European Spermbank. Find mailen til European Spermbank på siden https://www.europeanspermbank.com/da-dk/kontakt-os

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Skriv at du/I er i behandling på Fertilitetsklinikken på Herlev Hospital.
  • Hvilken behandling skal sæden anvendes til: Insemination eller IVF.
  • Sæddonor ønsker (en 1. og 2. prioritet)
  • Den behandlede kvindes fulde navn og fødselsdato (Ikke CPR-nummer).

Når bestillingen er gået igennem, modtager du en mail fra European Spermbank med besked om, at sæden bliver sendt med næste transport til Herlev Fertilitetsklinik.

Redaktør