Port-a-Cath - Anlæggelse af centralt venekateter

Port-a-Cath består af et plastkammer, der er forbundet med en tynd plastik slange. Kateteret opereres ind i huden.

Et centralt venekateter er et plastikkammer der er forbundet med en blød plastik slange, som ligger under huden. Spidsen af plastik slangen er placeret i en stor blodåre. Det centrale venekateter du skal have lagt, kaldes Port-a-Cath.

Hvad er Port-a-Cath (PAC)

Port-a-Cath er et system, der består af et plastkammer (port), som er forbundet med en tynd slange (kateter).

Porten opereres ind øverst på brystkassen under huden, og den tynde slange føres ind i en stor blodåre, som munder ud ved hjertets højre forkammer.

Du kan se og føle en forhøjning på huden over det sted, hvor porten er opereret ind.

Port-a-Cath kan anvendes til behandling med kemoterapi, medicin, væske, blodtransfusion og til at tage prøver fra.

Anlæggelse af Port-a-Cath

På dagen, hvor du skal have anlagt Port-a-Cath møder du som anført på dit mødekort.

Af hensyn til planlægningen med Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling er du blevet bedt om at møde i god tid. Der kan derfor forekomme ventetid, hvis der er patienter, som skal behandles akut på afdelingen.

En time før anlæggelsen får du afslappende og smertestillende medicin. Da den afslappende medicin er længe i kroppen, må du ikke selv køre bil efter anlæggelsen.

I forbindelse med indgrebet får du desuden lokalbedøvende indsprøjtninger i huden på brystkassen. Der kan opstå en kortvarig svie og spænding i huden.

Under indgrebet kontrollerer bedøvelses- og operationslægen kateterets beliggenhed via gennemlysning med røntgen og efterfølgende kontrolleres placeringen også af afdeling for Røntgen og Skanning. Som regel vil du kunne tage hjem efter 6 timer.

Der kan opstå lette smerter i skulderen og omkring indstiksstedet i nogle dage efter.

Trådene fjernes efter 3 uger, enten i blodsygdomme, klinik 1 eller i Blodsygdomme, sengeafsnit 1.

Du får udleveret et implantations-bevis, som du skal fremvise ved eventuel indlæggelse på hospital.

Pleje af hud og Port-a-Cath

Ved udskrivelsen er der et plaster over porten. Du må fjerne plasteret 48 timer efter anlæggelsen. Hvis der er sivning eller blødning skal du fortsat bruge plaster.

Du skal undgå anstrengende aktiviteter i en uge efter anlæggelsen – f.eks. tunge løft over 2 kg og støvsugning. Når trådene er fjernet må du være fysisk aktiv, som du plejer, f.eks. må du gerne gå i svømmehal.

Af hensyn til heling af operationssåret, anbefaler vi, at kvinder bruger BH om dagen, indtil trådene er fjernet.

Sådan bruges Port-a-Cath

Når porten skal bruges til medicin, blodprøvetagning eller anden behandling, placeres en speciel kanyle i porten. Kanylen kan forbindes med et drop eller en sprøjte.

Før kanylen kan blive fjernet, gennemskylles den med saltvand. Hvis porten ikke bruges i længere tid, skal den gennemskylles hver 8. uge med saltvand.

Vigtigt – før anlæggelse og fjernelse af Port-a-Cath

Fjernelsen af Port-a-Cath varer ca. ½ time, og du kan umiddelbart derefter tage hjem.

Lægen fjerner Port-a-Cath, mens du er lokalbedøvet. Fjernelsen er mindre omfattende end selve anlæggelsen.

De første 24 timer efter fjernelsen, må du ikke være fysisk aktiv, men du må gerne tage brusebad 24 timer efter porten er fjernet.

Hvis du bemærker rødme, hævelse eller smerter ved porten, skal du kontakte Afdeling for Blodsygdomme

Redaktør