Prostatakræft, lindring og fremtiden

Information om hvilke hjælpemidler og gode råd til prostatakræft du kan bruge til lindring i fremtiden.

Mere fokus på symptomer

At have en kræftsygdom kan være et længere forløb, og du er nu nået til en fase i dit sygdomsforløb, hvor behandlingen i højere grad rettes imod de symptomer, du har eller kan få i forbindelse med din kræftsygdom. Derfor vil vi fremover have mere fokus på, hvordan du har det og mindre på blodprøver og skanninger, som du tidligere har været vant til.

Hjælp øger din livskvalitet

Det kan være meget forskelligt, hvordan og hvor hurtigt prostatakræft udvikler sig, og hvilke gener du vil opleve. Erfaring viser, at tidlig hjælp og støtte kan være med til at gøre forløbet lettere og dermed øge livskvaliteten både hos dig og dine pårørende. Det er derfor vigtigt, at du og dine pårørende ved, hvilke muligheder der findes, og hvor I kan få den rette hjælp.

Egen læge

Vi anbefaler, at du tager en samtale med din egen læge om hans/hendes rolle i dit fremtidige sygdomsforløb. Mange praktiserende læger har erfaring med f.eks. smertebehandling og kan afhjælpe mange af de symptomer, du oplever. Det kan f.eks. være kvalme, appetitløshed, forstoppelse og træthed. Din praktiserende læge kan også være god at tale med omkring tanker og bekymringer, der kan opstå i forbindelse med din kræftsygdom.

Hjemmesygeplejersker og hjemmehjælp

Hjemmesygeplejerskerne i din kommune kan hjælpe dig og dine pårørende i dit eget hjem.

Det er derfor en fordel at få etableret en kontakt, også selv om du ikke selv synes, at du har behov lige nu. Så er det nemmere den dag, du måske får et behov.

Hvis du har behov for hjælp til etablering af kontakt, kan sygeplejerskerne i Afdeling for Urinvejssygdomme hjælpe dig med dette.

Specialiseret hjælp

Hvis dine symptomer med tiden bliver mere komplekse, kan der være behov for en mere specialiseret hjælp. Denne hjælp kan man få fra en Palliativ afdeling. Her lægges der vægt på at behandle og lindre de symptomer, du har, så du på trods af din sygdom oplever bedst mulig livskvalitet. Det kan dreje sig om støtte fra læge, sygeplejerske, psykolog, præst, fysioterapeut, diætist og andre faggrupper.

Kontakten til en Palliativ afdeling kræver en henvisning, som din egen læge eller Afdelingen for Urinvejssygdomme kan hjælpe dig med.

Tilskud og hjælpemidler

Som kræftpatient kan du være berettiget til diverse tilskud og hjælpemidler. Det kan f.eks. være til medicin, psykologsamtaler eller orlov til pårørende. På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du læse mere om dine rettigheder. Se under afsnittet ”Hjælp og Viden”.

Få styr på dine praktiske og juridiske forhold

At leve med uhelbredelig kræft kan sætte mange følelser og tanker i gang og give usikkerhed. Det kan for nogle være godt at få struktur og klarhed over ens nærmeste fremtid og få taget hånd om forhold, som er vigtige for dig. Det kan f.eks. være boligforhold, testamente og økonomi.

Det kan give ro for dig og dine nærmeste, også selv om det kan være svært for jer at tale om det.

Bed om hjælp

Det opleves ofte som en udfordring at bede om og modtage hjælp, hvis man hele livet har været vant til og sat en ære i at klare sig selv. Mange vil sikkert gerne hjælpe og støtte dig, men de har brug for, at du siger til og fortæller, hvad du har brug for. Det er derfor vigtigt, at du ikke er tilbageholdende med at bede om hjælpen.

Ved nye smerter

Du skal være ekstra opmærksom på, hvis du får nye smerter, eller dine kendte smerter ændrer sig væsentligt. Det kan være tegn på, at kræften udvikler sig. Særligt hvis dine smerter stråler ned i benene, og du oplever føleforstyrrelser eller gangbesvær, skal du altid reagere og kontakte egen læge, Afdelingen for Urinvejssygdomme eller 1813 uden for åbningstid.

Din kontaktafdeling

Du vil gennem hele dit forløb være tilknyttet Afdelingen for Urinvejssygdomme, klinik 1 på Herlev Hospital. Det betyder, at du til enhver tid kan tage kontakt, hvis du oplever behov eller problemer, som du gerne vil have vores hjælp eller støtte til.

Redaktør