Port-a-Cathnål, sådan kan du selv fjerne en

Til patienter, der selv fjerner deres Port-a-Cathnål.

Denne skriftlige information er et supplement til den mundtlige information du får om behandlingen.

Et billede af en person, der vasker hænder.
 • Undersøg at pumpen er tom.
 • Vask hænderne grundigt med vand og sæbe.
 • Gnid hænderne grundigt ind i sprit.
 • Læg de udleverede materialer op på et bord.
Et billede af to sprøjter.
 • Pak materialerne ud, og læg dem på afdækningsstykket, som vist på billedet. 
 • Tag handskerne på.
 • Tag de forfyldte saltvandssprøjter. Mens proppen er på, presser du sprøjtens stempel ned indtil du mærker et lille ”puf”. Dette gøres med begge sprøjter.
 • Skru propperne af sprøjterne, og læg dem på underlaget, uden at sprøjtens studs rører ved noget. (Hvis den rører ved noget, skal sprøjten kasseres, og du skal bruge en ny).
Et billede af, hvordan klemmen lukkes på pumpen.
 • Luk klemmen tættest på pumpen. 
Et billede af, hvordan en spritserviet skal anvendes.
 • Tag den første spritserviet, og tør selve skyllestudsens blå membran og hvide gevind grundigt af.
 • Fold den anden spritserviet ud, og læg den i din hånd. Læg skyllestudsen ovenpå, og hold fast på den.
Et billede af, at saltvandssprøjten skrues på skyllestudsen.
 • Skru den første saltvandssprøjte på skyllestudsen. Det er nemmest at gøre, hvis du har overhåndsgreb på sprøjten.
En kvinde, der holder sprøjten lodret.
 • Hold sprøjten lodret, mens du sprøjter saltvandet stødvist ind. Undlad at sprøjte de sidste ml ind. 
 • Skru den første saltvandssprøjte af studsen, og kasser den.
 • Tag den anden saltvandssprøjte, og skru den på skyllestudsen.
 • Hold sprøjten lodret, mens du sprøjter saltvandet ind i en glidende bevægelse. Undlad at sprøjte de sidste ml ind.
Et billede af en kvinde med plastre.
 • Fjern plastrene fra huden.
Et billede af porten, der trækkes ud.
 • Hold igen på porten med din ene hånd.
 • Tag fat om nålen med den anden hånd, - og tag en dyb indånding og træk nålen ud. 
 • Sæt plaster på indstiksstedet.
Et billede af en guld plastikpose, hvori materialerne ligger.
 • Læg alle de brugte materialer i den gule pose og lyn den. Læg den gule pose i den blå pose.
Et billede af en blå plastikpose, hvori den gule pose ligger.
 • Tag handskerne af, og læg dem i den blå pose. Bind en knude på den blå pose.
 • Vask hænderne grundigt med vand og sæbe.
 • Den blå pose afleveres til personalet ved dit næste besøg. 
Redaktør