Permanent dialysekateter, fjernelse af

Da du har fået tid til at få fjernet dit permanente dialysekateter, vil vi kort orientere dig om,hvordan det foregår.

Forberedelse til indgrebet

Er du i behandling med blodfortyndende medicin, vil du i indkaldelsesbrevet blive informeret om, hvordan du skal forholde dig til dette. Det er ikke nødvendigt at faste inden indgrebet.

Hvordan foregår indgrebet?

Indgrebet tager ca. 30 minutter og foregår i lokalbedøvelse på operationsgangen.

Da kateteret er vokset fast i underhuden, skal det løsnes forsigtigt, inden kateteret kan fjernes. Mens kateteret fjernes, vil en sygeplejerske trykke dig let på siden af halsen i nogle minutter. Herefter syes hullet sammen med 1-2 sting og der lægges en forbinding på.

Efter indgrebet

De første 48 timer skal forbindingen være urørt og må ikke blive våd. Herefter kan du gå uden forbinding. Lige efter fjernelsen af dit kateter er området lidt hævet pga. lokalbedøvelsen.

Hvis det bløder efter fjernelsen af dit kateter, skal du trykke på forbindingen i 5 minutter. Bliver forbindingen helt gennemsivet, skifter du den med den forbinding, som du har fået med hjem. Hvis det mod forventning bliver ved med at bløde, skal du kontakte afdelingen.

Trådene fjernes efter 2 uger

Trådene skal fjernes efter ca. 2 uger. Trådene fjernes af din egen læge eller af en sygeplejerske på afdelingen.

Efter indgrebet skal du være opmærksom på

  • Utilpashed, feber, hævelse, rødme af huden, smerter eller gennemsivning af forbindingen, da dette kan være tegn på betændelse.
  • Hvis du oplever nogle af følgende symptomer, skal du kontakte afdelingen.
Redaktør