Revlimid og Dexamethason - behandling af myelomatose

Myelomatose kan behandles med stofferne Revlimid og Dexamethason, som har til formål at hæmme kræftcellernes vækst. Behandlingen gives i serier af 4 uger og kan medføre en række bivirkninger.

Behandling

I behandlingen indgår der 2 stoffer. Da stofferne kan have forskellige navne, er de øvrige navne skrevet i parentes:

 • Revlimid (Lenalidomid)
 • Dexamethason (binyrebarkhormon

Revlimid og Dexamethason hæmmer kræftcellernes vækst på forskellig måde. Ved at få en kombination af begge stoffer, opnår du en bedre virkning på din sygdom.

Behandlingsforløbet

Du tager behandlingen derhjemme i serier, og 1 serie varer 28 dage (4 uger). Hvor mange serier du skal have afhænger af, hvordan behandlingen har virket på din sygdom, og hvordan du tåler behandlingen.

Lægen og sygeplejersken fortæller dig om dit konkrete behandlingsforløb.

Undersøgelser i behandlingsforløbet

I løbet af behandlingen vil du jævnligt få taget blodprøver, for at se hvordan behandlingen virker. Samtidig er blodprøverne også med til at vise, hvordan du tåler behandlingen.

Sådan får du behandlingen

Revlimid

Du skal tage Revlimid som kapsler hver dag i 21 dage efterfulgt af 7 dages pause.

Du skal tage Revlimid om morgenen og helst på nogenlunde samme klokkeslæt hver dag. Hvis din dosis Revlimid består af flere kapsler per dag, skal du tage alle kapslerne på én gang. Du må altså ikke fordele dem ud over dagen.

Kapslerne må ikke knuses eller tygges. De skal synkes hele sammen med rigeligt vand og gerne i forbindelse med morgenmaden.

Hvis du glemmer at tage Revlimid om morgenen, og der er gået mere end 12 timer, når du opdager det, må du ikke tage medicinen. Du skal i stedet springe Revlimid over den dag. Den efterfølgende morgen skal du blot tage den normale dosis.

Dexamethason

Du skal tage Dexamethason som tabletter på bestemte dage i en behandlingsserie; dag 1, dag 8, dag 15 og dag 22.

Du skal tage Dexamethason om morgenen, da medicinen kan medføre rastløshed og opstemthed. Du kan derfor få problemer med at sove, hvis du tager Dexamethason senere på dagen. Tag gerne Dexamethason sammen med morgenmaden.

Bivirkninger

Bivirkninger er utilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige men ikke alvorlige. Andre er sjældne men kan være alvorlige.

Du skal tale med personalet, hvis du oplever bivirkninger under behandlingen. Vi kan hjælpe dig med at lindre disse bivirkninger. Hvis bivirkningerne er alvorlige, kan lægen i samråd med dig nedsætte dosis, afbryde behandlingen midlertidigt eller vælge at stoppe behandlingen.

Bivirkninger ved Revlimid

Træthed

Du kan opleve en træthed, der ikke forsvinder trods hvile og en god nattesøvn.

Hvad kan du selv gøre for at afhjælpe træthed:

 • Hold flere små hvilepauser i løbet af dagen.
 • Sørg for at få frisk luft og gå små ture.
 • Sørg for let adspredelse i din hverdag.
 • Bed familie og venner om hjælp til praktiske gøremål.

Infektion

Du kan få feber, fordi du er i større risiko for at få infektion. Det er derfor altid en god idé at måle din temperatur, hvis du føler dig varm, utilpas, begynder at fryse over kort tid eller får kulderystelser. Kontakt afdelingen, hvis du får over 38,5°C i temperatur. Du skal måske have behandling med antibiotika for infektion.

Hvad kan du selv gøre for at undgå infektioner:

 • God håndhygiejne – vask hænder efter toiletbesøg og før måltider.
 • Undgå nær kontakt med personer, som f.eks. har feber, er meget forkølede, eller har influenza.

Lav blodprocent

Du kan have øget risiko for blodmangel i perioder af din behandling.

Blodmangel kan give bleghed, hovedpine, svimmelhed, hævede ben, og gøre dig kuldskær.

Hvis du mangler blod, kan du få åndenød og hjertebanken. Hvis det sker, skal du kontakte afdelingen, så du eventuelt kan få en blodtransfusion.

Hvad kan du selv gøre for at mindske generne ved blodmangel:

 • Undgå større fysisk anstrengelse.
 • Rejs dig forsigtigt, så du ikke falder.

Blødning

Du kan have øget risiko for at få blødning i perioder af behandlingen, og du skal måske have transfusion med blodplader.

Hvis du får en eller flere af følgende gener, skal du kontakte afdelingen:

 • Blødning fra næse eller mund(ved tandbørstning).
 • Blod i afføring eller urin.
 • Mange små røde prikker, specielt på benene.
 • Mange blå mærker i huden.

Hvad kan du selv gøre for at undgå blødning:

 • Brug en blød tandbørste.
 • Brug elektriske barbermaskine i stedet for barberblade.
 • Tag ikke ”gigtpiller” (Ibuprofen®, Todolac®) eller medicin, der indeholder acetylsalisylsyre (Kodimagnyl®, Treo®), da de øger risikoen for blødninger og i øvrigt belaster nyrerne.
 • Undgå kraftig fysisk anstrengelse.
 • Du bør ikke drikke alkohol, hvis dit blodpladetal er lavt, da alkohol kan forstærke blødning.
 • Undgå forstoppelse.

