Pemetrexed, vedligeholdelsesbehandling med

Til patienter med ikke-småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved kræft i lungerne. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om kemoterapi.

Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Vi tilbyder dig at fortsætte med behandling med Pemetrexed, fordi vi forventer, at den vil kunne holde sygdommen i ro i længere tid, end hvis vi ikke giver vedligeholdelsesbehandling.

Behandlingen

Behandlingen består af Pemetrexed, som vi giver via en blodåre hver 3. uge, indtil der ikke længere er effekt af behandlingen.

Det tager ca. ½ time at få behandlingen.

Du vil få behandling i klinikken. Det vil sige, at du kan tage hjem, så snart behandlingen er afsluttet.

For at sikre at kemoterapien ikke er for kraftig for din knoglemarv, skal du dagen før have taget en blodprøve og bagefter tale med en læge eller sygeplejerske. Du skal fortsætte med at tage folinsyretabletter, og du vil også med intervaller få en indsprøjtning med B12 vitamin. Du skal også stadig have forbehandmed Prednisolon (binyrebarkhormon). Folinsyre, B12 og Prednisolon gives for at mindske bivirkninger til Premetrexed.

Behandlingen vil ophøre, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Dagen før du skal have din kemoterapi, får du taget en blodprøve. Efter blodprøven taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Her får du lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver, hver gang du får kemoterapi.

Scanninger

For hver 4. behandling skal du have en CTscanning af lungerne og bughulen og i nogle tilfælde andre undersøgelser. Undersøgelserne vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, og vi kan ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Sammenlignet med den kemoterapi du er ved at afslutte, er der normalt færre og lettere bivirkningerer ved at give Pemetrexed alene som vedligeholdelses behandling. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Træthed  Du kan blivemeget træt og få behov for at hvile dig mere. For at imødegå trætheden anbefaler vi, at du holder dig i gang så meget som muligt. Hvis du arbejder, kan det være nødvendigt at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Ved feber eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Slimhinder  Slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm kan blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarre. Disse gener kan behandles med medicin.

Hududslæt og hudkløe  Behandlingen kan medføre hududslæt og hudkløe. Det kan behandles med creme og kløestillende medicin.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende medicin.

Hårtab  Behandlingen medfører kun sjældent, at du taber alt håret på hovedet, men du kan blive tyndhåret. Hvis du får brug for det, kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Hos mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Dette betyder, at din evne til at få børn mindskes forbigående. I nogle tilfælde genvindes din evne til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte personalet for yderligere information.

Hos yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket vil påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte personalet for yderligere information.

Samtidig medicin  Vi vil gøre opmærksom på, at der ikke må tages gigtmidler, eksempelvis Ipren, Burana, Brufen i dagene omkring behandlingen. For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for at din behandling udsættes. Hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, vil behandlingen blive afbrudt.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion som fx: kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter.

Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens patientinformation om kemoterapi). Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal derfor anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel som for eksempel kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Redaktør