Rituximab

Rituximab (MabThera®) er et antistof, der ofte bliver brugt kombineret med kemoterapi. Dog kan Rituximab også bruges ved andre, godartede sygdomme. Der gives supplerende behandling for at modvirke bivirkninger.

Behandling med antistoffet Rituximab (MabThera®) bliver ofte kombineret med kemoterapi. Antistoffet bliver også givet som vedligeholdelsesbehandling efter afslutning af et behandlingsforløb samt som den eneste behandling ved nogle sygdomme.

Rituximab og immunterapi

Immunterapi er behandling med antistoffer. Antistoffer findes og dannes normalt i kroppen, hvor de udgør en del af dit immunsystem. Antistoffet Rituximab er udviklet til at finde kræftcellerne og ødelægge dem. Dette er muligt, fordi kræftcellerne ved din sygdom har et særligt kendetegn på cellernes overflade, der adskiller dem fra mange andre celler i kroppen. Når Rituximab binder sig til cellen, går cellen til grunde.

Du kan godt modtage denne patientinformation uden at være kræftpatient, da Rituximab også gives ved godartede sygdomme.

Behandlingsforløb

Hvor ofte og hvor mange gange du skal have Rituximab, afhænger fuldstændig af din sygdom og den øvrige behandling. Information om dette får du derfor ved samtalen med lægen og sygeplejersken.

Du skal være forberedt på, at en behandling kan udsættes, hvis din tilstand eller blodprøver ikke tillader ny behandling. Dette tager din læge stilling til fra gang til gang.

Sådan gives behandlingen

Behandling med Rituximab bliver normalt givet klinisk. Det vil sige, at du går hjem samme dag.

Rituximab bliver givet som væske ind i en blodåre (infusion). Første gang, du skal have Rituximab, tager det cirka 3 ½ - 4 timer at give dig infusionen. Du får første gang en meget lille dosis til at starte med, da antistoffet kan udløse en allergisk reaktion. Hastigheden bliver øget gradvist så din krop kan vænne sig til stoffet lidt efter lidt.

Sygeplejersken holder bl.a. øje med din temperatur, puls og blodtryk, for at se om du kan tåle på behandlingen.

Ved de efterfølgende behandlinger vil du som regel kunne få behandlingen hurtigere.

Rituximab som indsprøjtning

Behandling med Rituximab kan ved nogle sygdomme gives som en indsprøjtning under huden. Lægen vil informere dig, hvis det er en mulighed for dig.

Ofte gives Rituximab sammen med kemoterapi, og derfor kan den samlede behandlingstid i klinikken kan være længere.

Sådan forløber dagen

 • Om morgenen ankommer du til Afdeling for Blodsygdomme, hvor du får taget blodprøver.
 • Så snart der er svar på blodprøverne og lægen har vurderet, at du er klar til behandling, bliver medicinen blandet op i væske på hospitalets apotek.
 • I ventetiden får du udleveret tabletterne Paracetamol (Panodil®) samt Clemastin (Tavegyl ®) og eventuelt Prednisolon, der forebygger en allergisk reaktion. Disse tabletter skal du skal tage cirka ½ - 1 time inden infusionen.
 • Du får ligeledes lagt en tynd plastikslange (venflon) ind i en blodåre på armen, medmindre du allerede har et centralt venekateter. Hvis det er tilfældet, kontrollerer sygeplejersken at kateteret fungerer og ligger korrekt.
 • Medicinen gives via en medicinpumpe, der sikrer, at du får medicinen med den korrekte hastighed.
 • Din venflon bliver fjernet igen af sygeplejersken, inden du går hjem.

Indsprøjtning af Rituximab

Selve indsprøjtningen med Rituximab varer 5-6 minutter, herefter bliver du observeret i mindst 15 minutter, inden du kan gå fra afdelingen. Indsprøjtningen får du i maveskindet.

Bivirkninger

Bivirkninger er ikke-tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne men kan være alvorlige. I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig, efter at behandlingen er afsluttet - eventuelt flere år efter.

Allergisk reaktion

Bivirkningerne ved immunterapi udløses især af den overfølsomhedsreaktion, der kan opstå. Den medicin du får inden behandlingen vil oftest forhindre en sådan reaktion.

Oplever du nogen af de nedenfor nævnte bivirkninger, mens du får stoffet, skal du STRAKS fortælle det til personalet. Du må ikke vente og tænke, at det nok går over af sig selv. Lægen og sygeplejersken kan så behandle dig og forhindre at reaktionen udvikler sig. Ofte vil bivirkningerne forsvinde, hvis du får medicinen indgivet langsommere.

Du kan få gener som:

 • Kløe
 • Snue
 • Irritation i øjne og hals
 • Udslæt
 • Kvalme

Hvis overfølsomheden bliver lidt mere udtalt, kan du f.eks. få:

 • Kulderystelser
 • Åndenød
 • Hjertebanken
 • Kvalme og opkastning
 • Smerter i muskler og led
 • Feber
 • Fald i blodtrykket

Skulle du mod forventning få en udtalt overfølsomhedsreaktion, kan du måske have behov for at blive på afdelingen til næste dag.

Infektion

Undersøgelser har vist at Rituximab i sig selv ikke giver øget risiko for infektion, men da det ofte bliver givet sammen med kemoterapi, kan du alligevel have øget risiko for at få infektioner.

Inden du får den 1. behandling vil du altid blive undersøgt for leverbetændelse (hepatitis B og C) ved en blodprøve, da Rituximab kan få en eventuel hvilende infektion til at blusse op igen. Hvis du er klar over at du har, eller har haft leverbetændelse, er det vigtigt du oplyser lægen om det, fordi det kan have betydning for din behandling og kontrol.

Rituximab kan af ukendte årsager påvirke knoglemarven, give midlertidigt nedsat antal hvide blodlegemer og/eller nedsat antal blodplader. Det kan medføre svækkelse af dit immunforsvar og/eller let øget risiko for blødninger. Din læge vil fortælle dig, om du kan fortsætte med behandlingen Rituximab. Er dit immunforsvar nedsat, kan det ofte behandles med en daglig indsprøjtning af en vækstfaktor (Neupogen®) i en periode.

Lokal reaktion i huden efter indsprøjtning

Du kan få en lokal reaktion i huden, der hvor medicinen er sprøjtet ind. Det kan være smerter, hævelse, blå mærker, blødning, rødme, kløe eller udslæt.

Supplerende behandling

For at nedsætte bivirkningerne ved behandlingen, får du forskellige former for understøttende behandling.

Tablet Clemastin (Tavegyl®)

Antihistamin, som forebygger at du får en overfølsomhedsreaktion af immunterapien. Du tager tabletten op til 1 time før behandlingens start. Vær opmærksom på at antihistamin kan virke sløvende.

Tablet Paracetamol (Panodil®)

Forebygger at du får en forbigående temperaturstigning af immunterapien. Du tager tabletten op til 1 time før behandlingens start.

Tablet Prednisolon (binyrebarkhormon)

Gives kun til nogle patienter. Forebygger at du får en overfølsomhedsreaktion af immunterapien. Du tager tabletten op til 1 time før behandlingens start.

Tiden hjemme mellem behandlingerne

Hvis du kun får behandling med Rituximab, vil du sandsynligvis kunne have en hverdag som du plejer.

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. Det er ikke tiden til slankekur, så længe du bliver behandlet for din sygdom
 • Sørg for frisk luft og daglig motion
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en middagslur

Du kan læse mere i patientinformationen ”Medicinsk kræftbehandling”.

Redaktør