Permanent tunnelleret ascitesdræn (PTA)

Information til patienter, der får anlagt et permanent tunnelleret ascitesdræn (PTA).

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Et PTA er et dræn (kateder), som lægges ind under huden og syes fast med sting. Drænet er permanent og med tiden gror det fast under huden og skal ikke udskiftes. Et PTA kan bruges til at tømme væske i bughulen. Det bliver anlagt, når der hurtigt gendannes væske i bughulen. Med et PTA kan du selv tømme væsken i bughulen derhjemme og dermed undgå hyppige besøg på hospitalet.

Et billede af permanent tunnelleret ascitesdræn.
Permanent tunnelleret ascitesdræn.

Sådan lægges drænet

Drænet bliver anlagt med lokalbedøvelse. Dine blodprøver må maksimum være 7 dage gamle.

Den dag drænet anlægges:

  • møder du i dit afsnit til den aftalte tid.
  • får du udleveret en patientskjorte og anvist en seng.
  • bliver du kørt til ultralydsafsnittet i din seng
  • må du gerne blive fulgt af pårørende.

Risiko ved at få et PTA

Et PTA kan være indgangsport for bakterier, særligt fra din egen hudflora. Der er derfor en lille risiko for infektion.

Når drænet er lagt

Når drænet er lagt, kommer du tilbage til dit afsnit. En sygeplejerske vil holde øje med, hvor meget væske, der kommer fra drænet, og om der er nogen blødning. Hvis du har ondt, kan du få udleveret smertestillende medicin. Du vil blive udskrevet senere samme dag.

Sådan bruges drænet

En ventil på drænet sørger for, at drænet er lukket, når det ikke bruges. Der bruges et specielt skiftesæt til at tømme væske i bughulen. Plejevejledningen, som beskriver, hvordan tømningen skal foregå derhjemme, ligger i de sæt, der udleveres.

Det er individuelt, hvor ofte du skal have tømt væske. Det er vigtigt, at væsken bliver tømt, inden du når at blive generet af f.eks. åndenød eller kvalme. Inden du bliver udskrevet, udarbejder sygeplejersken en plan for, hvor hyppigt du skal tømme væsken derhjemme

Vandtæt forbinding til brusebad

Du må gerne gå i brusebad med drænet, da det er dækket med en vandtæt forbinding. Når du har haft drænet i mere end en måned, er det ikke længere nødvendigt med en forbinding, hvis kateteret er groet fast, og der ikke er rødme omkring drænet. Drænet kan da sættes fast med hudvenlig tape.

Trådene ved drænet opløser sig selv efter et par uger.

Det skal du holde øje med derhjemme

Hvis du oplever et af nedenstående symptomer, skal du kontakte dit afsnit:

  • temperatur på 38,5 grader eller derover
  • nytilkomne voldsomme smerter i maven
  • betændelse (gulligt pus) rundt om kateteret
  • hævelse, ømhed og rødme rundt om kateteret
  • hvis kateteret ikke virker, selvom du føler, at din mave er udspilet.

Tømning og skiftesæt

Nogle patienter og pårørende foretrækker at blive oplært i selv at tømme væske fra bughulen, og andre ønsker hjælp fra hjemmesygeplejen. Hvordan du ønsker at gøre det, aftaler du undervejs med din hjemmesygeplejerske. En sygeplejerske fra Afdeling for Kræftbehandling vil efter aftale ringe til dig og sørge for, at materialerne bliver sendt hjem til dig.

Redaktør