Radioaktiv jodbehandling af sygdomme i skjoldbruskkirtlen

Radioaktiv jodbehandling hæmmer hormonproduktionen i skjoldbruskkirtlen.

Om radioaktiv jodbehandling

Dit stofskifte reguleres i skjoldbruskkirtlen, der sidder foran på halsen (under adamsæblet). Hvis skjoldbruskkirtlen producerer for meget hormon (for højt stofskifte), eller hvis kirtlen er for stor (struma), kan det være nødvendigt at behandle med radioaktivt jod.

Radioaktivt jod optages i skjoldbruskkirtlen og hæmmer cellerne i kirtlen, så hormonproduktionen bliver nedsat og størrelsen mindskes.

Hvornår virker behandlingen?

Virkningen af behandlingen kan gradvist ses i løbet af nogle måneder. De fleste patienter kan nøjes med én behandling, mens enkelte må have gentaget behandlingen.

Forberedelse til behandlingen

Du skal holde pause med dine stofskiftetabletter:

Fra søndag før jodbehandlingen d. ______

Til onsdag efter jodbehandlingen d. ______

Begge dage er inklusiv.

Det er vigtigt, at du undlader at tage vitaminpiller med jod og naturmedicin i ugerne op til behandlingen.

Kvinder må ikke være gravide på behandlingstidspunktet. Hvis der er sandsynlighed for graviditet udføres graviditetstest.

Hvor og hvornår foregår behandlingen?

Behandlingen foregår på Nuklearmedicin 1. Borgmester Ib Juuls Vej 71, opgang 9, 4. etage, Q3. Herlev Hospital.

Mødetid:

__________ dag d. ________ / _________ kl. ____________

Hvordan foregår behandlingen?

Den radioaktive jod gives som en kapsel, der sluges. Dosis kan være forskellig og udmåles til hver enkelt patient. Dosis kan være på 200, 400 eller 600 MBq. Behandlingen er bestilt hjem til dagen og kan ikke gemmes. Det er vigtigt, at du møder op - eller aflyser i god tid. 

Er der bivirkninger ved behandlingen?

Der er sjældent bivirkninger ved behandlingen, men enkelte patienter kan opleve:

  • For lavt stofskifte. Dette sker oftest inden for det første år efter behandlingen, men kan indtræde senere. Derfor kontrollerer vi dit stofskifte efter radioaktiv jodbehandling. Lavt stofskifte behandles effektivt med tabletter, der indeholder stofskiftehormon.
  • Let ømhed på halsen. Ømheden svinder i løbet af et par uger.
  • Gener fra øjnene. Herunder kløe, hævelse, tåreflod og smerter. Hvis du får symptomer fra øjnene, skal du kontakte Hormon og Stofskiftesygdomme, klinik 1. Uden for klinikkens åbningstid kan du kontakte Akuttelefonen 1813.
  • Opblussen af højt stofskifte. Du vil blive behandlet med medicin eller fornyet radioaktiv jodbehandling eller medicinsk behandling

Forholdsregler efter behandlingen

Efter behandlingen vil du i en kort periode udsende stråling fra skjoldbruskkirtlen til omgivelserne. Der er derfor et række forholdsregler som du skal følge. Hvilke regler du skal følge, afhænger af den dosis, du har fået.

De første to døgn efter behandlingen, skal du være særlig opmærksom på din urin, da den radioaktive jod udskilles med denne.

Vær derfor opmærksom på:

  • Vandladning må kun foregå på toilet med skyl
  • Vandladning skal foregå siddende – også for mænd
  • Hænderne skal vaskes grundigt efter hvert toiletbesøg
  • Vasketøj, hvorpå der kan være urin, skal vaskes så hurtigt som muligt

Samvær med andre mennesker

Følgende tabel giver et overblik over, hvilke forholdsregler du skal tage for at undgå unødig bestråling af andre mennesker. Under den radioaktive dosis du skal have, kan du se, hvor mange dage forholdsreglerne gælder for dig.

Radioaktiv dosis MBq ca.200400600

Undgå børn på skødet og tæt kontakt med spædbørn og gravide

0 dage4 dage6 dage
Undgå at sove i samme rum som børn0 dage4 dage6 dage
Undgå at sove tættere end 2 meter fra personer under 60 år0 dage2 dage2 dage
Undgå offentlige/større forsamlinger (biografer mm.)0 dage2 dage3 dage
Undgå brug af offentlige transportmidler over 1 times varighed*0 dage1 dag1 dag
Undgå at gå på arbejde, hvis det indebærer kontakt med gravide og børn under 15 år0 dage4 dage6 dage
Undgå at gå på arbejde, hvis det indebærer kontakt med andre mennesker**0 dage2 dage2 dage

 

Forholdsregler ved rejse til udlandet

Generelt gælder det, at du ved udenlandsrejser skal kontakte din rejseforsikring og orientere forsikringen om, at du har fået behandling (ny/ændret medicin, operation, anden behandling som fx. radioaktivt jod) - hvis dette er inden for 2 måneder forud for din rejse. 
Rejseforsikringen tager så stilling til, om de vil give dig forhåndsgodkendelse. Har du ikke en sådan og bliver syg i udlandet, kan du risikere selv at skulle betale for behandling og hjemtransport. 

Hvis du skal med fly (og dermed gennem security) inden for 3 måneder efter radiojodbehandling, udleverer vi på anmodning, skriftlig dokumentation for, at du har fået behandling. 
Der er nogle steder i verden, hvor der i security undersøges for stråling. Det er aktuelt kun få steder - men vi er ikke bekendt med præcis, hvor dette foregår, hvorfor vi anbefaler, at alle medbringer en sådan skrivelse. 

*Ingen begrænsning for privat transport uden gravide og børn
**Hvis arbejdet ikke indebærer kontakt til andre mennesker, er sygemeldning ikke nødvendigt 

Graviditet

Kvinder må ikke blive gravide de første 4 måneder efter behandlingen, og mænd må ikke gøre kvinder gravide.

Amning

Amning bør ikke fortsætte efter radioaktiv behandling.

Kontrol efter behandlingen

Skjoldbruskkirtlens produktion af stofskiftehormon kontrolleres regelmæssigt med blodprøver.

Din næste kontrol af blodprøver er:

__________ dag d. ________ - __________ kl. ___________

Blodprøverne tages i Afdeling for Prøvetagning. Borgmester Ib Juuls Vej 73. Opgang 7, 4. etage (M1), Herlev Hospital eller andet sted efter aftale.  

Du får svar på dine blodprøver i Hormon og Stofskiftesygdomme, klinik 1:

_____ dag d. _____ /_____ kl. _____

Du skal genoptage evt. medicinsk behandling med dine stofskiftetabletter:

_____ dag d. _____ /_____

Redaktør