Plasmaseparation

Informationsmateriale om plasmaseparation.

Hvad er plasmaseparation?

Blod består af blodlegemer og plasma. Plasma er den tynde væske i blodet, hvori blodlegemerne bevæger sig. Den har en let gullig farve. Plasmaseparation er en behandling, hvor man fjerner plasma. Det fjernede plasma erstattes med donorplasma eller med en salt- og proteinholdig væske.

Hvad er formålet med at fjerne plasma?

I plasma findes blodets antistoffer. Ved sygdomme, hvor uønskede antistoffer er medvirkende årsag, er formålet med plasmaseparation at fjerne disse antistoffer.

I plasmaet befinder sig også blodets proteiner. Ved sygdomme, hvor der er for mange proteiner i plasmaet, bliver blodet for tykt til at cirkulere, og formålet med plasmaseparation er da at fjerne så meget som muligt af disse proteiner.

Behandlingen kræver adgang til blodbanen. Dette opnås med et kateter. Et kateter er et tyndt plastikrør, der under lokalbedøvelse lægges gennem huden på halsen ind i en stor blodåre.

Der hvor kateteret kommer ud af huden, oftest på siden af halsen, syes det fast til huden, så det ikke forskubber sig eller glider ud. Uden på huden vil der være to plastikslanger, der bruges til behandlingen.

Kateteret bliver liggende fra gang til gang og er beskyttet af en lille forbinding, der skiftes ved hver behandling. For at undgå infektion skal forbindingen holdes ren og tør.

Med denne patientinformation vil afdeling for Nyresygdomme kort orientere om plasmaseparationer.

Hvordan foregår behandlingen?

Selve plasmaseparationen foregår ved, at blodet passerer gennem en maskine via de to plastikslanger. I maskinen skilles en del af plasmaet fra, og resten af blodet ledes tilbage til patienten. Samtidig tilføres enten donorplasma eller erstatningsvæske i den samme mængde, som der er fjernet. Lægen afgør, hvor stor en mængde af dit plasma, der skal udskiftes, samt hvor mange behandlinger, du skal have foretaget. Behandlingen foregår i dialyse. Den varer 2- 3 timer. Der vil være en sygeplejerske tæt på dig under hele behandlingen. Under behandlingen kan du frit drikke, læse eller se tv.

Mulige komplikationer

Selve behandlingen er normalt ukompliceret og smertefri. Da der er en lille risiko for at blodtrykket kan falde, måles dit blodtryk før, under og efter behandlingen.

Hvis du mærker forandringer i form af svimmelhed, svedeture, snurren/prikken i fingrene, hænder eller omkring læberne er det vigtigt, at du fortæller det til sygeplejersken.

I de første timer efter behandlingen kan der opstå ubehag som træthed og svimmelhed. Vi anbefaler derfor, at du bliver liggende i sengen i 1 time efter behandlingen.

Redaktør