Prednisolon, behandling med (Stråleterapien)

Til patienter i strålebehandling.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om strålebehandlingen.

Strålebehandling kan give bivirkninger. 

Bivirkningerne kan variere meget fra person til person. Har du i forvejen symptomer fra din sygdom, kan det være nødvendigt at behandle symptomerne med en høj dosis af binyrebarkhormon i form af tabletter med Prednisolon.

Hvis du ikke før din 1. strålebehandling er begyndt at tage Prednisolon, vil du få tilbudt Prednisolon ved strålebehandlingens start for at undgå, at du får væskeansamling i det område, der bestråles. 

Bivirkninger 

  • Opstemthed
  • Søvnbesvær
  • Uro i kroppen
  • Øget appetit
  • Øget rødme og væske i ansigtet
  • Øget mavesyre
  • Forhøjet blodsukker
  • Tørst
  • Øget vandladning

Under behandling med Prednisolon giver vi dig samtidig et middel mod øget mavesyre (Pantoprazol). Både Prednisolon og Pantoprazol skal du tage om morgenen. 

Vi måler dit blodsukker undervejs i stråleforløbet. 

Hvis du er diabetiker, skal du være særligt opmærksom på reguleringen af dit blodsukker, når du er i behandling med Prednisolon. 

Ophør af behandling med Prednisolon

Efter endt strålebehandling, skal du stoppe med at tage Prednisolon, medmindre du har aftalt noget andet med en læge fra Afdeling for Kræftbehandling. På din sidste strålebehandlingsdag følger vi op på information om Prednisolon-behandlingen. Er du indlagt, er denne afdeling ansvarlig for din Prednisolonbehandling. Hvis du efter strålebehandlingen får tiltagende smerter eller forværring af dine symptomer, skal du kontakte din egen praktiserende læge eller den afdeling, der har henvist dig til strålebehandling. 

Redaktør