Port-a-Cathnål - Heparin, sådan kan du selv fjerne en

Vejledning til patienter med Porth-a-Cath.

Denne skriftlige information er et supplement til den mundtlige information du får om behandlingen. 
 

Et billede af materialerne.
 • Vask hænderne grundigt med vand og sæbe.
 • Gnid hænderne grundigt ind i sprit.
 • Læg de udleverede materialer op på et bord.
 • Pak materialerne ud, og læg dem på afdækningsstykket, som vist på billedet.
 • Tag handskerne på.
 • Tag de forfyldte saltvandssprøjter. Mens proppen er på, presser du sprøjtens stempel ned, indtil du mærker et lille ”puf”. Dette gøres med begge sprøjter.
Et billede af, at Heparin trækkes op i sprøjten.
 • Tag hætteglasset med Heparin.

 • Sæt kanylen på sprøjten

 • Træk 2 ml Heparin op i sprøjten.

 • Skru propperne af sprøjterne, og læg dem på underlaget, uden at sprøjtens studs rører ved noget. (Hvis den rører ved noget, skal sprøjten kasseres, og du skal bruge en ny).

Et billede af, hvordan klemmen lukkes.
 •  Luk klemmen tættest på pumpen.
Et billede af, hvordan saltvandssprøjten skrues på skyllestudsen.
 • Fold den første spritserviet ud, og læg den i din hånd. Læg skyllestudsen ovenpå, og hold fast på den.
 • Tag den anden spritserviet, og tør selve skyllestudsens blå membran og hvide gevind grundigt af.
Et billede af, hvordan saltvandet sprøjtes ind.
 • Skru den første saltvandssprøjte på skyllestudsen. Det er nemmest at gøre, hvis du har overhåndsgreb på sprøjten.
Et billede af, hvordan sprøjten skal holdes lodret.
 • Hold sprøjten lodret, mens du sprøjter saltvandet stødvist ind. Undlad at sprøjte de sidste ml ind. 
 • Skru den første saltvandssprøjte af studsen, og kasser den.
 • Tag den anden saltvandssprøjte, og skru den på skyllestudsen.
 • Hold sprøjten lodret, mens du sprøjter saltvandet ind i en glidende bevægelse. Undlad at sprøjte de sidste ml ind.
 • Tag sprøjten med 2 ml Heparin, og skru den på skyllestudsen.
 • Hold sprøjten lodret, mens du sprøjter Heparinen ind.
 • Lad sprøjten blive siddende på Port-a-Cath slangen.
Et billede af plastre, der fjernes.
 •  Fjern plastrene fra huden.
Et billede af, hvordan porten trækkes ud.
 • Hold igen på porten med din ene hånd.
 • Tag fat om nålen med den anden hånd, og træk nålen ud.
 • Sæt plaster på indstiksstedet.
Et billede af en gul plastikpose, hvori materialerne skal lægges.
 • Læg alle de brugte materialer i den gule pose og lyn den. Læg den gule pose i den blå pose.
Et billede af en blå plastikpose, hvori den gule pose skal lægges.
 • Tag handskerne af, og læg dem i den blå pose. Bind en knude på den blå pose.
 • Vask hænderne grundigt med vand og sæbe.
 • Den blå pose afleveres til personalet ved dit næste besøg.
Redaktør