Peritonealdialyse

Hvad sker der fra kateteranlæggelse og frem til oplæring påbegyndes?

Efter anlæggelsen af dit P-kateter skal du, indenfor en kort periode, varetage din peritonealdialyse behandling (PD behandling) på egen hånd. Du skal forinden gennemgå en patientuddannelse, som starter allerede ved 1. forbindingsskift i Hjemmedialysen.

Patientuddannelsen er opdelt i 3 perioder:

  • Hvilende periode (fra anlæggelsen og 3-8 uger frem)
  • Oplærings periode (4-10 hverdage)
  • Opfølgnings periode (fra endt oplæring og 4 uger frem)

I denne patientinformation uddybes den hvilende periode, og nedenfor skitseres hvordan den typisk forløber.

Der er dog tale om et individuelt patientforløb, som derfor kan forløbe lidt anderledes for dig.

I løbet af de første 14 dage efter P-kateteranlæggelsen, møder du til forbindingsskift i Hjemmedialysen 1 - 2 gange om ugen. 

En sygeplejerske vil undervise dig i at passe din forbinding, udlevere remedier til opsamling af døgnurin og aftale tid til lægesamtale.

Du vil få udleveret en Træningsguide, som er en del af din patientuddannelse. Det er nyttigt læsestof i forhold til din kommende PD behandling, og bygger videre på den information du har modtaget i Nyresygdomme, klinik 1.

Undervejs i forløbet er der mulighed for at tale om mange forskellige emner i forhold til dialysen. F.eks. boligforhold, rejseaktivitet, arbejdsforhold m.m.

Du får taget blodprøver og mål til et dialysebælte, som skal bruges til anbringelse af P-kateteret.

Når der er gået ca. 14 dage efter anlæggelsen af P-kateteret, fjerner sygeplejersken trådene ved dit ar.

Hvis området omkring P-kateteret er helet, kan du måske selv skifte din forbinding. Hvis sygeplejersken skønner at du er færdiguddannet i forbindingsskift, kan du få remedier med hjem og skifte forbindingen hjemme. Herefter kan du gå i brusebad.

Redaktør