Prostatakræft, knogleskørhed og Prolia

Du kan få knogleskørhed i forbindelse med prostatakræft. Prolia er et lægemiddel, der kanmindske og udskyde nedbrydningen af knoglerne.

Hvad er knogleskørhed?

Ved knogleskørhed er mængden og styrken af knoglevævet væsentlig nedsat.

Knoglevæv er levende væv, og hvert år udskifter kroppen ca. 10 % af knoglevævet. Gammelt knoglevæv nedbrydes og erstattes af nyt væv på samme sted.

Knoglevævet opnår maksimal styrke i 30 års alderen. Med stigende alder mister både mænd og kvinder knoglevæv.

Kønshormoner og især det kvindelige kønshormon østrogen har stor betydning for knoglevævet. Det beskytter knoglevævet mod for stor knoglenedbrydning.

Østrogen findes hos både mænd og kvinder. Mænd omdanner det mandlige kønshormon, testosteron, til østrogen.

Hvorfor får man knogleskørhed?

Prostatakræft behandles ofte med operation, hvor det hormondannende væv i testiklerne fjernes, eller medicin, der nedsætter dannelsen af testosteron. Herved dannes mindre østrogen, og nedbrydningen af knoglerne øges.

En række andre faktorer kan også øge knogletabet. Det gælder bl.a. arvelig disposition, lav kropsvægt, nedsat fysisk aktivitet, rygning, stort alkoholforbrug, lav indtagelse af kalk og D-vitamin samt behandling med prednisolon (binyrebarkhormon) i længere tid.

Ved knogleskørhed er den ydre form af knoglerne uændret, men inde i knoglen bliver knoglevævet porøst og skrøbeligt. Man har ingen symptomer på porøse knogler og ingen smerter, så længe der ikke er opstået knoglebrud.

Knoglebrud på grund af knogleskørhed rammer hyppigst håndled, ryg og hofte.

Hvad er Prolia, og hvordan virker det?

Prolia er en ny behandling af knogleskørhed, som virker anderledes end andre behandlinger. Prolia indeholder lægemidlet Denosumab, der virker ved at hæmme dannelsen af de knoglenedbrydende celler. Herved mindsker Prolia knoglenedbrydning og knogleskørhed forebygges.

Prolia bruges til behandling af knogletab som følge af antihormon-behandling ved prostatakræft og brystkræft. Man bruger det også til behandling af knogleskørhed hos kvinder efter overgangsalderen.

Effekten af Prolia er veldokumenteret. Over 10.000 patienter har i op til 5 år deltaget i kliniske undersøgelser med Prolia.

Sammen med Prolia skal man tage tilskud af kalk og D-vitamin.

Hvordan gives Prolia?

Prolia findes som 60 mg opløsning i injektionssprøjte, og du får det som en enkelt indsprøjtning under huden hver 6. måned. Sædvanligvis er indsprøjtningen ikke forbundet med ubehag, og man kan ikke selv mærke, at behandlingen virker.

Mulige bivirkninger og forholdsregler 

Generelt er behandlingen med Prolia forbundet med få og milde bivirkninger, men som ved al medicin kan bivirkninger forekomme. Bivirkninger kan opstå når som helst i forløbet.

Grå stær kan forekomme med øget hyppighed.

Hudinfektioner og udslæt kan forekomme, men det er sjældent.

Fortæl din læge, hvis du får røde, hævede, varme eller ømme områder på huden. Du kan samtidig have feber. De ramte områder på huden sidder oftest nederst på benene.

Prolia må ikke bruges ved for lavt indhold af calcium i blodet (hypocalciæmi), allergi for Denusomab eller latex (findes i kanylehætten) og fruktoseintolerans. Forsigtighed kræves ved leversvigt, nyresvigt og dårlig tandstatus.

Undersøgelse hos tandlægen skal overvejes, inden du starter i behandling med Prolia. Det gælder især, når man har kræft, får kemoterapi eller strålebehandling, får steroider, ikke jævnligt går til tandlæge eller har tandkødssygdom. Det er vigtigt at opretholde god tandstatus under behandling med Prolia. Fortæl altid tandlægen, at du får Prolia, hvis du får tandbehandling eller skal have tandoperation.

Information til din tandlæge

Der skal tages de samme forholdsregler ved behandling med Prolia som ved behandling med højdosis Bisfosfonat.

Redaktør