Reaktionstid, måling af (CRT-test)

Du er indkaldt til en undersøgelse, hvor vi måler, om din leverfunktion har påvirket din reaktionstid i hjernen.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at måle din reaktionstid og afklare, om du evt. har hepatisk encefalopati (HE), som er en hjernepåvirkning,
der skyldes nedsat leverfunktion.

Hvor foregår testen

Testen foregår på Herlev Hospital, Mave-, Tarm- og Leversygdomme, klinik 1, Borgmester Ib Juuls Vej 71, opgang 9, 4. etage, R1.

Forberedelse

Du må ikke have indtaget beroligende eller sløvende medicin inden testen.

Testen

Selve testen foregår på den måde, at du får et sæt høretelefoner på, hvori der kommer et lydsignal.

Du skal trykke på en knap, hver gang der kommer et signal. Din opgave er at ”slukke” for bip-lyden, så hurtigt du kan. Ved hjælp af en tilkoblet computer beregnes en værdi for, hvor hurtigt du reagerer.

Inden selve testen begynder, får du lov at varme op med et antal testlyde, så du har et godt indtryk af, hvad testen går ud på.

Selve testen tager cirka 10 minutter. Det er vigtigt, du er fuldt koncentreret fra start til slut.

Særlige hensyn

Det er vigtigt ikke at blive forstyrret under undersøgelsen, så evt. mobiltelefon skal slukkes. Hvis du har pårørende med, vil vi bede om, at de venter udenfor under undersøgelsen.

Svar

Svaret på testen får du med det samme, og det gives videre til din patientansvarlige læge.

Er svaret udenfor normalområdet kan det have betydning for din dagligdag. Vi vil rådgive dig om både behandlingsmuligheder og evt. forholdsregler, du bør tage.

Du vil også blive tilbudt en gentagelse af testen efter 4-6 uger, hvis det vurderes relevant.

Redaktør