Rituximab - Behandling med (Klinik 2)

Rituximab er immundæmpende medicin tilbehandling af nyresygdom. Her finder du information om, hvordan behandlingenforegår.

Hvordan virker Rituximab?

Ved flere nyresygdomme skades nyrerne på grund af overaktivitet i kroppens immunsystem.

Det viser sig ved enten:

  • At kroppens immunsystem danner antistoffer, som er rettet mod nyrevævet eller
  • At kroppens hvide blodceller laver betændelse i nyrevævet.

Det kan derfor være nødvendigt at behandle med immundæmpende medicin Rituximab hæmmer de celler, der producerer antistofferne.

Hvordan foregår behandlingen?

Rituximab gives intravenøst (ind i blodet) i vores klinik.

Det gives typisk to gange med 14 dages mellemrum. Den første behandling tager 6-7 timer og den anden er som regel kortere.

½-1 time før Rituximab gives, får du medicin mod allergiske reaktioner, da Rituximab kan udløse en allergisk reaktion. Senest 1 uge før du skal modtage behandlingen, skal du have taget blodprøver.

Du får lagt et lille kateter i blodåren på hånden, hvor medicinen skal gives igennem.

Under behandlingen vil du blive observeret tæt med måling af blodtryk og puls.

Når medicinen er givet, skal du forblive i Dagklinikken min 1 time til observation.

Medbring gerne læsestof og en madpakke, som du kan spise under behandlingen.

Bivirkninger

Bivirkninger er uønskede eller utilsigtede virkninger af medicinen, og alle lægemidler har bivirkninger. Det er ikke alle, der oplever bivirkninger ved behandling. Nogle bivirkninger vil være forbigående. Det betyder, at de aftager eller forsvinder helt med tiden.

Mulige bivirkninger ved behandling med Rituximab

  • Allergisk reaktion i form af feber, kløe, nældefeber i forbindelse med indgivelse af medicin
  • Øget risiko for infektioner
  • Manglende evne til at producere antistoffer og deraf følgende øget infektionsrisiko med behov for behandling med antistoffer regelmæssigt.
  • Hjernebetændelse (PML)

Øvrige oplysninger

På grund af den øgede risiko for infektioner skal du opstarte behandling med forebyggende antibiotika (Baktrim) samtidig med, at du får den første behandling. Den forebyggende antibiotika skal vanligvis tages i 6 måneder.

Du får udleveret Batrim i Afdeling for Nyresygdomme.

Du kan læse mere om Rituximab på www. min.medicin.dk

Redaktør