Registrering ved optagelse af hjerterytme med holter-optager (Registreringsskema)

Information om Holter-optager, og skema til registrering ved optagelse af hjerterytme.

Holter-optager

Du har fået påsat en holter-optager, der skal registrere din hjerterymte over en længere periode. Optageren registrerer din hjerterytme hele tiden, mens du har optageren på. Resultatet af optagelsen skal sammenholdes med dine eventuelle symptomer, fx svimmelhed, åndenød, hjertebanken, uro, brystsmerter, nærbesvimelser, ekstraslag m.m.

Hvis du får symptomer:

  1. Tryk på den grønne knap, du får vist ved påsætningen af holter-optageren.
  2. Noter dato, tidspunkt, symptom og aktivitet på det skema, du får udleveret af sygeplejersken, når du kommer og får sat holter-optageren på.

Navn og CPR______________________________________________________

Holter-optager påsat d./kl. Holter-optager tages af d./kl.:
____________________________ ______________________________________

Registreringsskema

Dato

Kl.

Symptomer og aktivitet

   
   
   
   
   
   

Har du under optagelsen oplevet de vanlige symptomer? Ja_____ Nej _____

Redaktør