Præsterne på Herlev Hospital

Du kan tale med præsterne på hospitalet om det, der fylder i dit liv.

En at tale med

Hospitalet er et sted, hvor de store ting sker. Livet forandres. Børn bliver født. Mange gennemgår sygdomsforløb, som er hårde, og vi oplever måske også, at døden kommer helt tæt på. Det kan rejse store følelser og spørgsmål i vores liv. I sådan en situation kan det være godt at tale med nogen.

Du kan tale med en præst om det, der fylder i dit liv lige nu. Præsten har tid til at lytte og hjælpe dig med at komme til rette med den nye situation. Det er altid dig, der bestemmer, hvad du vil tale om, og præsten har naturligvis tavshedspligt.

På Herlev Hospital er der to hospitalspræster. De er præster i Folkekirken, og de taler med både patienter, pårørende og personale. Du behøver ikke
være medlem af folkekirken for at tale med dem. 

Præsterne afholder efter behov også andagt på stuen, nøddåb, nødvielse mm. Du kan kontakte præsterne gennem personalet, komme forbi deres kontor, maile eller ringe til dem. 

Ønsker du at tale med din egen sognepræst eller en præst fra et andet kirkesamfund, formidler hospitalets præster også gerne kontakten.

Portrætbilleder af hospitalets præster
Matilde Nordahl Svendsen (t.v) og Ida Fonsbøl (t.h)

Center for Fordybelse og Tro

Patienter og pårørende er velkomne i hospitalets Center for 
Fordybelse og Tro. Her finder du et kirkerum, et muslimsk bederum og et neutralt samtalerum. Bederummet og kirkerummet er til ro og fordybelse. I det 
neutrale samtalerum kan man føre samtaler og drikke en kop the eller kaffe. Centeret er åbent døgnet rundt.

Du kan også komme og få en uforpligtende snak med hospitalets præster i Center for Fordybelse og Tro (Træffetider finder du i centeret). 

Gudstjenester

Der er gudstjeneste i kirkerummet tirsdage kl. 14.00 i lige uger. Gudstjenesten varer ca. 45 minutter og bliver transmitteret over internt tv, så indlagte patienter har mulighed for at følge med fra afdelingerne.

Find vej

Herlev Hospital
Center for Fordybelse og Tro
Borgmester Ib Juuls Vej 73
Opgang 7, 1. etage

Kontakt hospitalets præster 

Matilde Nordahl Svendsen
Borgmester Ib Juuls Vej 1, 
1. etage (indgang fra forhallen)
Telefon: 38 68 17 79
Fridag: fredag

Ida Fonsbøl 
Borgmester Ib Juuls Vej 1, 
1. etage (indgang fra forhallen)
Telefon: 38 68 93 96
Fridag: mandag

Du kan også sende en mail til præsterne. Læs mere om, hvordan du skriver en sikker mail på hjemmesiden: www.herlevhospital.dk/praest

 

Redaktør