Blodprop i ben eller lunger

Behandling med Revlimid® kan medføre en øget risiko for blodpropper i ben eller lunger. For at mindske risikoen for dannelse af blodprop skal du have medicin, som fortynder blodet, mens du er i behandling med Revlimid®. Fortæl din læge, hvis  du tidligere har haft blodpropper.

Hvis du oplever tegn på blodprop, er det vigtigt, at du kontakter afdelingen:

 • Blodprop i benet kan vise sig ved øm hævelse af det ene ben. Der kan være smerter i benet, især ved gang.
 • Blodprop i lungen kan give gener som feber, smerter i brystet, hoste, åndenød og (sjældent) ophostning af rødeligt slim.

Hvad kan du selv gøre for at mindske risikoen:

 • Hold dig i bevægelse, gå jævnligt ture og lignede.
 • Sid ikke i timevis med benene i ro/i samme stilling.
 • Drik 2 - 3 liter væske hver dag for at holde blodet tilpas fortyndet.

Kløe og udslæt

Du kan få tør hud, kløe og udslæt på kroppen af Revlimid®.

Hvad kan du selv gøre for at modvirke tør hud og kløe:

 • Smør huden med ikke-alkohol baseret fugtighedscreme.
 • Brug beklædning af bomuld på steder, hvor huden er mest generet.
 • Undgå at tage bad i meget varmt vand.

Forstoppelse

Revlimid® kan give lettere utilpashed i maven og tendens til forstoppelse. Det kan være nødvendigt for at anvende et afføringsmiddel regelmæssigt. Afføringsmidler kan købes på apoteket uden recept (fx Picolondråber® eller Movicol-pulver®.)

Hvad kan du selv gøre for at holde maven i gang:

 • Drik rigeligt med væske, gerne 2-3 liter hver dag.
 • Hold dig i bevægelse.
 • Spis fiberrig mad, f.eks. frugt og grønt, hvedeklid, tørrede frugter i form af svesker, abrikoser og rosiner eller hørfrø.

Undgå graviditet

Revlimid® medfører risiko for fosterskader. Derfor gælder følgende:

Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder:

 • Du må ikke blive gravid under behandlingen med Revlimid® og i mindst 12 uger efter afslutning af behandlingen.
 • Hvis du er steriliseret, skal du alligevel anvende prævention.
 • Hvis en menstruation udebliver, skal du straks kontakte afdelingen.

Hvis du er mand:

 • Du må ikke gøre din partner gravid, mens du er i behandling med Revlimid® og i mindst 12 uger efter afsluttet behandling.
 • Revlimid® er til stede i sæd, og du skal derfor anvende kondom, selvom du evt. er steriliseret.
 • Hvis du har planer om at få et barn senere, bør du overveje sæddeponering før behandling med Revlimid®, da stoffets langtidsvirkning på sæd endnu er ukendt.

Revlimid® kan endvidere nedsætte lysten til seksuelt samvær hos både mænd og kvinder og/eller evnen til at få rejsning hos mænd. Tal med lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever disse problemer.

Du må ikke donere blod eller sæd, mens du er i behandling med Revlimid®.

Andre bivirkninger ved Revlimid®

De fleste oplever mere træthed og manglende energi, og enkelte patienter decideret sløvhed og døsighed. Andre bivirkninger kan være almen utilpashed, mundtørhed, ophobning af væske i kroppen (kan vise sig ved hævede ben eller vægtstigning). Nogle patienter kan opleve svimmelhed eller humørændringer. En anden bivirkning er kramper i læggen i benene eller måske generelle muskelkramper andre steder i kroppen.

Bivirkninger ved Dexamethason

Bivirkningerne afhænger af hvor høj dosis Dexamethason du får og hvor længe du får Dexamethason. Jo højere dosis og i jo længere tid, jo større er risikoen for at du får bivirkninger.

Svie og ubehag i maven

Dexamethason kan give svie og ubehag øverst i maven. Kontakt afdelingen, hvis du oplever sure opstød eller halsbrand.

Sukkersyge

Dexamethason kan medføre stigning i blodsukkeret, hvilket betyder, at du kan have fået midlertidig sukkersyge. Sukkersygen forsvinder oftest efter endt behandling.

Hvis du pludselig begynder at blive meget mere tørstig end ellers og har hyppigere vandladning, skal du kontakte afdelingen.

Humør

Når du får Dexamethason, kan du opleve, at du bliver mere energisk og i opstemt humør. Du kan også føle dig rastløs, modløs og nedtrykt. Enkelte kan få en egentlig depression.

Fortæl personalet, hvordan du føler dit humør er, da de kan hjælpe dig med samtaler, råd og vejledning.

Øget appetit

Dexamethason øger appetitten hos mange patienter.

Infektion

Dexamethason sænker legemstemperaturen ”kunstigt” i de dage, du får denne medicin. Vær derfor ekstra opmærksom på tegn på infektion, som f.eks. utilpashed, hoste eller kulderystelser de pågældende dage.

Ophør med Dexamethason

Du kan blive lidt utilpas i dagene efter, at du er holdt op med Dexamethason. Det kan f.eks. vise sig ved generel utilpashed, træthed, ledsmerter, energiløshed, lettere nedtrykthed eller rysten på hænderne.

Det er vigtigt, at du oplyser lægen eller sygeplejersken om de bivirkninger, du får i forbindelse med behandlingen, så vi kan forsøge at forebygge eller afhjælpe dem.

Spørgsmål

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen.

Kontakt altid Afdeling for Blodsygdomme ved:

 • Temperaturstigning over 38,5°C
 • Andre tegn på infektion
 • Blødning
Redaktør